Home Artikelen Een narcist komt zelden alleen: narcisme en entiteiten

Een narcist komt zelden alleen: narcisme en entiteiten

3757
0
entiteiten

Openlijke, extraverte narcisten en verborgen, “sensitieve” narcisten en psychopaten hebben in mijn ervaring allemaal iets gemeen: ze komen zelden alleen. Alle narcisten die ik tot nog toe gekend heb, direct of via sessies met mijn cliënten, hadden tot nu toe “versterking” van niet-eigen energieën zoals kwaadwillende entiteiten, demonische entiteiten en andere “gasten”. Wat houdt dit in, waardoor komt dit en wat betekent dit voor familie, (ex-)partners en voor de kinderen van een narcist?

entiteit

Onbegrepen angst

Als je zelf ervaring hebt met narcisten en sociopaten, zul je het volgende waarschijnlijk wel herkennen: de ijzige, maar onbegrepen angst die eigenlijk altijd onder de waterlijn aanwezig is wanneer je met hem of haar in contact bent, je intimideert en die je totaal kan bevangen en bevriezen wanneer de narcist plotseling uitvalt of een aanval heeft van narcistische woede.

Entiteiten

Wanneer mensen “bezet” zijn, d.w.z. dat ze kwaadwillende entiteiten in hun energiesysteem hebben, zal dit op een bepaald, veelal onbewust niveau altijd voelbaar zijn voor de ander. Vooral als je zelf sensitief bent, zul je het voelen wanneer een ander kwaadwillende energieën aan boord heeft, ook al houden deze zich op dat moment in of verborgen. Sensitieve mensen zullen bij mensen die “bezet” zijn vaak een voortdurend, onderhuids gevoel van onbehagen of zelfs angst voelen, zonder te weten waarom.

Intimidatie

Een van de redenen waarom we ons als kinderen of partners van narcisten en sociopaten zo geïntimideerd kunnen voelen, is dit intuïtief aanvoelen van de dreiging van kwaadwillende energieën. Natuurlijk kunnen narcisten van zichzelf al zeer intimiderend zijn: door hun manipulatieve gedrag, opgeblazen persoonlijkheid, arrogantie, verbale en emotionele agressie en plotse woede-uitbarstingen. Dit alles wordt echter vaak nog versterkt door de aanwezigheid van kwaadwillende energieën.

Narcistische woedeaanval

Wanneer een narcist een van zijn of haar beruchte narcistische woedeaanvallen heeft, gaan deze entiteiten vaak ”los” en krijgen de kans om de persoonlijkheid van de narcist tijdelijk te beïnvloeden of zelfs over te nemen. Dit maakt zo’n woedeaanval nog bedreigender dan ze al zou zijn.
De overname door één of meerdere entiteiten kun je merken aan één van de volgende signalen:

Signalen van bezetting of overname door kwaadwillende entiteiten

Het plotse veranderen van de houding, stem, ogen, gezicht
Plotse verandering van persoonlijkheid
Plotse verandering van taalgebruik (bijv. ongelofelijk smerige scheldwoorden die de persoon normaal niet snel zou bezigen)
Uitbarsting van extreem gewelddadig gedrag, verbaal en/of fysiek
Plotselinge ijzige kalmte en kille wreedheid
Afwezigheid van normaal menselijk gevoel
Wreedheid in woord en/of gedrag
Bizarre uitingen of gedragingen

Amnesie

Na zo’n uitbarsting heeft de narcist vaak amnesie voor het gebeuren: hij of zij kan zich niet meer herinneren wat ze gezegd heeft, gedaan heeft, of weet er slechts nog flarden van. Dit zou je kunnen zien als manipulatief gedrag (wat vergeetachtigheid bij narcisten vaak is: het is gespeeld). Maar in het geval van narcistische woede met overname door entiteiten kan de vergeetachtigheid deels echt zijn. Immers, de narcist heeft op dat moment toegestaan dat andere energieën overnamen en zich door hem of haar heen uitten –  en was op dat moment zelf deels even psychisch ”afwezig”.

Verantwoordelijk

Is dit een excuus voor de uitbarstingen en het destructieve gedrag van een narcist? Zeker niet. Hij of zij blijft verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag, en kiest er op een zeker niveau voor de kwaadwillende energieën ruim baan te geven.

entiteiten

Trauma

De reden waarom, naar mijn mening, narcisten, psychopaten en sociopaten meer nog dan anderen vaak destructieve entiteiten in hun energiesysteem hebben, is dat ze in wezen zeer beschadigd zijn. Of de beschadiging nu in dit of in vorige levens is ontstaan, daardoor zijn ze vatbaar geworden door bezetting door destructieve energieën.

Geweten

Het verschil met psychologisch gezonde mensen die getraumatiseerd zijn en daardoor soms entiteiten in hun systeem krijgen, is dat de laatsten er bewust voor kiezen deze niet de macht over te laten nemen om zich sterker te voelen. Hun sterke gewetensfunctie en empathie voor de ander zorgt ervoor dat ze de destructiviteit niet op een ander richten.
Narcisten en sociopaten doen dit wel, en zonder scrupules. Ze hebben er onbewust baat bij deze energieën over te laten nemen: daardoor kunnen ze zich opblazen, sterker voelen, en de ander intimideren.

Noodplan

Als je in een situatie terecht komt waarin een narcist mogelijk aangestuurd wordt door destructieve energieën en/of een narcistische woedeaanval heeft: ga niet in discussie. De strijd aangaan heeft geen zin, omdat de narcist, zeker op dat moment, niet uit is op een eerlijke gedachtenuitwisseling. Het doel van de aanval is jou psychologisch, emotioneel of zelfs fysiek te beschadigen zodat hij of zij zich beter of sterker kan voelen. Blijf kalm en probeer een manier te vinden om jezelf zo rustig en snel mogelijk uit de situatie te verwijderen.

entiteiten

Signaal

Natuurlijk is zo een aanval een signaal dat er inderdaad sprake is van daadwerkelijk narcisme of sociopatie met extra beschadigende invloeden. Ook al zijn de periodes waarin de aanvallen uitblijven lang, het blijft nooit bij één keer. Met de jaren worden de tussenpozen waarin het rustig is zelfs vaak steeds korter. Wanneer je jezelf in bovenstaande herkent, is het dus raadzaam je in te lezen over narcisme en serieus de mogelijkheden te overwegen om jezelf en je eventuele kinderen permanent in veiligheid te brengen.

Leestip

Op de sites Seriepesten en Het Verloren Zelf kun je meer goede informatie vinden over narcisme en sociopatie.

© drs. Wendy Gillissen, 2018
Dit artikel van Wendy verscheen tevens op Nieuwetijdskind Magazine.
Kopieren van (delen van) dit artikel is niet toegestaan zonder toestemming van de auteur. Fijn dat je mijn copyright respecteert!
Delen via de social media knoppen mag natuurlijk wel, graag zelfs!