Home Artikelen Dromen om te ontwaken

Dromen om te ontwaken

1775
0
dromen

Soorten dromen

Als je je al wat langer in de droomwereld verdiept hebt, zul je waarschijnlijk ontdekt hebben dat er verschillende soorten dromen bestaan. Sommige dromen zijn symbolisch op te vatten, andere kun je meer letterlijk nemen. Sommige gaan over grote veranderingsprocessen in je leven, andere over dingetjes van klein belang die toch even gezien willen worden. En er zijn dromen die en grote impact kunnen hebben op je leven.

Verwerkingsdromen

De meest voorkomende dromen zijn verwerkingsdromen. In die dromen verwerk je wat er de voorafgaande dag of dagen is gebeurd. Meestal gaat het dan om kleine dingetjes: een ruzietje wat nog na suddert in je onbewuste bijvoorbeeld. Iets wat je dwars zit. Of een mening die je voor je hebt gehouden. Iets moois wat je hebt meegemaakt maar waar je nog niet volledig bewust aandacht aan hebt geschonken. Deze dromen maken je erop attent en dragen bij aan het volledig ervaren en verwerken van alles in je belevingswereld. Op die manier kun je de nieuwe dag met een schone lei—oftewel gedefragmenteerde harde schijf—beginnen.

Diepere verwerkingsdromen

Maar je kunt ook dromen hebben waarin grotere stukken oud zeer en trauma uit het verleden naar boven komen om verwerkt te worden. Dit kunnen pijnstukken zijn van jaren geleden, je vroege jeugd, en zelfs vorige levens. Soms is dat in symbolische vorm. Vaak is het een mengvorm van symboliek en stukken echte herbeleving. En soms kun je zo’n droom als een complete herbeleving van een stuk vorig leven ervaren, alsof je in een film zit.

Daarbij zul je zien, dat het trauma of de ervaring van het vorig leven dat in de droom naar boven komt, ook relevant is voor je leven nu. Het komt niet voor niets nu naar boven. Meestal gaat het om situaties of pijnpunten die ook in het hier-en-nu spelen – en opgelost willen worden.

Dromen voor inzicht

Onze dromende geest is in staat de meest ingewikkelde psychologische situaties tot een symbolisch verhaal terug te brengen en vol te proppen met wijsheid en inzicht – als je de taal van je dromen kan verstaan. Er is wat oefening voor nodig, maar als je meer met je dromen werkt, zul je meer inzichtgevende dromen krijgen en begrijpen. In deze dromen krijg je door je innerlijk hilarisch commentaar op je eigen gedrag, psychologische inzichten en wijze raad gepresenteerd – het staat je vrij die aan te nemen, of niet! Dromen hebben de neiging je daarin tegemoet te komen: zoals mijn psychologieprofessor ooit zei: ‘’Mensen die bij een Freudiaanse therapeut in analyse gaan krijgen Freudiaanse dromen, en mensen die Jungiaanse analyse doen, krijgen Jungiaanse dromen.’’

Nachtmerries

Nachtmerries zijn natuurlijk niet populair. Maar als ik een therapieclient heb die een nachtmerrie aandraagt, word ik altijd heel blij. Nachtmerries zijn namelijk zeer duidelijke boodschappers van ons onbewuste of bovenbewuste, die het beste met ons voorhebben. Ze laten dat wat ons dwars zit in niet mis te verstane taal zien. Onze angsten, niet verwerkte stukken, dingen die we liever niet onder ogen zien maar die zeer belangrijk zijn, ongezonde relaties, de toekomstige of directe gevolgen van verkeerde keuzes die ons hoogste goed niet dienen: ze worden letterlijk of figuurlijk uitgespeeld in onze angstdromen. Wanneer je ze onder ogen ziet en ze zelf of met hulp kunt duiden, zul je zien dat je nachtmerries een ‘’blessing in disguise’’ zijn. Ze kunnen je helpen oude angsten te helen, belangrijke beslissingen te herzien, je weg en goede te keren en voor grote stappen in bewustwording zorgen.

Voorspellende dromen

Dan heb je nog de voorspellende dromen. Ook deze kunnen symbolisch zijn, letterlijk te nemen, of uit een mengvorm bestaan. Vaak kom je er pas achter dat een droom voorspellend van karakter was, als de situatie die ze voorspelde zich voordoet! Omdat zulke dromen je onbewust toch voorbereiden op de te komen gebeurtenis, kun je op het moment zelf vaak bewustere keuzes maken hoe met de situatie om te gaan.

Voorbeeld: de brand

Dit is een voorbeeld van een voorspellende droom die zowel symbolisch als letterlijk van karakter was. Ik zag in mijn droom een buitenmuur, in de tuin, tussen het huis waar ik ben opgegroeid en dat van de overburen. In de droom zat er een grote barst in de muur die duidelijk door een brand ontstaan was. Omdat de droom symbolisch duiden niets opleverde, liet ik haar los. Een paar maanden later was ik op bezoek bij vrienden in een andere stad. Plots werd ik opgebeld: ‘’Wendy, je moet nu komen, je huis staat in brand en de vlammen slaan uit de ramen.’’ Ik schrok me natuurlijk een ongeluk. Maar meteen herinnerde ik me mijn droom. In die droom viel de schade reuze mee: een flinke barst, dat was alles. Bovendien overviel me een vreemde kalmte toen ik me de droom herinnerde. Snel ging ik naar huis. De brandweer had mijn voordeur ingetrapt. Er was inderdaad een uitslaande brand geweest, maar in het huis van de buurman. Zijn appartement was volledig uitgebrand. Toen ik behoedzaam mijn eigen appartement binnenkwam, zag ik dat er alleen maar wat waterschade was en er een barst in de tussenmuur zat door de hitte van de brand – precies als in mijn droom.

Dromen waarin je overleden geliefden ontmoet

Veel mensen ervaren na het overgaan van een geliefde, dat deze na verloop van tijd langskomt in een droom – of in meerdere. Als het om een daadwerkelijke ontmoeting gaat, is de droom vaak zeer levendig en levensecht. Als het om een verwerkingsdroom gaat, is de droom doorgaans minder helder en vaak nog gekleurd door emoties als verdriet, depressie of angst. In een echte ontmoeting is degene die is overgegaan vrijwel altijd gezond en wel, soms op een leeftijd waarop ze zich het meest zichzelf voelden, en vaak gekleed in hun soort lievelings-outfit. Vaak hebben ze een boodschap voor de dromer, een stukje troost, aanmoediging, informatie of wijsheid die ze door willen geven.

Grote dromen

In wat vaak ‘’Grote’’ dromen genoemd worden krijg je een stuk inzicht gepresenteerd over jezelf, je leven of het bestaan wat belangrijk is voor je ontwikkeling en bewustwording. Vaak zijn deze symbolisch van aard. Er verschijnen soms engelen of meesters in die informatie doorgeven via beelden of woorden – vaak zijn dit doorgeefluiken voor de wijsheid van ons eigen Hoger Wezen of Ziel.

Voorbeeld: de sterrenhemel

Toen ik een jaar of 18 was, las ik alles wat los en vast zat in de bibliotheek stuk wat te maken had met esoterie, spiritualiteit, dromen en reïncarnatie. Feitelijk was ik op zoek naar de zin van het leven en de bedoeling van mijn bestaan. Op een nacht droomde ik dat ik op een heuveltop stond. Een oude wijze man (met traditionele lange baard) had me er naartoe begeleid. Ik stond daar alleen en keek op naar de sterrenhemel. Daar zag ik aan de linkerkant van de hemel de sterren chaotisch verspreid, alsof ze door een slordige hand waren verstrooid. Maar aan de rechterkant zag ik een dubbele lijn van sterren, die een vaste koers leken te varen en elkaar ooit zouden kruisen – zoals ik bij wiskunde had geleerd, was dat onvermijdelijk. Dat gaf me het sterke gevoel dat alles in het Universum een bedoeling had, dat er geen chaos of toeval bestond, maar dat er een hogere zin en orde achter de schermen bestonden die ik niet altijd kon zien, maar wel er wel was. Tegenwoordig zou ik het de Hemelse TomTom noemen. Synchroniciteit. Het plan van de Ziel. Het gaf me de zekerheid die ik destijds nodig had.

Lucide dromen

In een lucide droom ben je je bewust van het feit dat je droomt. Vaak beginnen ze als een gewone droom. Plotseling realiseer je je dat je droomt – soms omdat er iets in de droom gebeurt wat zo tegen de ‘’gewone’’ realiteit ingaat dat je ‘’wakker’’ wordt midden in je droom. Als je erin slaagt door te slapen en niet écht wakker te worden van pure verrassing, kun je in je lucide staat interessante ervaringen hebben. Lucide dromen hoeven niet per se heel spiritueel van aard te zijn – zo had ik als kind een lucide droom waarin ik besloot een auto te pakken en ermee vandoor te gaan! Alles kon in mijn droom en kennelijk ging mijn verlangen ernaar uit letterlijk het stuur en de vrijheid te pakken. Het hangt van je niveau van bewustzijn en je eigen wensen en verlangens af waar je voor kiest naartoe te gaan in je lucide toestand. Maar ze kunnen zeker een opmaat zijn voor de volgende categorie: dromen om te ontwaken.

Dromen om te ontwaken

Sommige dromen zijn van een ander kaliber dan de hierboven genoemde. Het zijn dromen die je laten ontwaken. Hoewel ze tijdens de slaap plaatsvinden hebben ze meer weg van uittredingen of visoenen.

Voorbeeld: de gebroken spiegel van de realiteit

Eén zo’n droom die ik een paar jaar geleden had, was toen ik op mijn geliefde Griekse eiland verbleef. Een droom waarin ik een toekomstig zielemaatje ontmoette op een zeer prozaïsche plek, een oversteekplaats van de autorijbaan in mijn woonplaats, ging over in een visioen waarin de werkelijkheid zoals ik die overdag waarnam, in stukjes brak als een enorme spiegel. In de stukjes zag ik wilde veldbloemen, rotsen, details van de aardse plek waar ik was – en ik steeg op naar een dimensie waarin ik niet alleen verstandelijk wist, maar daadwerkelijk ervaarde dat ik niet gebonden was aan die beperkte visie op de realiteit. Ik was Een met mijn hoger Wezen, mijn engelzelf, mijn ziel en de Bron. Ik overzag alles, alle tijdlijnen, alle dimensies, en was doordrongen van het weten dat ik eeuwig was en totaal vrij om te manifesteren wat ik wilde, contact te maken met wat en wie ik maar wilde, al mijn geliefden, onbegrensd door ruimte of tijd. Nog half in slaap stommelde ik mijn bed uit en ging naar het toilet, want de natuur riep toch – maar zowel op de heen-als de terugweg bleef ik in de euforische toestand waarin ik de realiteit waarnam door de gebroken spiegel en bleef in de onbegrensdheid van de Bron.

Ziel

In deze dromen ontstijg je de astrale wereld, het gebied waar je bewustzijn gewoonlijk verblijft als je droomt, en begeeft je op het bewustzijnsniveau van de ziel. Het niveau van bewustzijn en bestaan waar je bewuster in verbinding bent met je multidimensionale Zelf. Daar kun je makkelijk in contact komen met je eigen vorige, toekomstige of parallelle levens. Daar kun je makkelijk engelen, je overleden geliefden, en zielemaatjes ontmoeten, of ze nu in incarnatie zijn of niet. En daar kun je makkelijker inzichten ontvangen over de aard van het bestaan en je eigen prachtige weg hier op aarde – vanuit het hoogste perspectief van de ziel en de Bron. Deze dromen laten ons werkelijk ontwaken!

© drs. Wendy Gillissen, 2021
www.reincarnatietherapie.com