Home Artikelen Hoe vergeef je een sociopaat?

Hoe vergeef je een sociopaat?

2586
1
sociopaat

Hoe vergeef je een sociopaat?

In het incarnatieproces zijn we er allemaal om te leren. En leren doe je met vallen en opstaan. We zijn scheppers met vrije wil, en dat betekent dat we alle aspecten van het bestaan kunnen ervaren en creëren – ook destructieve. Van je fouten leer je – en zo werkt het ook in het groot, in het verhaal van al onze levens.

Lees hieronder verder


Karma

Ik geloof daarbij niet in een onpersoonlijk, opgelegd systeem van karma (ik heb gisteren jouw geit gestolen, morgen moet ik ervaren dat jij mijn geit steelt of er één doneren). Straf en boetedoening worden niet van ‘’bovenaf’’ opgelegd. Dat heb ik in vijftien jaar reïncarnatietherapie nog niet één keer waargenomen.

Navigatiesysteem van de ziel

Wél geloof ik in het systeem van de ziel: wanneer we afwijken van het pad van liefde, waarheid en integriteit, fluit onze ziel ons zelf terug. Dit gebeurt omdat we, wanneer we anderen pijn doen, uiteindelijk slechts onszelf pijn doen. Op zielsniveau zijn we allen verbonden. De pijn die het ons op alle niveaus doet wanneer we afwijken van het pad van liefde en integriteit, zorgt er uiteindelijk voor dat onze ziel, in samenwerking met het Universum ons helpt ervan te leren en ons pad te corrigeren.

Inzicht

Dit corrigeren gebeurt door het creëren van die ervaringen die we nodig hebben om te leren begrijpen op alle niveaus van bestaan. Het is een complex, synchronistisch systeem dat perfect is afgestemd op onze groei. En zodra we zijn gegroeid in bewustzijn, kunnen we de universele principes ervan met de Wet van Aantrekking bewuster toepassen om in integriteit een leven te scheppen van vreugde, overvloed, en liefde.

Vergeving

Vergeven is daarbij een helend instrument dat kan werken in drie richtingen: onszelf, een dader en de relatie.

  1. We vergeven onszelf door verantwoordelijkheid te nemen voor onze daden. Verantwoordelijkheid is de gezonde, volwassen broer van schuldgevoel. Schuld bevat nog altijd oordeel, en is daarom in wezen destructief. Verantwoordelijkheidsgevoel is de waarheid zien van onze daden zonder oordeel, maar met inzicht. Begrijpen waarom we iets hebben gedaan dat de grenzen of rechten van de ander schond en daarvan leren. Daarmee helen we onszelf en groeien we in bewustzijn en liefde. Door schuld loslaten en verantwoordelijkheid nemen helen we onszelf. Degenen die we hebben gekwetst eren door ‘’sorry’’ te zeggen is helend voor de ander. Een waar gemeend ‘’het spijt me’’ is een geschenk. We openen ons hart naar de ander. We stellen ons kwetsbaar op als we gemeend ‘’het spijt me’’ zeggen – zonder verwachting of gehechtheid aan of de ander ons ook kan of wil vergeven.
  1. Degenen die ons gekwetst hebben vergeven, is vaak pas echt mogelijk en nuttig als we eerst onze eigen pijn hebben verwerkt, de waarheid van onze eigen ervaring geëerd en onze woede op een gezonde wijze geuit. Dan is vergeven een vorm van loslaten: loslaten van wrok, oordeel, pijn, om onszelf te bevrijden. Dan helen we de relatie met onszelf en kunnen we bevrijd verder.
    Vergeving van de ander heeft pas waarde als instrument voor groei en is makkelijker als we kunnen zien waarom de dader deed wat deze deed. De daden van de meeste mensen komen voort uit angst of pijn: angst om niet genoeg te hebben door het lijden van gebrek, die uitmondt in hebzucht en diefstal bijvoorbeeld.
  1. Wanneer een ‘’dader’’ ook nog in staat is verantwoordelijkheid te nemen voor diens onethische daad, en spijt te betuigen is de cirkel rond en kan er een heling van de relatie plaatsvinden: verzoening. Dan kan een dader – slachtoffer verbinding transformeren in een verbinding in authenticiteit en liefde. Dan kan de relatie blijven bestaan op grond van waarachtigheid.

Maar wat als je te maken hebt met een sociopaat?

Geweten

Wanneer we werken met de principes van spijt en vergeving, gaan we uit van het idee dat iedereen een geweten heeft. Dat iedereen in staat is tot empathie. Die eigenschappen zijn nodig om tot groei en ontwikkeling te komen door het zelfcorrigerende systeem van de ziel. En daar wringt het nu juist wanneer je te maken hebt met een echte sociopaat. Die hebben geen geweten, en zijn niet in staat tot empathie.

Stoornis

Als iemand die in haar persoonlijk en professioneel leven veel met sociopathie en narcisme te maken heeft gehad, valt het me op, dat veel mensen deze stoornissen niet goed kennen. En daardoor spirituele ideeën over de menselijke weg van incarnatie en het ontwikkelen van wijsheid en meesterschap door vallen en opstaan toepassen bij wezens, die de menselijke eigenschappen van een functionerend geweten, een hart, het vermogen tot empathie en leren van hun misstappen helemaal niet bezitten.

Antisociale persoonlijkheidsstoornis

Ik heb het over mensen met een echte antisociale persoonlijkheidsstoornis. Mensen die uiterst manipulatief, harteloos en berekend zijn en wezenlijk niet in staat tot liefde of compassie. Deze komen vaker voor dan je zou denken. De sociopaten die in het nieuws komen wegens excessen van geweld, zoals seriemoordenaars, vormen slechts het topje van de ijsberg. De meesten leven een heel gewoon bestaan en worden nooit als zodanig ontmaskerd. Dit geldt helemaal voor sociopaten die slachtofferschap als voornaamste manipulatiemiddel gebruiken.

Aantallen

Volgens psychologe Martha Stout (‘’Wat denk je, is jouw buurman sociopaat?’’ ISBN 9789462960091) is naar schatting 1 op de 25 Amerikanen sociopaat. Deze cijfers zijn waarschijnlijk nog conservatief. Mogelijk zijn deze cijfers door te trekken naar onze Westerse maatschappij. Dat zou betekenen dat wanneer je je in een ruimte met 100 personen bevindt, gemiddeld 4 personen een antisociale persoonlijkheidsstoornis zouden kunnen hebben.

De sociopaat in het incarnatieproces

De sociopaten die ik gekend heb, en gezien heb in sessies met cliënten, lijken niet dezelfde weg te volgen van leren door ervaring, groei in empathie, wijsheid en kennis als de gemiddelde mens. Integendeel, van alle sociopaten die ik heb gezien is er in geen enkel geval spraken van groei en bewustwording. Door het gehele incarnatieproces, door levens en door de eeuwen heen lijkt de echte sociopaat alleen maar meer te volharden in diens pad van manipulatie, misleiding, en pogingen tot het vullen van diens innerlijke leegte door anderen pijn te doen, diens grenzen te overschrijden en pogingen te doen diens energie, kwaliteiten en licht te stelen.

Voeding

Uiteindelijk lijken ze door levens heen steeds meer te desintegreren, psychisch steeds zieker te worden, steeds minder te functioneren als mens – en dat is niet zo raar. Want om te kunnen functioneren in de wereld, hebben we de verbinding nodig met onze ziel, de Bron, de aarde. Deze voedende verbinding leggen zij niet. Integendeel, ze proberen zich alleen maar te voeden via de ander.

Tragisch

Goed bedoelende mensen kunnen de strategie van verzoening en vergeving op deze wezens toepassen  – maar zonder succes en vaak met tragische gevolgen. Sociopaten lachen namelijk om verzoening. Het is voor hen slechts een kans om nogmaals toe te slaan.

Zijn we allen wezenlijk goed?

Er wordt in spirituele kringen vaak gezegd dat we allen wezenlijk goed zijn. Dat is ook lang mijn eigen overtuiging geweest. En in de loop der jaren heb ik gemerkt dat dit inderdaad opgaat voor alle wezens die een geweten hebben en in staat zijn tot empathie. Echter, het lijkt erop dat dit niet opgaat voor daadwerkelijke sociopaten. Die wezens die door hun levens heen koud, berekenend, manipulatief zijn en blijven, die mededogen zien als zwakte, die koste wat kost willen teren op andermans energie, en nooit groeien door ervaring.

Familie

Het tragische van mensen die opgroeien met een narcist en/of sociopaat als vader of moeder, is dat ze deze veelal pas zeer laat kunnen zien voor wat ze werkelijk zijn – en daarom wezens proberen te vergeven en zich met wezens te verzoenen die daar niet toe in staat zijn en ook niet op uit zijn. Sterker nog, sociopaten zijn er meesters in hun kinderen te doen geloven dat zij het verkeerd zien, verkeerd doen, dat zij slecht zijn. De psychologische spelletjes die ze decennia lang met hun familieleden spelen zijn uiterst wreed – maar daar voelen ze niets van, ook geen spijt, want ze hebben geen functionerend hartchakra en geen empathie.

Hoe vergeef je een sociopaat?

Het vergeven van sociopaten die je hebben gekwetst is alleen in die zin helend en zinvol, als het betekent dat je je eigen waarheid eert, je eigen pijn heelt, je gezonde verontwaardiging een stem geeft, en je je eigen waarde terug haalt. Maar vergeef zonder verwachting. Verwacht niet dat je de sociopaat of de relatie kunt helen en verzoening kunt bewerkstelligen door ze het geschenk van vergeving te geven. Ze kunnen en willen deze wezenlijk niet ontvangen.

Hart

Iedereen die een dader wil vergeven of zich wil verzoenen met een ander zou ik willen aanraden: let goed op of degene waar je mee te maken heeft, wel in staat is jouw vergeving of jouw spijtbetuiging te ontvangen. Verzoening is alleen mogelijk met wezens met een hart. Let op waar je je eigen hart laat. Het is het kostbaarste wat je hebt, en als het open staat uiterst teer. Let op aan wie je geschenk van vergeving geeft. Het is een kostbaar iets, en mag met onderscheid gegeven worden.

© drs. Wendy Gillissen, 2019
Dit artikel van Wendy wordt ook gepubliceerd op Lichtwerkersnederland.
Het is niet toegestaan (delen van) het artikel over te nemen zonder toestemming van de auteur. Delen via de social media knoppen natuurlijk wel, graag zelfs! Fijn dat je mijn copyright respecteert.

[bol_product_links block_id=”bol_5d666ea6b59b0_selected-products” products=”9200000036327118,9200000040376423″ name=”sociopaat” sub_id=”” link_color=”000308″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”250″ cols=”1″ show_bol_logo=”1″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

1 COMMENT

Reacties zijn gesloten.