Home Artikelen Innerlijk kind of vorig leven?

Innerlijk kind of vorig leven?

775
0
ijskoning

Innerlijk kindwerk: contact maken met het kind in jou dat nog bevroren is in shock en angst, verdrietig is, boos is of zich in de steek gelaten voelt is een geweldige manier om heelheid te verkrijgen. We zijn immers niet alleen maar die volwassenen van nu, in ons leven nog veel meer delen van ons: blije kinddelen, angstige, boze en verdrietige.

Verbinding

Bij innerlijk kindwerk is het vaak afdoende om verbinding te maken met het verloren deel van ons wat nog vertwijfeld is, angstig is, verdrietig is en met hem of haar te communiceren. Helder krijgen wat het dwarszit, ontladen en knuffelen is vaak al afdoende. Kinderen zijn niet moeilijk.

Energieuitwisseling

Energieën die we zijn gaan dragen voor de familie en onze eigen energie terughalen helpt ook vaak al heel veel om onze eigenheid en basis weer te herstellen. Verstrikkingen met bijvoorbeeld vader of moeder losmaken is daarbij heel belangrijk.

Verstrengeling

Maar soms zitten innerlijke kindsdelen verstrengeld met vorige levens of vorige levens van andere mensen uit onze zielegeschiedenis en hun ladingen. Of gaat het zelfs helemaal niet om innerlijke kinddelen van onszélf, maar van die van vorige levens! Dan is alleen troosten en er met ze zijn niet genoeg. Dan is er meer nodig om de kern van het probleem op te lossen.

Voorbeeld: de IJskoning

Narcistische ex

Een cliënte heeft een conflict rond ouderschap met haar agressieve, narcistische ex en is naar de rechter gestapt na een fysieke aanval. Ze geeft aan dat ze eigenlijk doodsbang voor hem is. Zodanig dat er alleen al tijdens het gesprek erover hevige shock los komt: ze gaat huilen en trillen.

Regressie

In haar jeugd was ze als kind ook vaak in shock gegaan op plotse uitbarstingen van mannelijke familieleden. Dus we verwachten naar bij regressie bij haar jeugd uit te komen.

Vorig leven

Maar wanneer we naar de oorsprong van de angst en shock gaan, komen we uit bij een klein meisje in een lichtblauwe grot. Ze is helemaal alleen. Ze kan er niet uit en heeft het ijskoud. Ze is verdwaald, ze huilt en is bang. Een vorig leven.

Dolend

Op de achtergrond doemt het beeld van een soort ‘’IJskoning’’ op: een koude man die met haat in zijn ogen naar haar kijkt. Een vaderfiguur, maar toch weer niet. Het meisje is doodgevroren, en zich nog niet bewust van haar toestand. Ze doolt er nog rond in haar angst en eenzaamheid.

Hulp

Dus gaan we met de volwassen persoonlijkheid van nu eerst naar haar toe. Om verbinding te maken, haar te laten ervaren dat ze niet alleen is. Om haar duidelijk te maken dat haar lichaampje wel dood is, maar dat zijzelf nu veilig is. Instant opluchting.

Kou en liefde

En er komt bij haar op: die vader is er verantwoordelijk voor. Die heeft haar in die grot op laten sluiten. Hij haat haar omdat ze niet van hém is. Ze is verwekt door een andere man. Ze begreep niets van de haat van die IJskoning, raakte vertwijfeld en vroeg zich af wat zij verkeerd had gedaan. Maar die haat is eigenlijk voor haar moeder bedoeld. ZIJ is in liefde verwerkt. De warmte van haar liefdevolle conceptie stroomt door haar heen. Wat een liefde en warmte!

Incarnatie

Als we gaan kijken waarom ze voor deze uitdagende incarnatie gekozen heeft, gaat ze naar de plek van voor de conceptie. De plek waar ze als ziel beslist over haar volgende keer. En wat blijkt: ze was op zoek naar een uitdaging!

Overmoedige ziel

Op het niveau van de ziel gaat alles immers vanzelf. Dat werd saai. Dus wilde ze ervoor gaan. Tikje overmoedig, zoals zielen wel vaker zijn. ‘’Dan doen we wel effe.’’ Niet eerst de gebruiksaanwijzing lezen en zo. Ik moet er altijd wel om grinniken: zo beginnen velen van ons aan het incarnatieproces. Overmoedig vanuit gebrek aan kennis. Maar die kennis willen we nu juist ook gaan opdoen door ervaring. Niks mis mee. Een proces van vallen en opstaan.

Oordeel

Maar meteen komt er een wel erg sterk oordeel op vanuit een ander hoekje van haar geest: ‘’Wat arrogant. Cockey. (Engels voor brutaal, verwaand) Waarom zou je jezelf dat aandoen?’’
Deze ‘’stem’’ vind ik nogal oordelend klinken. En het klopt: de cliënte voelt er niet alleen oordeel bij, maar ook walging, afkeer, en boosheid!

Niet-eigen energie

Check: het is van die IJskoning. Hij zat met haar in zijn maag en moest nog voor haar zorgen ook, toen haar moeder verdwenen was. De haat en het oordeel van de IJskoning zijn nog bij haar. Hij haatte haar des te meer omdat ze een stralend blijmoedig kind was. Ze heeft de haat aangenomen omdat ze zoals kinderen altijd doen, ging twijfelen: ‘’Maar ik heb toch niks verkeerd gedaan?’’

Empaat

En ook ze neemt het over omdat het zielig vindt voor hém. Ze voelde de pijn achter zijn haat, en empaat die ze was, nam ze die aan in de hoop dat hij dan wel lief zou worden.

Energie van de ander

Maar dat is altijd gedoemd te mislukken. Je kan andermans pijn, problematiek en gevoel niet oplossen door ze over te nemen. Ze zijn niet van jou. Het is niet jouw verantwoordelijkheid. Het is aan die ander dat op te lossen. Je kán er ook niks mee.

Opgelost?

Dus ze laat de ladingen van de Koning los en geeft ze over aan het Licht.
Alles lijkt opgelost. Meisje blij, ladingen weg, meisje kan vol liefde naar het Licht. Check, dubbel check.

Maar.

Daderleven

Er komt een kolkende energie omhoog in haar navelstreek. Ze komt er niet bij. Ze ‘’mag’’ er niet bij. Dan gaan we natuurlijk juist kijken. Maar ze durft er amper naartoe, want er zit sterke schaamte en schuld op. Het voelt als een daderleven. Ze heeft kennelijk iets heel ergs gedaan.

Boze man

Het blijkt een vorig leven van een hele boze man die in armoede is opgegroeid. Die woede heeft hij gebruikt om heel veel mensen met propaganda op te stoken. En daar zijn nare dingen uit voortgevloeid.

Er klopt iets niet

Maar voor mijn gevoel strookt het niet. Dit leven is in de jaren 20 of 30 van de vorige eeuw, en mijn cliënte is een gevoelige empaat, een oude ziel. In mijn ervaring verander je niet zo sterk van bewustzijnsniveau tussen slechts 1 of 2 levens in, dat is een langer proces.

Lifter

En ja hoor, als ik met haar incheck voelt ze het: deze is niet van mij!!
Ze weet ook metéén van wie dit vorig leven is. Haar ex. Nog zo’n boze verongelijkte man. En ze weet ook meteen wanneer hij in haar systeem is beland.

Narcistische truc

In de honeymoonfase van hun relatie was er een moment waarop hij zich ‘’kwetsbaar’’ opstelde (de schijn van kwetsbaarheid, in dit geval, zoals een narcist kan) – en op dat moment vond ze hem ‘’zielig’’. Ze liet onbewust zijn boze vorige leven, een boos slachtoffertype, bij haar binnen. Hij zat in het gebied van haar 3e chakra en zat haar danig in de weg. Haar ex kon daardoor nog makkelijk teren op haar licht, en had zijn eigen bozige zware vorig leven mooi aan haar uitbesteed!

Heling

Ze laat de boze man meteen los, ademt zijn energie uit en wég is hij. Wel moet ze de ‘’krater’’ in haar energielichaam nog wel even opvullen met dat deel van haar wat daar verdwenen was toen ze hem toeliet: haar intuïtie!  Die komt al als een sprankelende waterval naar haar terug en vult haar helemaal op. Ziezo. Heerlijk.

Criticus

Dan komt er nog een staartje: die oordelende stem is nog niet weg. De IJskoning was ook aan haar volwassen zelf van NU blijven hangen! Hij is nog steeds bij haar, ook anno 2023. Hij zat daar met een draadje vast , keek over haar schouder mee en had commentaar op alles wat ze dacht en deed. Bang om naar de ‘’hel’’ te gaan. Bang om confrontatie met zijn eigen daden aan te gaan.

Bevrijding

Maar we maken hem duidelijk dat er geen oordeel is in het Licht, alleen maar inzicht, begrip, en liefde. Hoe dan ook, hij moet gewoon gaan, want hij hoort niet in haar energiesysteem thuis en zijn cynische, belemmerende gedachten storen haar in het leven van nu. Ze geeft hem over aan zijn eigen Hoger Wezen en begeleiders.

Ziezo. Dat lucht op!

© drs. Wendy Gillissen
www.reincarnatietherapie.com
Wendy’s artikelen worden tevens gepubliceerd op Inspirerend Leven