Home Artikelen Duistere entiteiten

Duistere entiteiten

11399
3
duistere entiteiten

Ik heb het een tijd lang uitgesteld om een artikel over bezetting door duistere entiteiten te schrijven, omdat het onderwerp voor sommige mensen controversieel kan zijn. Maar omdat ik er ervaring mee heb in mijn praktijk als reïncarnatietherapeut, en ook in mijn persoonlijke leven, wil ik graag mijn inzichten delen omdat ik denk dat het mensen kan helpen die met hetzelfde te maken hebben.

Nu, vergeet alsjeblieft alles wat je in films en TV series hebt gezien over duistere entiteiten, demonen en bezetenheid. Hoewel een klein deel misschien wortels heeft in de realiteit, is een groot deel ervan verzonnen door scriptschrijvers om te choqueren, fascineren en een spannend verhaal te vertellen. De werkelijkheid is echter heel anders.

Wat is het ‘kwaad’?

Om te begrijpen wat demonen en duistere entiteiten zijn is het nodig enig inzicht te hebben in de Dualiteit, de tegenstelling tussen Licht en Donker en de functie van het kwaad in het Universum.

Als geïncarneerde wezens die in de Dualiteit leven, zouden we psychologisch en spiritueel niet kunnen groeien zonder het bestaan van het duister of ‘kwaad’. Zonder het donker zouden we het Licht nergens mee kunnen vergelijken. Zonder angst en haat, zouden we de liefde niet echt kennen, want het zou het enige zijn wat we kenden, met niets als contrast. Zonder het donker zouden we niet voor het licht kunnen kiezen. De Dualiteit bestaat zodat wij, als zielen en uitdrukking van de Bron kunnen groeien in bewustzijn, volwassen kunnen worden en bewuste, verantwoordelijke, krachtige medescheppers kunnen worden. Kort gezegd heeft het duister een belangrijke functie in het Universum. Maar dat wil niet zeggen dat een confrontatie met het duister altijd makkelijk is.

Om het eenvoudig te stellen, is het kwaad de afwezigheid van liefde, compassie, van vreugde, warmte, acceptatie, vrede. Het kwaad is niet hetzelfde als menselijke emoties die we neigen af te keuren, zoals woede. Woede is een normaal menselijk gevoel en een psychologisch volwassen mens kan omgaan met zo’n krachtig geladen emotie. Het kwaad wordt gevoeld als de afwezigheid van alles dat goed is.

Het kwaad in bewuste vorm wordt meestal ervaren als koud, berekenend, bedrieglijk, wreed, arrogant, en neigt ertoe te polariseren, scheiden, pijn en destructie te zaaien. Het heeft vooral als doel het demoraliseren en ontkrachten van bewuste wezens.

Wat kunnen we van het ‘kwaad’ leren?

Alle manifestaties van het kwaad kunnen ons iets leren en helpen te groeien. Zo kan bedrog ons leren het juiste onderscheidingsvermogen te leren gebruiken. Hatelijkheid kan ons leren over onvoorwaardelijke liefde en compassie. Angst kan ons leren moedig te zijn. Vijandigheid kan ons leren vol te houden en in onze kracht te staan. De afwezigheid van liefde en licht kan ons leren zelf een licht in de duisternis te zijn, en een bron van liefde voor anderen. Pijn en trauma die door kwaadaardige daden worden veroorzaakt kunnen ons leren over de diepste vormen van genezing.
Kortom, alle uitingsvormen van het kwaad kunnen ons leren te groeien in spiritueel meesterschap, integriteit, verantwoordelijkheid en wijsheid. En natuurlijk zijn er drommen engelen, Aartsengelen, opgestegen Meesters en andere verlichte wezens om ons daarbij te helpen!

Wat zijn ‘demonen’?

Er bestaan wellicht veel soorten van wat wij ‘demonen’ zouden kunnen noemen, maar in mijn ervaring zijn er twee hoofdsoorten. Er zijn wezens die zijn ontstaan om de duistere pool vorm te geven, puur als uitdrukking van het donker, met de taak om de andere kant van de Dualiteit te personifiëren. Daarnaast zijn er wezens die zich naar het duister hebben toegekeerd uit pijn, woede en bitterheid, zoals ‘gevallen’ engelen en sommige verbitterde menselijke zielen. Maar omdat ze op dezelfde manier lijken te functioneren, en op dezelfde manier behandeld kunnen worden, behandel ik ze voor het gemak even als één enkele groep.

Wat willen ‘demonen’ eigenlijk?

De meeste donkere entiteiten die ik heb ontmoet hebben één ultiem doel: om anderen van het licht weg te houden en ze ervan te weerhouden de krachtige, vreugdevolle, vrije co-creators te zijn die ze in wezen zijn.

Welke middelen gebruiken ze?

In mijn ervaring gaan duistere entiteiten nooit openlijk te werk. Ze gaan confrontaties uit de weg en werken liever achter de schermen, door manipulatie, bedrog, en illusies. Ze houden ervan mensen in de war te brengen en te beïnvloeden wanneer zij op hun kwetsbaarst zijn.

Hoe kom je aan een ‘demonische’ entiteit in je systeem?

In de grond bestaan we allemaal uit energie, en is het niet verbazend dat veel mensen een of meerdere entiteiten of energieën in hun systeem hebben (wat reïncarnatietherapeuten veelal een ‘obsessor’ noemen). Meestal zijn obsessoren mensen, dieren of andere wezens die onbewust zijn van het feit dat ze overleden zijn, en hebben we hen onbewust toegelaten in onze energie omdat we medelijden met hen hadden, hen niet los wilden laten, ons zelf eenzaam voelden, op dezelfde frequentie zaten qua energie of emotie, enz.
Vaak hechten entiteiten zich aan ons als we nog klein zijn, wanneer we ons hulpeloos en alleen voelen. Iedere vorm van gezelschap is beter dan geen gezelschap voor een jong kind!

Op dezelfde manier kunnen duistere entiteiten alleen een ingang vinden als we ze binnen laten, al dan niet bewust. Meestal gebeurt het onbewust, als iemand getraumatiseerd is, in shock of bewusteloos, omdat onze grenzen dan veel minder goed gedefinieerd zijn.

Hoe weet je of je een negatieve of demonische entiteit in je systeem hebt? Net als bij alle aanhechtingen van niet-eigen onbelichaamde wezens, heb je in zo’n geval meestal last van onverklaarbare vermoeidheid, stemmingswisselingen, vreemde fysieke symptomen, en gedachten of gevoelens die je niet eigen zijn.

Bij duistere entiteiten kun je daarenboven last hebben van extreem negatieve en zelf-ondermijnende, akelige gedachten en gevoelens waar je je voor schaamt omdat je ten onrechte denkt dat ze vanuit jezelf afkomstig zijn.

Een demonische entiteit zal alles proberen om je licht te verduisteren door je ervan af te houden gelukkig en vreugdevol te zijn en je goed te voelen over jezelf en wie je bent, want dan ben je op je krachtigst en het meest afgestemd op je hogere Zelf en de Bron.

Waarom trekken we (onbewust) duistere entiteiten aan?

Er zijn verschillende redenen waarom we negatieve entiteiten aan kunnen trekken. We kunnen hen als kinderen hebben binnengelaten, in situaties waarin we getraumatiseerd, bang en alleen waren. We kunnen oude karmische banden hebben met donkere entiteiten die opnieuw in het licht gebracht moeten worden en losgelaten. We kunnen oude zielen zijn die veel licht uitstralen, maar oude overtuigingen hebben over dat we niet mogen stralen of gestraft worden als we in onze kracht staan. We kunnen zelfs, diep vanbinnen, geloven dat we iedereen moeten ‘helpen’, vooral gekwelde zielen, door hun problemen of henzelf te dragen.

Wat de reden ook is, eigenlijk hoeven we helemaal niet bang te zijn voor donkere entiteiten: wanneer je erachter komt hoe en waarom je ze hebt aangetrokken of binnengelaten, kun je ze loslaten. Ze hebben geen macht over ons tenzij we die zelf weggeven.

Hoe kun je het beste omgaan met demonische ‘bezetting’?

Als je vermoed dat je een entiteit, energie of zelfs demonische obsessor in je energiesysteem hebt, kan een ervaren reïncarnatietherapeut je helpen door het ‘aanhechtingspunt’ te vinden en te helen: de reden waarom de energie überhaupt binnen kon komen. Dit kan een eenzaam of bang innerlijk kinddeel van jezelf zijn, een onbewust deel van jezelf of een getraumatiseerd vorig leven. Het is belangrijk dat het ongeheelde stukje van ons waarop de entiteit binnen kon komen, geheeld wordt: anders kan er gewoon weer een andere voor in de plaats komen. Vervolgens kan de vreemde energie gemakkelijk losgelaten worden.

Dit proces, mits goed toegepast, kan verbazingwekkend snel en makkelijk gebeuren. Als therapeut roep ik gewoonlijk ook de hulp in van Aartsengel Michael en zijn engelen om te assisteren in dit proces. Ze staan altijd klaar om te helpen.

Wees wel voorzichtig in je keuze van de behandelaar: als een behandelaar probeert de entiteit door middel van dwang ‘weg te sturen’ zonder het aanhechtingspunt te helen of een ‘exorcisme’ voorstelt, heeft hij het principe niet begrepen dat entiteiten alleen binnen kunnen komen als we ze toelaten. We hebben vrije wil en kunnen ervoor kiezen de energie los te laten als we willen. Als behandeling is het helen van het aanhechtingspunt en de beslissing de entiteit te laten gaan is gewoonlijk genoeg. Er is niets om bang voor te zijn. We hoeven het duister niet te bevechten… we hoeven alleen maar onszelf te helen en in ons eigen licht te staan!

Familieleden of vrienden met demonische obsessoren

Het kan onthutsend zijn om iemand in je persoonlijke leven te hebben die een demonische obsessor heeft. Voor mijn persoonlijke groei koos mijn ziel er zelfs voor te incarneren in een familie met meer dan één!

Ik heb ondervonden dat sommige mensen met donkere entiteiten in hun systeem de negativiteit niet alleen op zichzelf richten, maar ook naar buiten toe. Dat betekent dat ze plotseling op een bijzonder nare manier uit kunnen vallen naar familieleden, vrienden, partners… en meestal wanneer die het ’t minst aan zien komen. Plotselinge gemene verbale uitvallen, aanvallen van extreme drift, en koud, wreed gedrag dat uit de lucht lijkt te komen vallen… het kan duiden op de aanwezigheid van een donkere obsessor.

Het gebeurt vooral wanneer de ‘bezette’ persoon zich op de een of andere manier bedreigd voelt, onzeker, bang om de controle te verliezen, of wanneer de ander veel licht, kracht en vreugde uitstraalt. Demonen houden immers niet van het licht!

Omdat we, zeker als kinderen, geen idee hebben dat het eigenlijk niet het familielid is dat opeens zo naar en gemeen doet, maar de donkere entiteit, kunnen we als we opgroeien met bezette familieleden later relaties ontwikkelen die dezelfde karakteristieken vertonen als ‘menselijke’ ongezonde relaties.

Wat familieleden en geliefden met demonische obsessoren betreft is er goed nieuws en minder goed nieuws.

Het goede nieuws is dat aanhechtingen van wezensvreemde energieën en entiteiten in wezen makkelijk te behandelen zijn. Je hoeft alleen bereid en in staat te zijn het aanhechtingspunt te helen, de entiteit te laten gaan, en met professionele begeleiding kan dit verrassend gemakkelijk en snel.

Het minder goede nieuws is, dat soms, wanneer iemand zo een entiteit in zijn systeem heeft toegelaten, ze niet bereid zijn deze te laten gaan. Het is enigszins begrijpelijk als je bedenkt dat deze mensen waarschijnlijk getraumatiseerd waren en zich erg machteloos voelden toen ze de obsessor binnen lieten.

Denk bijvoorbeeld aan een heel jong kind dat geestelijk of fysiek mishandeld wordt. Als er iemand langskomt die groot en sterk is, en goedwillend lijkt, zullen ze die natuurlijk toelaten. En wanneer ze, als volwassenen een vals gevoel van macht en kracht aan de obsessor ontlenen, kan het erg moeilijk voor ze zijn de demonische ‘krukken’ los te laten. Dit kan vooral het geval zijn als iemand psychologisch instabiel is, qua geestelijke ontwikkeling niet sterk, een verslaving heeft of een psychiatrische stoornis.

Dus wanneer je te maken hebt met een geliefde of familielid die alle tekenen vertoont van demonische bezetting, maar er op geen enkele manier bereid is hiernaar te kijken of hulp te aanvaarden, kun je er het beste mee omgaan zoals bij elke ongezonde relatie: hen liefdevol loslaten, het beste toewensen, en een veilige afstand bewaren.

Vrije wil

Ik denk dat het goed is nog even op het volgende punt in te gaan. Hoewel we entiteiten en energieën van buitenaf altijd onbewust of bewust, met of zonder toestemming hebben binnengelaten, denk ik hier nooit over in termen van ‘schuld’. Schuld is een negatief oordeel wat we onszelf of anderen opleggen, is mijns inziens niet zinvol en maakt bemoeilijkt juist genezing. Het gaat niet om schuld, het gaat om verantwoordelijkheid, vrije wil en autonomie.

Waar het om gaat is, dat we omdat we vrije wil hebben en de energie al dan niet bewust hebben toegelaten, we zelf verantwoordelijkheid voor de situatie kunnen nemen (al dan niet met hulp) en we de buiten-energie ook weer ‘buiten’ kunnen zetten als we ons er eenmaal van bewust geworden zijn.

Het sleutelwoord hier is mijns inziens bewustzijn. De beste manier om ervoor te zorgen dat je geen ongewenste energieën binnen laat of binnen houdt is het zelf goed aanwezig zijn in je eigen lichaam, je eigen grenzen te bewaken, je eigen gedachten en gevoelens te kennen zodat je onderscheid kunt maken tussen dat wat van jou is en wat van buiten komt.

En mocht je als gevoelig mens toch energie van buitenaf hebben binnengelaten, zoals emoties of gedachten van anderen dan zijn er veel eenvoudige manieren om die weer los te laten.

Bij daadwerkelijke entiteiten die in je systeem zijn genesteld kan het nodig zijn even wat professionele assistentie in te roepen. Het loslaten van daadwerkelijke entiteiten kan ingewikkelder zijn omdat er sprake kan zijn van verstrengeling van energieën, beïnvloeding en illusies, een niet-geheeld stukje van jezelf of een vorig leven dat de energie denkt nodig te hebben, enz.

Niet-bewustzijn

Er zijn vele verschillende soorten situaties waarin we ongewenste energieën binnen kunnen laten, met veel verschillende gradaties van (niet-)bewustzijn daarin. Een paar voorbeelden:

 • Bewusteloosheid tijdens narcose;
 • Bewustzijnsvervaging tijdens drugsgebruik;
 • Buiten zinnen zijn tijdens een woedeaanval of paniekaanval;
 • Bewusteloosheid tijdens shock en trauma, bijvoorbeeld bij een geweldsdelict, een ongeluk,
 • Dissociatie, bijvoorbeeld tijdens seksueel misbruik;
 • Het kwetsbare moment van sterven of incarneren;
 • Verwarring in de niet-belichaamde fase in het tussenbestaan;
 • Oproepen van energieën en ze onbedoeld binnenlaten tijdens op sensatie beluste paranormale activiteiten als glaasje draaien;
  Etc.

Er zijn ook veel verschillende soorten entiteiten of energetische ‘implantaten’ die onze eigenheid kunnen verstoren. Het gaat te ver om ze nu allemaal te bespreken, maar dat is mijn inziens ook niet echt van belang.

Het belangrijkste punt dat ik met dit artikel wil onderstrepen, is dat we het ‘kwaad’, het ongewenste, het duister niet hoeven te vrezen of bevechten en dat we geen willoze slachtoffers zijn.

Als autonome wezens en scheppers van onze eigen ervaring kunnen we de verantwoordelijkheid voor onszelf nemen, en met eventuele hulp van engelen, gidsen, ervaringsdeskundige mensen kunnen we onszelf altijd bevrijden door los te laten wat onze groei niet (meer) dient, bewuste keuzes te maken, assertief te zijn, grenzen te stellen, onszelf te helen en in onze eigen kracht en licht te gaan staan.

Sociopathie, psychopathie en bezetting door duistere entiteiten

Mogelijk heb je tijdens het lezen van dit artikel parallellen opgemerkt tussen mensen met sociopathische trekken of een echte sociopathische persoonlijkheidsstoornis (ook wel door elkaar gebruikt met psychopatie) en mensen die bezet zijn met duistere obsessoren en deze energie naar buiten richten.
(Lees voor meer informatie over sociopathie bijvoorbeeld dit uitstekende interview met Amerikaans psychologe dr. Martha Stout).
Sociopaten zijn zeer beschadigde mensen, die weinig tot geen empathie hebben, een slecht tot niet ontwikkeld geweten en  doorgaans niet in staat zijn om liefde te voelen voor zichzelf of anderen. Hierdoor zijn ze in staat tot risicovol en soms uitermate wreed en zeer manipulatief gedrag.
Omdat ze functioneren op een zeer lage frequentie hebben ze ook de neiging meer lage energieen aan te trekken.

Mogelijk is sociopathie deels te verklaren door trauma in de vroege jeugd en/of vorige levens, in combinatie met aanleg, en mogelijk hersenafwijkingen die ervoor zorgen dat het vermogen tot empathie en het geweten onderontwikkeld blijven. Ze zijn vaak zeer charmant, kunnen erg aantrekkelijk en charismatisch zijn en zijn goed in staat liefde, aandacht en ander gewenst gedrag te veinzen om mensen aan zich te binden en te kunnen gebruiken.

Inderdaad heb ik opgemerkt dat enerzijds, veel mensen met sociopathische trekken mogelijk demonische obsessoren hebben, die gewetenloos, gevoelloos of wreed gedrag alleen maar versterken en ervoor zorgen dat sociopaten mogelijk nog gewelddadiger uitbarsten, wanneer ze inderdaad uitvallen naar mensen in hun omgeving.
Anderzijds vermoed ik, dat de obsessoren zelf ook gezien zouden kunnen worden als ‘sociopathisch’ – maar dan de niet-menselijke variant, zonder de oppervlakkige charme en het aangeleerde gedrag van de menselijke sociopaat.

Voor meer informatie over sociopathie en de gevolgen ervan in gezin en op het werk, met uitstekende tips, kun je deze website over seriepesters bezoeken.

© drs. Wendy gillissen, 2015
Dit artikel is beschermd door het auteursrecht. Het is niet toegestaan dit artikel of delen ervan zonder schriftelijke toestemming van Wendy te kopieren en publiceren.

 

3 COMMENTS

 1. Dank je voor deze beknopte en zeer verhelderende uitleg.
  Ik zit nu in zo'n situatie met mijn jongste zus … en dit verklaart heel veel.
  Jouw advies helpt mij om de volgende stappen te nemen, inderdaad met hulp van Gabriël, Raphaël en Michaël.
  Liefs en Licht wens ik jou toe !

Reacties zijn gesloten.