Home Droomcolumn Column 3: dierendromen

Column 3: dierendromen

4747
0
dromen dieren sjamanisme trance

Volgens de beroemde Zwitserse pychiater C.G. Jung kan de symboliek in een droom op twee niveaus worden verstaan: het objectieve niveau (letterlijk) en het subjectieve niveau (figuurlijk, symbolisch). Het is goed om deze tweedeling altijd in de gaten te houden wanneer je dromen probeert te begrijpen: kan ik dit symbool letterlijk nemen of staat het voor iets anders of een deel van mezelf?

Mensen, objecten, voorwerpen, ze kunnen allemaal voor een deel van jou staan of iets buiten jezelf.

Wanneer het over mensen gaat, is er een eenvoudige vuistregel: wanneer je de persoon in je droom persoonlijk kent, kan deze voor zichzelf staan OF een deel van jou.

Je eigenzinnige oudtante Mathilda, die altijd lak had aan de regels, kan bijvoorbeeld letterlijk over je tante gaan, of jouw relatie met haar, of het deel van jou dat eigenzinnig is. Het kan ook zijn dat tante Mathilde je een deel van je schaduw (onbewuste) kant voorstelt, en je komt vertellen dat je wel wat losser in het leven mag staan!

Als je de persoon in je droom niet kent, is de kans groot dat deze voor iets symbolisch staat. Zo kan een tv-presentator die je mateloos irriteert door zijn betweterige gedrag, je in een droom iets laten zien over iemand in je leven die je stoort, of een kantje van jezelf waar je je misschien nog niet zo bewust van was. Misschien heb je je onlangs zelf ietwat betweterig gedragen?

Maar hoe zit het als je nachtelijke droombezoeker een dier is?

Bij dieren geldt eigenlijk dezelfde vuistregel: als het dier in kwestie bekend is, bijvoorbeeld een huisdier van jou of iemand anders, kan het zijn dat je droom je iets over dit specifieke dier wil vertellen. Misschien droom je over je Jack Russell Sacha die je altijd opvrolijkt met haar gekke kuren. Misschien zit Sacha in de droom alleen in een bench en zegt ze dat ze wel wat extra aandacht kan gebruiken. Maar het kan ook zijn dat je hond je komt vertellen dat je wel wat meer tijd mag besteden aan de speelse kant van jezelf.

Onbekende en ‘wilde’ dieren staan daarentegen vaak voor meer symbolische kwesties. Zo staan paarden in mijn dromen vaak voor vrijheid, terwijl ik in het dagelijks leven geen paarden ken.

Dan hebben we nog de bijzondere nachtelijke bezoekers uit de dierenwereld: de dieren die als spirituele gids fungeren en ons in contact komen brengen met onze vergeten kracht. Ik noem ze graag Medicijndieren. Een vriendin van mij, P is dierentolk en sterk verbonden met de Noord-Indiaanse levensvisie, die alle dieren ziet als gelijkwaardige wezens die ons veel kunnen leren over onszelf.

‘Ik ben in een groot gebouw met vele ruimtes. P is er ook. Ik ben P even uit het oog verloren. Ze is wel vaag in de buurt. Dan merk ik dat er een enorme zwarte panter links van mij loopt. Ik weet dat ‘t het totemdier van P is. Dus het moet wel goed zijn. Maar ze is zo groot! Ik durf mijn gezicht niet om te wenden om naar haar te kijken. Ze heeft zulke scherpe tanden en zou me kunnen verscheuren. Dan begint de panter me tot mijn verbazing kopjes te geven, tot drie keer toe. Haar energie voelt heel liefdevol.’

Deze vrouwelijke panter kwam me, in een tijd dat ik veel van mijn kracht had weggegeven aan een ongezonde relatie, vertellen dat ik niet bang hoefde te zijn om weer in mijn kracht te gaan staan. Hoe wist ik dit? Ik ben terug in deze droom gewandeld om met haar te praten.

En over deze techniek in een volgende column meer!

Deze column van Wendy verscheen in spiritueel maandblad Paravisie