Home Artikelen Energetische belasting door entiteiten

Energetische belasting door entiteiten

2800
0
entiteiten

Het komt vaker voor dan je misschien zou denken: entiteiten en niet-eigen energieën en entiteiten in ons energiesysteem. Wat we misschien wel eens afdoen als de negatieve stemmetjes van ons ego, onze interne criticus of onze innerlijke angsthaas, zijn in werkelijkheid soms helemaal niet van onszelf.

Dwarsliggers

Je kent het vast wel: die negatieve gedachten en gevoelens die de kop op kunnen steken en je stevig kunnen dwarszitten. Deze kunnen ons behoorlijk verlammen in situaties waarin we worden uitgedaagd om te gaan voor onze passie, onze talenten in de wereld neer te zetten en uitdagingen aan te gaan. Of wanneer waarin we intiem worden met iemand, we succesvol ”dreigen” te worden of plezier hebben en vol vreugde zijn.

Angst en druk

Ze kunnen ook opsteken wanneer we juist onder druk staan, overbelast of gestrest zijn, potentieel gevaar zien – zoals ’s avonds laat alleen door een donkere straat moeten lopen. Maar ook in situaties die geen enkele reden lijken te zijn om angstig of boos van te worden – verzin maar iets, wanneer we een leuke broek in de uitverkoop willen kopen.

Buitenproportioneel

Ja, juist in die situaties die negatieve gedachten en gevoelens oproepen die totaal niet lijken te kloppen met de situatie of buitenproportioneel zijn, is het zaak op te letten. Dan kan het raadzaam zijn te mediteren op de vraag: zijn deze gedachten en gevoelens eigenlijk wel van mij?

Lees hieronder verder


Niet-eigen stemmen

Zoals gezegd komt energetische verknoping met energieën en entiteiten in onze energiehuishouding vaker voor dan men denkt. Juist als de effecten ervan niet zo heel dramatisch zijn vallen ze niet zo op en kunnen deze jaren met ons mee reizen. We hebben immers niet zo veel reden om te twijfelen aan de oorsprong van die negatieve stemmetjes. “Oh, het is zeker mijn innerlijke criticus”. “Mijn onzekerheid komt door mijn karakter.” Maar wat als die stemmen dus echt niet van ons zijn?

Een voorbeeld: de knorrepot

Enige tijd geleden had een regressietherapiecliënt het over de negatieve stemming die vaak over hem kwam als hij een uitdaging wilde aangaan. Hij noemde die de stem van het ego. Maar dat ego was wel erg ontmoedigend. En als de cliënt die gedachten hardop uitsprak, klonken ze meer als de vermanende toespraak van een negatieve knorrepot. Dus gingen we op onderzoek uit. En ja hoor: de stem van zijn “ego” was helemaal niet van hemzelf. Hij hoorde bij de energie van een chagrijnige, overleden oude man.

Eigen of niet-eigen?

In dat soort situaties is het altijd wel handig te checken: is deze persoon een vorig leven van mezelf, of is het een niet-eigen entiteit? Vorige levens van onszelf kunnen zich ook manifesteren als negatieve of angstige emoties. Het verschil is, dat we vorige levens van onszelf het beste kunnen helpen met hun “issues”: daar worden we zelf ook beter van. Ze simpelweg wegsturen is meestal geen oplossing.

Verantwoordelijkheid

De issues van niet-eigen entiteiten, andermans vorige levens zou je kunnen zeggen, hoeven we helemaal niet op te lossen. Dat is onze verantwoordelijkheid niet. We hoeven ze zelfs niet naar het licht te “helpen” als we daar geen energie in willen steken. Maar wat wel nodig is, is dat we bij onszelf gaan kijken, wat onze issue is: de reden dat we ze onbewust hebben toegelaten. De reden dat ze bij ons hebben kunnen aanhaken. Daar hebben we onze macht weggegeven. Daar kunnen we deze, door onze verantwoordelijkheid te nemen en de kwestie te helen, weer terug pakken.

Haakjes

Deze zogenoemde “haakjes” zijn zeer belangrijk om te onderzoeken. Het zijn de “kapstokjes” waar bepaalde entiteiten op aan kunnen haken of energetische “poortjes” waardoor we ze onbewust binnen laten. Als we entiteiten wegsturen of laten weghalen zonder de oorzaak van die poortjes en haakjes te helen, komen ze gewoon weer terug. Of er komen vergelijkbare voor in de plaats.

Oud trauma

Daarnaast zie ik vaak, dat wanneer entiteiten ondeskundig worden weggestuurd zonder de oorzaak dat ze konden binnenkomen te helen, de onderliggende oude traumastukjes keihard naar boven kunnen komen. Dit kunnen pijnstukken zijn uit dit leven, maar ook uit de zeer vroege jeugd, de periode in de baarmoeder of vorige levens. Dat kan behoorlijk ontredderd werken – vooral als je het niet verwacht. De entiteit was toch weg, nu zou ik me toch beter moeten voelen?

De knorrepot en het angstige kind

Bij het voorbeeld van de knorrepot bleek bij nader onderzoek dat hij was aangehaakt toen de cliënt in kwestie een klein jongetje was. Hij kwam bij hem op een moment dat hij erg angstig was en er niemand was om hem te helpen. Hij manifesteerde zich als een soort ouderfiguur, een opa. Op dat moment was een veilige ouderfiguur zeer welkom, en hij liet hem binnen in zijn verlangen naar veiligheid. Maar eenmaal binnen, ging “opa” zich steeds meer als een bemoeial gedragen.

Ontmoedigingsbeleid

Vooral toen cliënt ouder werd en zijn eigen doelen wilde nastreven. Dan produceerde opa ontmoedigende gedachten als “Zou je dat nou wel doen? Dat kan je toch niet,” “Dat wordt toch nooit wat,” en dergelijke. Niet heel gevaarlijk, maar wel zeer hinderlijk! En deze “gedachten” waren makkelijk aan te zien voor eigen twijfels. Je zoekt immers naar de meest voor de hand liggende verklaring: het zal mijn eigen onzekerheid wel zijn. De client mediteerde zich er suf op. Maar de gedachten werden niet minder.

Verschillende soorten entiteiten

In de praktijk zie je, dat er zich verschillende soorten entiteiten in onze energiehuishouding kunnen nestelen. Van wat voor soort entiteit er sprake is, is belangrijk voor de beste behandeling ervan. Sommige entiteiten kun je makkelijk zelf losmaken en desgewenst zelfs een handje op weg helpen naar het Licht. Voor anderen kun je beter deskundige assistentie inschakelen.

Assistentie

Vooral wanneer er sprake is van een ingewikkelde verknoping, een karmische connectie met een oude bekende, of een complex psychologisch haakje dat ontstaan is door zwaar trauma, is het meestal raadzaam er deskundige hulp bij in te schakelen. Niet voor de entiteit, maar voor jezelf! Ook wanneer er sprake is van kwaadwillende, al dan niet menselijke entiteiten kun je beter assistentie inschakelen.

Eenvoudige verknopingen

Er zijn wel degelijk gevallen waarbij je energetische verknopingen zelf kunt oplossen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer je merkt, dat je recent iemand (of meerdere entiteiten) hebt opgepikt die simpelweg niet bewust zijn van het feit dat ze zijn overleden, en verdwaald zijn op zoek naar het Licht. Vooral spiritueel ingestelde mensen hebben er een handje van deze onbewust op te pikken: vanuit compassie, overdreven verantwoordelijkheidsgevoel, of het feit dat ze vaak een hoge frequentie uitstralen. Na een ongeluk of een ramp waar we ons op afstemmen omdat we het op TV zien, of na bezoek aan een plek waar mensen onbewust zijn overleden, zoals ziekenhuizen, kunnen we soms meerdere “lifters” hebben.

Hoe merk je dat je ‘’bezet’’ bent?

Als je plotseling lethargisch, moe, suf wordt zonder duidelijke oorzaak of last krijgt van emoties die niet in verhouding staan tot wat je ervaart, kan het handig zijn te checken of je soms iemand hebt opgepikt. Vooral na het bezoek van een ziekenhuis, instelling, en in het bijzonder als je zelf al moe was, niet zo helder, of emotioneel niet in evenwicht. Als we zelf niet zo geaard zijn, oververmoeid, of emotioneel is de kans groter dat we iemand oppikken.

Wat te doen?

Er zijn verschillende manieren om te controleren of er iemand in je energiesysteem zit: pendelen, spiertesten, of zonder meer je intuïtie gebruiken. Als je het gevoel hebt dat je iemand hebt opgepikt, is het handig er gewoon even een praatje mee te maken. Ga rustig zitten, aard jezelf goed. Stel je bijvoorbeeld voor dat er boomwortels uit je voeten groeien, diep de aarde in. Verbind je via je kruin met de Bron, het Licht, of datgene wat voor jou het Universele Goddelijke vertegenwoordigt.

Gesprek

Maak dan in gedachten even kennis met de persoon in kwestie. Vraag ze vooral of ze doorhebben dat ze fysiek opzicht overleden zijn, en vertel ze vooral meteen dat ze veilig zijn, ze zijn er immers nog! Vertel ze dat ze naar het Licht kunnen, in verbinding met hun Hoger Zelf of ziel, en hun geliefden. Meestal is dit afdoende en vertrekt de entiteit meteen.

Helen van het haakje

Als de entiteit niet vertrekt, kan het zijn dat je er een specifieke ingang voor hebt. In dat geval kun je of zelf in een visualisatie op zoek gaan naar het moment dat je de entiteit hebt binnengelaten. Maak contact met het deel van jezelf dat hulp nodig heeft. Kijk waarom je destijds open stond voor de entiteit. Wat had je nodig, wat was er met je aan de hand? Help dat deel van jezelf en geef het wat het nodig heeft.

Engelen

Ga dan een gesprekje aan met de entiteit als hierboven. Of laat deze gewoon los en geef hem of haar over aan de engelen. Deze brengen ze met liefde naar het Licht. Als deze vorm van visualiseren of “zelf”-regressie moeilijk gaat, of als het een lastige en/of kwaadwillende entiteit betreft die niet wil vertrekken kun je ook hulp inschakelen van een deskundige.

Knorrepot naar het Licht

In het geval van de client met de chagrijnige “opa” was de oplossing redelijk simpel. In een regressie sessie ging hij als zijn volwassen zelf naar het kind toe, pakte het op, troostte het en had er een goed gesprek mee. Hij nam de kleine jongen mee naar huis, en die voelde zich nu begrepen, en veilig genoeg om de entiteit van “opa” los te laten. Opa zelf had nog niet zo’n zin om naar “Boven” te gaan. Maar toen we vroegen of er een geliefd familielid van hem bij kon komen, ging het snel en ging hij gewillig naar het Licht.

Dit artikel van Wendy wordt ook gepubliceerd op Lichtwerkers Nederland.

© drs. Wendy Gillissen, 2019
Het is niet toegestaan (delen van) het artikel over te nemen zonder toestemming van de auteur. Delen via de social media knoppen natuurlijk wel, graag zelfs! Fijn dat je mijn copyright respecteert.