Home Artikelen Een andere kijk op gidsen en begeleiders

Een andere kijk op gidsen en begeleiders

2414
0
gidsen

Onlangs kreeg ik een leuke vraag van een lezer: ”Zou het kunnen, dat persoonlijke gidsen je eigen eerdere geleefde persoonlijkheden zijn? Alleen dan zou het voor mij namelijk logisch zijn dat ze dag en nacht, van geboorte tot dood bij je zijn. En alleen dan zou ik het niet vervelend vinden dat er iemand dag en nacht met mij ”meereist”.

Gidsen

Omdat er veel misverstanden bestaan over gidsen, wil ik eerst graag wat meer vertellen over het concept ”gidsen” en de verschillende soorten gidsen die er bestaan.

Verbonden

Niemand van ons maakt deze reis alleen: we zijn altijd verbonden met ons eigen hoger wezen of ziel, met de Bron, en met diverse andere uitingen van de Bron. Dit zijn bijvoorbeeld onze naaste zielefamilie (al dan niet geïncarneerd), engelen, elementalen, de aarde en al haar wezens zoals kristalwezens en diergeesten en niet-belichaamde of vergeestelijkte wezens van allerlei aard. Daarbij kunnen wezens die een grote mate van bewustzijn of meesterschap bereikt hebben, zoals ”Opgestegen Meesters” ook als gids optreden.

gidsen

Gelijkwaardigheid

Zelf gebruik ik niet graag het woord ”gids”, om het woord een mate van ongelijkwaardigheid met zich mee lijkt te brengen. Het impliceert dat een ander beter weet dan jij, wat goed voor je is. Dat past niet in de nieuwetijdsvisie dat we allemaal gelijkwaardige medescheppers zijn, in wezen al ”verlicht,” op weg naar bewust meesterschap. Ik noem ze eigenlijk gewoon maar mijn ”vrienden”.
Zo heb ik kristalvrienden, engelenvrienden, elfenvrienden, soulmates… Maar voor dit artikel zal ik voor de duidelijkheid het woord ”gids” aanhouden.

Lees hieronder verder


 

Wat is een gids niet?

Ik geloof persoonlijk  niet in het concept van de ”meer verlichte geest” die die beter weet dan wij wat goed voor ons is, en ons door het leven probeert te loodsen vanuit diens hogere visie. Ik ben altijd zeer wantrouwig als ik wezens tegen kom die zich zo profileren: vaak zijn het bemoeiallen uit de astrale wereld of zelfs destructieve bedriegers.

gidsenDe depressieve nepgids

Zo had een regressietherapiecliënt van mij een ”gids” bij zich die helemaal voldeed aan het traditionele beeld dat sommigen van een gids zouden kunnen hebben: een lang gewaad, een baard, sandalen. Bij nader onderzoek bleek hij een ietwat suïcidale hippie uit de jaren zeventig te zijn. Hij gaf goedbedoelde adviezen die niet bepaald gunstig uitpakten voor mijn cliënt en zijn welzijn (”Ach joh, laat zitten, het leven heeft toch geen zin…”). Hij was bij de client gekomen toen hij een eenzaam kind was – destijds een welkome gast, maar nu niet meer. ”Dirk” ging ook niet zomaar weg – daar moest mijn cliënt echt wel even voor op zijn strepen gaan staan. Na een uiting van assertiviteit van zijn kant ging Dirk dan eindelijk sputterend zijns weegs.

Onderscheidingsvermogen

Een scherp onderscheidingsvermogen is dus heel belangrijk in het contact met niet-belichaamde wezens die zich profileren als gidsen, metgezellen, engelen, meesters en geliefden. In de wereld van energie is niet alles wat het lijkt, en voor niet-belichaamde wezens is het erg makkelijk zich te ”vermommen” of anders voor te doen. Zo kun je in plaats van een echte ”opgestegen meester” een ”omhooggevallen meester” aan de lijn krijgen (met dank aan de client die ”Dirk” afpoeierde voor de woordspeling!)

Wat is een gids wel?

Daarnaast merk ik dat we wel degelijk assistentie krijgen uit de wereld van vergeestelijkte of niet-belichaamde wezens. Ze willen ons vanuit hun bredere en ruimere ervaring van de realiteit, wijsheid en onvoorwaardelijke liefde bijstaan op ons pad van zelfrealisatie – of ons simpelweg troosten, liefhebben, en zelfs waarschuwen voor dwaalwegen en valkuilen. Dit kunnen mensen zijn die we gekend hebben in vorige levens, engelen en aartsengelen en andere wezens, overleden familieleden en vrienden uit dit leven – en ook wezens met een zeer grote mate van geestelijke ontwikkeling zoals ”opgestegen meesters”.

gidsen

”Kniel niet voor mij”

Een voorbeeld kan illustreren dat ook dergelijke gidsen en meesters met een hoge graad van bewustzijn zich niet boven ons verheven voelen en niet willen dat we ons klein maken. Een zeer spiritueel ingesteld familielid deed een trance-reis naar diverse vlakken van bewustzijn. Op het vlak van genezing kwam ze Jezus tegen. Van puur ontzag liet ze zich spontaan op haar knieën vallen. Jezus raapte haar echter onmiddellijk weer van de vloer. ”Kniel niet voor mij,” zei hij. ‘’We zijn allemaal gelijkwaardig.’’ (Jezus heeft in mijn ervaring een zeer goed ontwikkeld gevoel voor humor: ook een kenmerk van een ware ”gids”.)

Algemene en persoonlijke gidsen

Om toch maar even het woord ”gids” te blijven gebruiken: alles en iedereen kan een gids, oftewel een tijdelijke of permanente metgezel zijn op onze reis naar meesterschap. Sommige gidsen zijn even in ons leven, alleen op momenten dat we ze nodig hebben en we om assistentie vragen, of in bepaalde periodes. Anderen zijn altijd bij ons, hoewel niet per se op de voorgrond: de persoonlijke gidsen.

Persoonlijke gidsen

De meer persoonlijke gidsen, die nauw met ons verbonden zijn, zijn dat vaak door vele incarnaties heen. Dit kunnen geliefden zijn uit meerdere vorige levens, kinderen, ouders, vrienden die we in vele gedaantes hebben gekend en bemind, en ook geliefde dieren. Als je ervoor open staat kun je hun aanwezigheid vaak opmerken: als een zachte streling, een gevoel van troost, een bezoekje in een droom, of complete gesprekjes tijdens meditatie.

gidsen

Persoonlijke ervaringen

Zo heb ik zelf al jaren bezoek van meerder incarnaties van mijn tweelingziel, die zich allemaal op verschillende manieren laten gelden. Eén van hen, een Ierse geliefde uit de middeleeuwen, houdt geregeld mijn linkerhand vast alsof hij me nog steeds een Keltische dans in leidt. Maar ook de aanwezigheid van het zoontje van Rom, mijn vorige leven die door mijn boeken wandelt, is voelbaar als een klein jongetje dat aan mijn been hangt en op zijn kinderlijk wijze manier filosofische gesprekjes met me heeft. Mijn Griekse en Egyptische geliefden uit meerdere eeuwen hebben hun aanwezigheid op vele manieren laten voelen. En zo zijn er vele voorbeelden te geven.

Privacy

Ook zeer persoonlijk met ons verbonden gidsen zullen niet van moment tot moment bewust met ons meekijken – zo werkt het niet in de wereld van energie. Daarbij hebben niet-belichaamde wezens ook een hele andere kijk op de werkelijkheid – zij nemen ons heel anders waar dan wij dat zelf doen. We hoeven ons dus ook niet gegeneerd te voelen als we met privékwesties bezig zijn (nee, je gids kijkt niet mee op de WC).

De meest persoonlijke gidsen

Om dan nu op de lezersvraag terug te komen: onze eigen vorige levens. Ik heb in de loop der jaren gemerkt, dat sommige van onze vorige levens inderdaad zeer aanwezig kunnen zijn, en bij ons kunnen zijn op een manier die je ”gidsachtig” zou kunnen noemen. Het zijn dan vooral die levens, die significant zijn voor ons huidige leven: omdat ze met dezelfde thema’s, lessen en ervaringen bezig zijn (geweest) waar wij nog mee bezig zijn, bijvoorbeeld – of omdat ze nog heling nodig hebben.

gidsen

Geheelde en ongeheelde vorige levens

Daarin is het belangrijk onderscheid te maken tussen bewuste, geheelde vorige levens en onbewuste, ongeheelde vorige levens. De laatste zullen hun aanwezigheid vooral kenbaar maken door symptomen van ongeheeld zeer zoals onbegrepen angsten en emoties. Vorige levens die echter bewust zijn van hun niet-belichaamde toestand en hun oude issues geheeld hebben, al dan niet met onze hulp, functioneren meer als zeer intieme vrienden die ons bijstaan en vergezellen op ons levenspad.

gidsen

Het boek van onze levens

Ons huidige leven zie ik als een hoofdstuk in een dik boek, waarvan de andere hoofdstukken onze vorige en toekomstige en parallelle levens zijn: ze maken allemaal deel uit van ons grotere verhaal. Die levens en hun persoonlijkheden zijn allemaal deel van ons grotere Zelf –  deel van dezelfde ziel – de meest intieme connecties die je maar kunt hebben. Op momenten dat je hun specifieke expertise nodig hebt, kunnen ze je zelfs bijstaan. Zo kan een krijgerleven je bijvoorbeeld helpen jezelf te verdedigen als je onverhoeds overvallen wordt, of een vorig leven als arts om intuïtief te begrijpen wat er mis is en tijdig de juiste hulp te vinden voor een acuut medisch probleem.

Leuk

Daarnaast is het op meer prozaïsche manier gewoon ook erg leuk om bewuster contact te hebben met je vorige levens. Zo kwam ik erachter wat de favoriete toetje was van Riórdirým, een vorig leven van mij die nogal een zwaar leven had. Hij was een leider met een goed hart die ten onrechte zeer verguisd was. Dadels! In de AH stond hij opeens achter me op de groente- en fruitafdeling en keek over mijn schouder mee naar die goede  kwaliteit sappige, mooie donkere dadels die ze tegen de feestdagen altijd verkopen: ”Oooh, échte dadels!” Grinnikend nam ik ze mee. Ik kan mijn geliefde krijger zijn favoriete traktatie toch niet weigeren…

© drs. Wendy Gillissen 2018

Het is niet toegestaan (delen van) het artikel over te nemen zonder toestemming van de auteur. Delen via de social media knoppen van deze site natuurlijk wel, graag zelfs! Fijn dat je mijn copyright respecteert.