Home Artikelen Engelen in incarnatie: van oerwond naar zielemissie

Engelen in incarnatie: van oerwond naar zielemissie

2616
0
angel engelen

Engelspecialisatie

Wanneer engelen kiezen voor het incarnatieproces hebben ze vaak al eeuwen nabij de Bron vertoefd. Ze zijn daarbij vaak gespecialiseerd op een bepaald gebied: bijvoorbeeld schoonheid en goddelijke inspiratie, gezondheid, waarheid en licht.

Eerste incarnatie

Maar als zij de weg van incarnatie gaan, ervaren ze de eerste stap in de wereld, net als anderen vaak als traumatisch. Daarbij krijgen ze te maken met de uitvergrote tegenhanger van hun kwaliteit. Wat betekent dit voor hun incarnatieproces? Hoe kunnen ze dit helen zodat ze onbelemmerd kunnen doen waarvoor ze gekomen zijn?

Incarnatie-impuls

Engelen incarneren ze vaak vanuit een heel doelbewuste incarnatie-impuls. Ze willen de kwaliteiten van een bepaalde straal vertegenwoordigen en neerzetten in de wereld van de dualiteit.

Voorbeelden

Zo zullen engelen die vertegenwoordigers zijn van de straal van gezondheid een zielenmissie kiezen die te maken heeft met genezing. Engelen die functioneren op de straal van schoonheid kiezen vaak een missie die te maken heeft met brengen van goddelijke inspiratie door kunst. Engelen die werken op de straal van liefde willen die neerzetten in sferen en gebieden waar weinig liefde is. En engelen die zich hebben bekwaamd in het neerzetten van licht en waarheid willen vaak het duister verlichten en gerechtigheid neerzetten.

Oertrauma

En hier doemt meteen de potentiële probleemfactor op: engelen zullen, wanneer ze het incarnatieproces aangaan, ondanks hun ervaringen in het werken met hun betreffende kwaliteiten net als alle andere incarnerende zielen te maken krijgen met de schok van het oertrauma. Bij sommigen is het alleen al de schrik van het afdalen in de gebieden waar lagere frequenties voelbaar zijn er de oorzaak van dat ze in een schoktoestand raken. Daarbij kunnen ze schijnbaar de connectie met de Bron en hun Thuisgebied verliezen.

Interventie

Bij sommige engelen is tevens sprake van interventie door wezens die de negatieve pool vertegenwoordigen, oftewel: sabotage. Op het moment van de afdaling in de frequenties worden ze bijvoorbeeld overvallen, in de war gebracht door illusie, misleid of zelfs ‘’gekaapt’’.

Spel

Dit is een onderdeel van het ‘’spel’’ van duister en licht. Het dient net als op aarde de groei en bewustwording met als doel meesterschap: het worden van een bewuste medeschepper. Echter, voor engelen die kwetsbaar zijn op het moment van de ‘’sprong in het diepe’’ van de wereld van lagere frequenties kan dat zeer traumatisch uitwerken.

Negatief scheppen

Door de schok van het oertrauma verliezen ze vaak hun vertrouwen in de Bron, de Schepper of in zichzelf. Door sabotage van de tegenpool kunnen ze belast worden met negatieve programma’s en illusies over de Schepper, zichzelf en het leven in de materie. Vanuit die programma’s gaan ze vervolgens onbewust negatieve ervaringen scheppen.

Tegenhanger

Daarbij lopen engelen vanwege de pijn van het oertrauma vaak onmiddellijk aan tegen de tegenhanger van hun kwaliteit. Engelen van liefde lopen bijvoorbeeld aan tegen angst, haat, misbruik of liefdeloosheid. De engelen van genezing tegen pijn, ziekte en dood. Engelen van schoonheid tegen naargeestigheid, hopeloosheid en wanhoop. Engelen van waarheid en licht tegen onrecht, misleiding en manipulatie.

Bestrijden en verlichten

Oorspronkelijk zijn incarnerende engelen gericht op het neerzetten van de positieve uitingsvorm van hun kracht. Maar omdat ze te maken hebben gekregen met angst, pijn en illusie zullen incarnerende engelen vooral het ontbreken, de tegenpool of verwrongen uiting ervan in hun realiteit waarnemen. Omdat ze dit ervaren als zeer pijnlijk, willen ze deze tegenhanger instinctief bestrijden of verlichten door hun oorspronkelijke zielenkwaliteit in te zetten.

Polair denken

Maar in het begin zullen ze dit vaak doen vanuit het polaire denken. Ze proberen de tegenhanger van hun kwaliteit te helen of bestrijden. Ze willen onbewust de pijn van hun eigen oertrauma helen via de ander, niet vanuit eenheidsbewustzijn. Dit komt door hun traumatische ervaring en door het gebrek aan ervaring. Hoe krachtig ze misschien ook zijn, als het om het functioneren in de wereld van de dualiteit gaat, zijn engelen immers net zo ‘’groen’’ als andere pas geïncarneerde zielen!

Verzet tegen de dualiteit

Engelen kunnen dus gaan opereren vanuit de misvatting dat ze de wereld moeten helen, de pijn en depressie van anderen moeten oplossen, het onrecht moeten bestrijden, etc. Het ligt voor de hand dat dit ze veel energie kost en tot pijnlijke ervaringen leidt. Ze gaan dan ‘’de kar trekken’’ voor de ander en de strijd aan met de dualiteit. Die is echter onderdeel van de schepping. Ze dient een doel. Verzet tegen de dualiteit is dus de strijd aangaan met de schepping zelf!

Eigen proces

Daarbij is het willen helen van je eigen wond via de ander, hoewel goed bedoeld, in wezen manipulatief. De ander heeft namelijk recht op diens eigen wond, diens eigen proces van bewustwording en komen tot spirituele volwassenheid en autoriteit.

Besef

Het kan vele levens duren voor geïncarneerde engelen tot het besef komen dat ze de ander alleen van dienst kunnen zijn door hun kwaliteiten zélf te leven. Door ze ze zelf te zijn. Hun stralende ware wezen te zijn. Dit doen ze door zichzelf te genezen, inspiratie, bewustwording en waarheid in de wereld neer te zetten zonder gehechtheid aan het eindresultaat.

Oplossing

Het begrijpen van hun eigen oorspronkelijke kwaliteiten, het helen van hun oertrauma en het bewust leren toepassen van hun kwaliteiten zonder te strijden tegen of verstrikt te raken in de dualiteit (ziekte – gezondheid, wel – niet, waarheid – illusie, goed — slecht, etc.) maakt dat geïncarneerde engelen kunnen doen waarvoor ze kwamen: een bron van licht te zijn voor anderen.

Inspiratiebron

Door hun kwaliteit zelf te leven zijn ze een inspiratiebron voor anderen. Die kunnen zich laten aanraken en inspireren door hun frequentie. Daardoor kunnen zij ook makkelijker tot bewustwording komen en zelf groeien en hun eigen frequentie verhogen. Dat is uiteindelijk het enige dat engelen in deze wereld hoeven te doen. Ze hoeven alleen hun eigen oerwond te helen en zelf de schoonheid, liefde en waarheid te zijn die ze in de wereld willen zien.

© Wendy Gillissen, 2020
Het is niet toegestaan (delen van) het artikel over te nemen zonder toestemming van de auteur. Delen via de social media knoppen natuurlijk wel, graag zelfs! Fijn dat je mijn copyright respecteert.

Wendy’s artikelen worden tevens gepubliceerd op Inspirerend Leven