Home Artikelen Aanhechtingen en obsessoren

Aanhechtingen en obsessoren

26203
0
aanhechtingen obsessoren bezetenheid entiteiten spirits energie hsp

“We are not human beings having a spiritual experience; we are spiritual beings having a human experience.”
~ Pierre Teilhard de Chardin

Alles in het Universum bestaat in wezen uit energie. Wijzelf, onze lichamen, onze gedachten en emoties: ze bestaan allemaal uit energie. Daarom is het niet verwonderlijk dat we nogal eens iets van elkaar oppikken of overnemen.

Mensen die hoog-sensitief zijn, kinderen, dieren: ze zijn er extra gevoelig voor. Maar ook mensen die minder bewust zijn van wat er allemaal wordt uitgewisseld en te voelen is op energieniveau kunnen het een en ander oppikken, en vaak zonder het op te merken.

Zo kunnen we elkaars emoties oppikken, elkaars gedachten, we nemen overtuigingen (krachtige gedachtepatronen die soms generaties lang meegaan) mee van onze ouders, opvoeders en onderwijzers, en in sommige gevallen nemen we complete onbelichaamde wezens mee in ons energiesysteem, waarover zo meteen meer.

Wanneer je gevoelig bent voor energie, is het raadzaam met enige regelmaat te checken of je energie van je omgeving opgenomen hebt. Tekenen dat je dat hebt gedaan (en vrijwel iedereen heeft er wel eens last van) zijn bijvoorbeeld vermoeidheid, plotselinge lusteloosheid, een plotse emotie die je niet thuis kunt brengen.

Zo stond ik een paar jaar geleden in een lift in een bejaardencomplex. Ik voelde me prima, tot er een oudere man naast me in de lift kwam staan. Tegen de tijd dat ik op de verdieping was waar ik moest zijn, voelde ik me gedeprimeerd en moe. Ik realiseerde me dat ik het van de man had opgepikt.

Als je openstaat voor het werken met Engelen en jezelf in bovenstaande herkent, is er een eenvoudig hulpmiddel dat je kunt gebruiken:
op het moment dat je merkt dat er een lading (gevoel, gedachte, lichaamsgevoel) in je systeem zit die niet van jou is, vraag je eenvoudig Aartsengel Michael deze van je weg te nemen en naar het Licht te brengen. Ik zeg bijvoorbeeld: ‘Aartsengel Michael, ik geef deze energievorm aan u over om naar het Licht gebracht te worden. Dank u wel.’

Dit werkt het beste wanneer je er ook van overtuigd bent dat dat kan en mag. Sommige mensen denken dat Aartsengelen het misschien wel te druk hebben om zich met iedereen bezig te houden, maar niets is minder waar. Ze staan klaar om te helpen, het is hun missie en ze bevinden zich op en hoger niveau van bewustzijn waardoor ze er voor meerdere mensen tegelijk kunnen zijn.

Er zijn meerdere methoden waarmee je je eigen energiehuishouding vrij kunt houden van andere energieën. Voor tips kun je bijvoorbeeld het boek Handboek energetische bescherming lezen.

Nu kan het schoonmaken van je eigen energiesysteem vrij gemakkelijk zijn als je er eenmaal van bewust bent dat je een lading van een ander (of een plaats, een groep) hebt overgenomen.

Iets lastiger kan het al zijn wanneer je een overtuiging, emotionele lading of patroon in je systeem hebt dat zeer beladen is, of waarvan je je niet bewust bent dat die niet van jou is, omdat je niet anders weet in dit leven, of omdat je eraan gehecht bent. Denk bijvoorbeeld aan emoties, overtuigingen en angsten van voorouders of uit vorige levens.

En wanneer je een energievorm hebt overgenomen of binnengelaten die een eigen bewustzijn heeft, kan het zelf loslaten ervan lastig zijn en hulp van een ervaren (reïncarnatie-)therapeut raadzaam zijn.

Onder energievormen met een eigen bewustzijn vallen bijvoorbeeld overleden personen zoals ouders en voorouders, onbekende overledenen, maar ook niet-menselijke wezens zoals elfen en elementalen, aardwezens, dieren, zelfs stukken bewustzijn uit het planten-en mineralenrijk. In de praktijk noemen we dit “aanhechtingen”.

Zo had ik een cliënte die zich in een vorig leven in haar eenzaamheid had vastgeklampt aan een rots. De energie van de rots (rotsen zijn ook wezens!) was echter in dit leven met haar meegereisd en was een zware belasting geworden. Toen we het vorig leven in kwestie geheeld hadden, kon ze de rots loslaten en verdwenen de nek-en rugklachten die ermee gepaard gingen.
Een andere cliënte had last van woedeaanvallen als de de situatie in haar relatie niet onder controle had. Er bleken bij haar drie overleden mannen te zitten die ze als kind van haar vader, die in een kamp had gezeten, had overgenomen omdat ze het zo zielig vond. Toen de drie mannen naar het Licht waren gegaan, verdween ook de klacht en keerde de rust terug in haar relatie. “Aanhechtingen” zijn zich er veelal niet bewust van het feit dat ze ergens zitten waar ze niet thuis horen. Ze kunnen verdwaald zijn, onbewust van het feit dat ze zijn overleden, aangetrokken zijn door gelijksoortige energie of mensen die open staan voor hun energie.

In de praktijk kom ik veel aanhechtingen tegen bij gevoelige mensen, mensen die hoog-sensitief zijn, mensen die zeer geneigd zijn te willen ”helpen”, enz. Wanneer je vaak niet-eigen energieën in je systeem hebt kan het sowieso goed zijn eens te kijken welk patroon daaraan ten grondslag ligt. Mag je wel ”nee” zeggen tegen behoeftige wezens? Veel engel-incarnaties vinden dat bijvoorbeeld lastig. Maar ook mensen wiens grenzen in dit leven vaak of jong overschreden zijn en niet geloven dat ze recht hebben op grenzen kunnen daar moeite mee hebben. Gelukkig is zo’n onderliggend patroon op te sporen en te helen.

Bij aanhechtingen is het altijd zaak om te onderzoeken waarom en wanneer je de betreffende energie hebt binnengelaten of -gehaald. Vaak zit er een innerlijk kind of vorig leven achter dat in shock is, eenzaam is, of op een andere wijze hulp nodig heeft. Als dat deel van jou geheeld is, kan het de aanhechting makkelijk loslaten en komt er geen nieuwe voor in de plaats.
Zo had ik zelf een compleet Joods orkest bij me dat zat aangehecht aan mijn vorig leven in een kamp in de Tweede Wereldoorlog. Vanuit haar affiniteit met kunstenaars en musici, en meeleven met hun lijden, had mijn vorig leven hen als geheel in haar energieveld opgenomen. Het nadeel was, dat er ook veel van hun angst was meegekomen, vooral op optreden in het openbaar! Toen het orkest hun weg kon vervolgen naar het Licht, hun eigen Hoger Wezen en hun geliefden, werd deze angst beduidend minder.

Dan is er nog een categorie aanhechtingen die in de praktijk ”obsessoren” genoemd wordt. Dit zijn niet-belichaamde wezens die zich er wel bewust van zijn dat ze niet thuishoren in jouw energiesysteem, maar er bewust voor kiezen daar te zijn. Obsessoren vind je in alle soorten en maten: van overleden grootouders die zich nog met de levenskeuzes van hun familieleden willen bemoeien, overleden personen die niet op hun eigen benen durven of willen staan, tot vijandige overleden personen die je gekend hebt in andere levens en nog vasthouden vanuit lagere emotionele motieven.

Het woord ”obsessor” klinkt sommige mensen nog wel eens een beetje eng in de oren, maar dat is nergens voor nodig. Het is namelijk zo dat, als iemand er voor kiest een wezensvreemde energie uit zijn of haar systeem te zetten, deze niet anders kan dan loslaten en vertrekken. Vervolgens is het, net als bij aanhechtingen zaak om te onderzoeken hoe en waarom de ”obsessor” in je systeem kon komen zodat dat stukje geheeld wordt en het niet weer zal gebeuren.

Zo bleek ik zelf een obsessor uit een wel heel ver verleden bij me te hebben na een sessie bij mijn toenmalige leertherapeute. In een vorig leven in het Oude Egypte was ik een jonge priester die vermoord was door corrupte hogepriesters. Dit leven was in de sessie goed geheeld, maar toen ik thuis kwam werd ik overvallen door gevoelens van een diepe, zwarte depressie. Ik kon het niet plaatsen en belde snel voor overleg. Het bleek dat een van de hogepriesters die mijn toenmalige priester hadden vermoord, in mijn energieveld zat en letterlijk ”als de dood was” om te vertrekken naar het licht. Toen we hem alsnog zover hadden gekregen, klaarde het zware gevoel onmiddellijk op en was mijn priester pas echt bevrijd.

NB: heb je het gevoel dat je energieen of entiteiten in je systeem hebt, en wil je hier begeleiding bij? Gebruik dan het contactformulier. Houd er svp rekening mee dat regressie bij mensen met schizofrenie / psychoses / verstandelijke beperkingen en/of drugsgebruik niet mogelijk is in mijn praktijk.