Home Artikelen Chiron: het geschenk van de wond

Chiron: het geschenk van de wond

2493
0
chiron wond

Wanneer mensen in mijn praktijk komen voor regressietherapie, maak ik meestal een geboortehoroscoop om een goede indruk te krijgen van hun thematiek. En één van de eerste dingen waar ik naar kijk, is de stand van de planetoïde Chiron.

Chiron

Chiron (nee, niet gyros, zoals ik wel eens hoor, en waar ik smakelijk om moet lachen, zeker vanwege mijn liefde voor Griekenland) is een planetoïde, een groot rotsblok, zeg maar, met een eigen baan rond de zon die de oerwond symboliseert. Chiron was in de Griekse mythologie de wijze oude centaur en leraar. Waar Chiron in je horoscoop staat, geeft goede aanwijzingen voor de aard van je oerwond, vaak een thema dat je al vele levens meedraagt, uitleeft en uitwerkt.

Helerschap

Chiron is ook een goede indicator voor je eventuele potentie voor helerschap, het zijn van een genezer voor anderen. Maar om het geschenk van Chiron te kunnen ontvangen en een genezer te kunnen zijn voor anderen, is het meestal nodig eerst je eigen wond onder ogen te zien en te helen. Chiron staat symbool voor de ‘’wounded healer’’: de genezer die zichzelf geheeld heeft.

Oerwond

Wat is dat dan, die oerwond? Tja, door de aard van het bestaan in de dualiteit waar zowel ‘goed’ als ‘kwaad’ een rol spelen, verloopt incarneren als mens in een fysiek lichaam veelal niet zonder kleerscheuren. De meesten van ons lopen al vrij snel in het incarnatieproces tegen pijnlijke situaties aan, die we op dat moment niet afdoende kunnen oplossen of helen en waar we onjuiste conclusies aan verbinden die ons vervolgens beperken. Dit omdat we overweldigd worden, het nog niet kunnen plaatsen en relativeren, omdat het gewoon te pijnlijk is. Denk bijvoorbeeld aan het afgewezen worden door je eigen familie, het verlies van een kind, een geliefde.

Innerlijk conflict

Die eerste echte psychologische verwonding die we op dat moment niet op kunnen lossen, keert vervolgens in vele gedaanten terug. Niet om ons te pesten, maar gewoon omdat we de energie ervan nog in ons systeem hebben. We zijn er zogezegd nog niet ‘klaar’ mee, we zijn vanbinnen nog in conflict. We geloven nog dingen die we vervolgens waar gaan maken. En zolang we dit conflict nog niet in onszelf hebben opgelost, blijven we het onbewust uitprojecteren op de buitenwereld.

De wereld als spiegel

De buitenwereld, die als spiegel fungeert, geeft ons vervolgens voortdurend terug waar we in geloven. Niet fijn, maar als we het kunnen zien voor wat het is: een weerspiegeling van onze wond, ons innerlijk conflict, geeft juist deze weerspiegeling ons alle kansen om het op te lossen. Om de oerwond te helen en zelf een krachtig genezer te worden.

Aangaan van de pijn

chironMaar we moeten er wel wat voor doen! De eerste stap in het Chironisch proces is het aangaan van de pijn en het aanvaarden van de situaties die we niet leuk vinden als weerspiegelingen van wat we geloven. Die onbewuste overtuigingen die de wereld ons teruggeeft, zijn niet noodzakelijkerwijs waar, integendeel, maar omdat we er zo sterk geloof aan hechten, geeft de wereld ons ze keihard terug.

Als we uit ons slachtofferdenken kunnen stappen en deze incidenten kunnen aanvaarden als sleutels, als aanwijzingen, hebben we het halve spel al gewonnen. Dan nemen we de verantwoordelijkheid voor onze eigen pijn en onze eigen genezing, en worden proactief op het pad van onze eigen groei.

Voorbeeld

Een voorbeeld: door mijn eigen oerwond (Chiron in Vissen in het achtste huis conjunct de Noordelijke Maansknoop) heb ik vele levens lang, tot in dit leven aan toe, problemen gehad met wat je de donkere kant van de ‘andere wereld’ zou kunnen noemen: entiteiten, zwarte magiërs en wat dies meer zij. Niet leuk, vooral niet als ze je ’s nachts in je slaap komen overvallen.

Ondanks mijn kennis van het Chironisch proces en het vele werken aan mezelf was ik het op een gegeven moment zo zat dat ik mijn beklag deed bij Aartsengel Michael. Ik was in trance om te werken aan de oude overtuigingen die maakten dat ik nog steeds vatbaar was voor deze aanvallen. Ik maakte verbinding met hem en zei: ‘Potverdorie, aartsengel Michael, waarom moet dit toch altijd zo? Waarom kunnen jullie daarboven me nou niet eens wat vaker beschermen tegen die rotzakken?’

Het antwoord kwam onmiddellijk, en ging gepaard met een grote kalmte en sereniteit: ‘Omdat je een schepper bent, en als zodanig zo krachtig, dat je eigen overtuigingen sterker zijn dan wat wij vermogen.’

Kracht

Zo dan! Daar kon ik het mee doen. Zo dubbel: ik ben een schepper (zoals wij allemaal), en mijn op angst en pijn gebaseerde overtuigingen zijn sterker dan de eventuele hulp van de aartsengelen. Dat gaf te denken. We zijn dus als scheppers zo krachtig dat we met grote overtuiging onze eigen op pijn gebaseerde overtuigingen waar maken, zeer realistisch, keer op keer, en zelfs de aartsengelen kunnen en mogen daar niet tussen komen.

Als we dat omdraaien, kunnen we als krachtige scheppers dus onze pijn duiden, transformeren, onze overtuigingen onder ogen zien en aanpassen, zodat we gaan scheppen wat we echt willen ervaren.

Het hoe

Maar hoe doen we dat dan? Onze pijnstukken, onze oerwond en de daaruit voortvloeiende beperkende overtuigingen die de wereld kleuren omzetten in groei, genezing, creativiteit en vreugde?

Het besef dat je het echt allemaal zelf (onbewust) creëert, is de eerste en belangrijkste stap. Dat haalt je uit je slachtofferrol en zet je in je kracht. Vervolgens is het zaak de aanwijzingen van het Universum te zien. Alles wat je ‘overkomt’, kan een aanwijzing zijn voor de oerwond, de op pijn gebaseerde overtuigingen van waaruit je negatieve ervaringen creëert.

Voorbeelden

Gaat er steeds iemand over je grenzen heen? Onderzoek dan het thema grenzen. Heb je het gevoel dat je wel recht hebt op je grenzen? Zo nee, waar zou dat op gebaseerd kunnen zijn? Mocht je als kind geen ‘nee’ zeggen, was je dan niet lief, werd je gestraft?

Onderzoek je eigen psyche op beperkende, negatieve overtuigingen, kijk waar ze vandaan komen: je jeugd, de familielijn, vorige levens. Zie ze onder ogen en doe wat nodig is om ze te helen.

Voor sommigen is theta healing een fantastische manier om hun psychologische web van overtuigingen op te schonen. Voor anderen werkt reïncarnatietherapie geweldig. Persoonlijk gebruik ik beide.

Weer anderen doen liever aan lichaamswerk of een vorm van meditatie. Wat voor jou ook het beste werkt, neem verantwoordelijkheid voor je eigen pijn, ga het aan, onderzoek de bron en DOE er wat mee.

chironBeloning

Je zult zien, dat de beloning groter is dan de pijn: de bevrijding van het weten dat je echt de schepper bent van je eigen ervaringen, van je wereld, van je leven en dat je in staat bent alle liefde, vreugde en creativiteit neer te zetten en ervaren die je verlangt en in je hebt als onsterfelijke ziel!

Dit artikel van Wendy Gillissen werd tevens gepubliceerd op Nieuwetijdskind Magazine