Home Artikelen Het helen van de innerlijke wond als weg naar meesterschap

Het helen van de innerlijke wond als weg naar meesterschap

3450
0
helen

In mijn praktijk ontvang ik vaak mensen die, net als ikzelf ooit geïncarneerd zijn vanuit het verlangen om alle levende wezens te helen – en dan met name alle lijdende wezens. Dit diepe verlangen en het incarnatieproces dat dit op gang zet, brengt een aantal valkuilen, vraagstukken en obstakels met zich mee die onderweg geheeld moeten worden, willen we niet alleen een genezer kunnen zijn voor anderen – maar ook voor onszelf.

Het lijden als incarnatie-impuls

Veel wezens die het incarnatieproces aangaan, en met name geïncarneerde engelen en lichtwezens, voelen zich voor hun eerste stap in de fysieke en astrale werelden diep geraakt door het lijden dat daar bestaat. Het zet ze vaak aan tot actie, tot het willen helen en helpen. Maar omdat ze nog geen ervaring hebben met lijden en de plaats daarvan in de fysieke wereld en het Universum, willen ze zich nog wel eens vastdraaien in strategieën om het lijden te verminderen, weg te halen of vermijden die het juist in stand houden.

Lijden heeft een functie

Hoe vreemd het misschien ook klinkt, lijden heeft een plaats in het Universum. Die wezens die door het diepste lijden heen gaan voelen de noodzaak genezing te zoeken – of dat nu in het huidige, of in volgende incarnaties is. Het zoeken naar genezing is een weg die tot gigantische bewustwording leidt en het ontwikkelen van onze helende vermogens – voor onszelf en anderen.

Voorbeeld uit het dierenrijk

Zo hoorde ik een prachtig voorbeeld daarvan uit de dierenwereld van een van mijn cliënten. Een paard dat ernstig mishandeld was en geen mens meer vertrouwde, werd ter overname aangeboden. Het was dat, of de slager. De eigenaar van een manege nam het paard over, begeleidde het met natural horsemanship, en nu is het paard een meester in genezing geworden. Het staat letterlijk te popelen om deel te nemen aan opstellingen waarbij het mensen helpt tot bewustwording te komen en laat kinderen op zijn rug rijden. Het paard is van gewonde een Meester genezer geworden – en is daarbij uitgegroeid tot méér dan hij was.

Lees hieronder verder


De ”wounded healer”

Niet alleen paarden kunnen op deze wijze uitgroeien tot helers, dit geldt natuurlijk ook voor honden, katten, vogels, zelfs kristallen en –  mensen. Het archetype van de wounded healer, de gewonde die zichzelf geneest en een genezer wordt voor anderen, gaat op voor alle levende wezens.

helen

Valkuilen

Een van de valkuilen echter, die we op weg van gewond wezen naar genezer tegenkomen in het incarnatieproces, is de onvrede met het lijden. Het is één van de meest voorkomende obstakels die ik in de praktijk tegenkom. Wanneer we onvrede hebben met pijn, gaan we in de weerstand tegen wat IS. We gaan het lijden proberen weg te halen, over te nemen of weg te stoppen, maar daarmee vergroten we juist pijn en ongemak en beroven we de ander of onszelf van een gouden kans.

De aard van het lijden

Ook al klinkt het misschien wel gek voor wezens die geïncarneerd zijn in een fysiek lichaam, met emotionele en astrale lichamen die in staat zijn tot het voelen van pijn, lijden heeft voor onze ontwikkeling een belangrijke functie.

Lijden dwingt ons te groeien

Wanneer er sprake is van leed, kunnen we kiezen uit een aantal opties. We kunnen het lijden ontkennen en verdringen, wat ertoe lijdt dat we stil blijven staan in onze ontwikkeling. We kunnen in slachtofferschap blijven hangen en op de energie van anderen leunen, wat hetzelfde effect heeft. Of we kunnen zoeken naar wegen om onszelf te helen.

Inzicht

Daarvoor is het nodig dat we inzicht verwerven in de aard van het lijden – en daarmee van het leven in al haar facetten en frequenties, van laag naar hoog – en van de aard van het verlichten van het lijden in de vorm van er licht op laten schijnen: ver-lichting – oftwel genezing.

Lijden leidt tot bewustwording

Door het zoeken naar heling en verlichting krijgen we namelijk diep inzicht in de aard van het lijden – en daarmee in wat er nodig is om te genezen en te groeien – en daarmee hoger inzicht in de heelheid zelf.

Het duister

In mijn eigen zoeken naar heelheid moest ik door diepe dalen van pijn gaan waarin er sprake was van gewelddadig trauma, zwarte magie, illusie en manipulatie. Daardoor kwam ik veelvuldig in contact met het kwaad. Om mijn eigen genezing te bewerkstelligen, was het daarom noodzakelijk dieper inzicht te verwerven in de aard van het kwaad en de instrumenten die het gebruikt, van het lijden dat erdoor veroorzaakt wordt – en hoe dat te helen.

helen

Gesprekken met het licht

Daartoe had ik een paar goede gesprekken met mijn ziel en de Bron met de assistentie van een Arkanas bergkristalpunt die zichzelf geheeld heeft – een self-healer. Een self-healer is een kristal dat ooit afgebroken of beschadigd is tijdens de groei, en zichzelf geheeld heeft door nieuwe kristallen te vormen op de breukvlakken – een prachtig voorbeeld van zelfgenezing.

Het kwaad IS niet

In gesprek met mijn bergkristal en mijn ziel, werd het me helder dat het kwaad niet wezenlijk iets IS. Het is slechts de wil om te vernietigen, vervormen, verdraaien of stelen van wat wezenlijk wél is – het goede. Al wat IS, wat bestaat, is wezenlijk goed, natuurlijk, echt, authentiek – en alles dat vervormt, manipuleert, steelt, vernietigt, voor diens eigen doeleinden misbruikt is wat wij ”kwaad” zouden noemen. Maar uit zichzelf brengt het kwaad niets voor, en is niets. Het duister is alleen maar de afwezigheid of vervorming van licht.

Lijden is slechts de afwezigheid van heelheid

Zoals het kwaad slechts de afwezigheid is van het licht, is lijden slechts de afwezigheid van heelheid. Ziekte is de afwezigheid van gezondheid. Trauma is het door krachten van buitenaf verstoren van de oorspronkelijke geestelijke, emotionele en lichamelijke heelheid.

Onderzoeken van heelheid

Lijden dwingt ons ertoe onszelf te helen door te onderzoeken wat werkelijke heelheid eigenlijk is. Het brengt diep inzicht en hoog bewustzijn in de heelheid van onze ware Goddelijke aard en zorgt ervoor dat we deze nog bewuster neer gaan zetten in de aardse realiteit en andere dimensies.
Het kwaad, de ziekte, het trauma dwingt ons naar het licht te gaan om genezing te zoeken. Daarvoor is het nodig de vraag te stellen: wat IS gezondheid? Wat IS waarheid? Wat IS heelheid? Wat IS vreugde? Wat IS liefde? Wie BEN ik?

Van NIET naar WEL

Door het NIET te ervaren gaan we op zoek naar het WEL, en ontdekken we dat we het altijd al in ons hadden – en brengen we het op een hoger plan, met bewustzijn.
Door het duister te ervaren gaan we bewust op zoek naar het licht. Door ziekte te ervaren zoeken we genezing en brengen we het bewust beleven van de ware gezondheid van het lichaam naar een een hoger niveau. Door mishandeling en misbruik te ervaren gaan we op zoek naar ware liefde, kracht, self-empowerment, waarheid en tillen ons vermogen deze te ervaren en uitzetten naar een hoger level.

Meer dan helen

Genezing van ziekte, pijn, trauma is niet slechts het herstellen in de oorspronkelijke staat van je blauwdruk. Het is meer dan dat: je wordt meer dan je was, bewuster dan je was, groter dan je was in zekere zin. Je groeit boven het trauma uit en wordt daardoor de hoogst frequente, meest vervulde versie van jezelf.

helen
Arkansas healer van Ki-therapiestenen.nl

Uitkristalliseren van de ziel

Om te kunnen helen, verbindt je je namelijk met de wijsheid van je ziel en Hoger Wezen, en brengt hun wijsheid in je huidige persoonlijkheid op aarde. Daarmee vervul je het verlangen van je ziel om zichzelf uit te zetten en te kristalliseren in diverse incarnaties, in de stof, in een lichaam, haar wijsheid uit te zaaien en een spoor uit te zetten voor anderen.

Door het diepste lijden aan te gaan en te genezen, zet je een lichtspoor van bewustzijn uit in het duister dat iedereen kan volgen naar het licht.

In de vraag ligt het antwoord

Net zoals in de goede vraag het antwoord besloten ligt, ligt in de ziekte, het trauma, het lijden zelf de genezing ervan, de benodigde frequentie van de genezing en de het herstel van de oorspronkelijke heelheid al besloten. Daarom is het zo van belang pijn en lijden niet weg te drukken, maar op gepaste wijze, met bewustzijn, licht, compassie en de verbinding met de Bron, de goddelijke waarheid ervan te beleven.

Bewustzijn

Door niet het bewustzijn te verliezen door erbij weg te gaan maar er bewustzijn, oftewel licht bij te houden, en er inzicht in te krijgen kan het helen, oftewel herstel plus groei plaatsvinden.
Zo vraag ik cliënten in mijn therapiepraktijk bijvoorbeeld altijd voorbeelden te verzamelen van momenten waarop hun pijn werd getriggerd – wat voel je erbij, wat denk je erbij, wat zegt je lijf? Deze gevoelens, gedachten en indrukken kunnen ons terugbrengen naar de oorspronkelijke wond in het verleden, en inzicht brengen in de aard van de wond, om deze vervolgens te helen.

Verzet tegen of vrede met het lijden

Verzet tegen lijden houdt het in stand – zonder oordeel ervaren en er bewustzijn en licht bijbrengen, brengt ver-lichting, helen, en groei. Net zoals de traditionele lotus uit de modder naar het licht groeit, groeien wij door ervaring, met alles wat daarbij komt aan ongemak, duister en pijn, naar bewustwording toe en de realisatie van onze stralende ziel op aarde.
Maar… dat hoeft nog niet te zeggen dat we het lijden leuk hoeven te vinden!

Lijden is tijdelijk

Een van de realisaties die ons kunnen helpen vrede te hebben met het bestaan van lijden, is dat we eeuwige wezens in een fysiek lichaam zijn, en dat lijden altijd tijdelijk is. Onze ware staat is goddelijke perfectie. Hoe lang we er ook over doen op het aardse vlak te groeien naar bewustwording, en heelheid op een hoger plan door genezing, we zijn in wezen al heel en perfect.
We hoeven ons alleen maar met onze ware staat van vreugdevolle heelheid op het niveau van de ziel te verbinden – bijvoorbeeld met de hulp van een kristal, een bloem, een zonsopgang, muziek – om onze eeuwige heelheid al in het hier-en-nu te ervaren.

© drs. Wendy gillissen, 2018
Dit artikel van Wendy verscheen tevens op Nieuwetijdskind Magazine.
Het is niet toegestaan (delen van) het artikel over te nemen zonder toestemming van de auteur. Delen via de social media knoppen van deze site natuurlijk wel, graag zelfs! Fijn dat je mijn copyright respecteert.