Home Dreamwork Dreamworks Arrangements

Dreamworks Arrangements

Misschien heb je wel eens van Familieopstellingen gehoord: een methode waarbij familierelaties en psychologische dynamieken in groepen worden uitgespeeld.

Wendy heeft deze methode als inspiratiebron gebruikt voor groepswerk met dromen: ‘Droomopstellingen’.

Bij een Droomopstelling kiest de dromer, na het delen van een droom met de groep, deelnemers uit die belangrijke sleutelfiguren en –objecten uit de droom kunnen representeren.

Het verschil met andere expressieve manieren van dromen uitbeelden is, dat de deelnemers de droomfiguren niet zullen spelen, maar zich op gevoelsmatig, psychisch en zelfs fysiek niveau zodanig met deze figuren zullen verbinden dat ze kunnen vertellen hoe ze de droom ervaren vanuit de droomfiguren en van daaruit ook kunnen handelen binnen de verhaallijn van de droom.
Vervolgens wordt de droom doorgelopen waarbij diverse ‘film’ technieken kunnen worden toegepast: sleutelscènes uit de droom kunnen worden ‘nagespeeld’, er kan worden ‘ingezoomd’ op cruciale momenten, of uitgezoomd om overzicht te krijgen. Ook kan het einde van de droom op verschillende manieren worden ‘af-gedroomd’.

Je wordt hierbij als dromer actief betrokken, als deelnemer èn waarnemer van de droom. Je kunt zelf zien en ervaren wat je droom voor jou betekent, door je droom heen ‘wandelen’, de deelnemers je droom anders laten aflopen, enz.

Deze groepen worden op een luchtige manier gegeven, met veel humor, waarbij eveneens aandacht is voor je persoonlijke proces; zowel inzicht in je droom en jezelf als het contact maken met diepere lagen van je gevoel en bewustzijn zijn hierbij mogelijk.

Droomopstellingen is een expressieve, levendige techniek die verassende nieuwe inzichten kan opleveren voor de dromer, en de deelnemers, vanuit de droompersonages zelf! Je kunt je droom beleven op een manier die veelomvattender en dieper is dan wanneer je je droom slechts vanuit je eigen gezichtspunt deelt.

Bij Droomopstellingen valt vooral op hoeveel humor, energie, en inzicht er in een groep kan ontstaan door je in te leven in de droom en onbewuste belevingswereld van de ander.

De workshops staan op zich en zijn onafhankelijk van elkaar te volgen.

Duur workshop: 3 uur.
Kosten: 95,- inclusief BTW (incl. koffie, thee en toebehoren)
Workshops 2009:
Data in overleg mogelijk.

De workshop vindt doorgang bij aanmelding van minimaal 3 deelnemers.

Aanmelden of meer informatie: neem contact op met Wendy.