Home Artikelen Reincarnatie en het multidimensionale Zelf

Reincarnatie en het multidimensionale Zelf

4068
0
hemel reincarnatie

In mijn praktijk als reïncarnatietherapeut kom ik het bij cliënten nogal eens tegen: het idee dat je als volledige ziel incarneert en van het ene leven in het andere duikt, in chronologische volgorde, gebonden aan wetten van karma die verdacht veel lijken op het oude idee van schuld en boete. Reincarnatie omdat je iets ‘moet’ leren of afleren, iets ‘moet’ doen, met als einddoel… ja wat?
Wat mensen vaak eigenlijk met het woord ‘ziel’ bedoelen, lijkt nog sterk op een versie van onze beperkte persoonlijkheid van nu, maar dan een die kennelijk gedoemd is eeuwenlang van lichaam naar lichaam te reizen en daarbij beoordeeld te worden door een ouderwetse versie van de Schepper.

Het goede nieuws is: nee, zo zit het niet in elkaar! Na bijna vijftien jaar praktijkervaring met reïncarnatie, zowel met cliënten, vrienden en familie als met mijn eigen levens, kan ik wel zeggen dat mijn visie op de ziel en reïncarnatie behoorlijk veranderd is.

Wij zijn eeuwige wezens, met onbegrensde vrije wil, en de persoonlijkheid die we in elk ander leven aannemen is in wezen een deel van ons totale Multidimensionale Zelf of Ziel. Ons Multidimentionale Zelf verblijft in de Eenheid, net als de Schepper, en is daarom niet onderhevig aan tijd en aan de dualiteit zoals wij die kennen. Het Zelf of de ziel is eeuwig, onaantastbaar, en onbegrensd in haar mogelijkheden.

Ik zie de ziel of het Zelf altijd voor me als een zon (de ziel) die haar Licht laat schijnen door verschillende lenzen (persoonlijkheden) die vorm aannemen in een al dan niet aards lichaam.
Waarom? Niet omdat het moet, maar omdat de ziel dit graag wil!
Onze zielen of Multidimensionale Zelven zijn zelf weer een uiting van de Bron, van God: het eeuwige scheppende principe. We zijn zelf medescheppers die ervoor kiezen delen van ons licht neer te zetten op aarde (of andere dimensies en planeten) ter bevordering van onze ervaring, de groei die het Geheel weer ten goede komt (we zijn immers in de Bron allemaal één).

Een van de wonderbaarlijke dingen die je daarbij tegenkomt is dat onze ‘vorige levens’ helemaal geen vorige levens zijn. De ziel of het Zelf is namelijk niet gebonden aan tijd: de lineaire tijd zoals wij die kennen bestaat alleen omdat wij ons in de dualiteit, met een vergankelijk lichaam associëren. Onze ‘vorige’ levens bestaan nu, zijn springlevend, en staan te popelen deel uit te maken van ons leven!

Natuurlijk is het wel zo dat incarnaties die getraumatiseerd zijn eerst nog wat hulp nodig hebben. Dat is de paradox: ook al is de ziel niet gebonden aan tijd, de persoonlijkheden van onze ‘vorige’ incarnaties zijn dat ten dele wel.
Deels zijn ze vrij, maar het deel van hun persoonlijkheid dat nog (schijnbaar) vast zit in trauma, is nog gebonden aan de oude ervaring in shock, of is verdwaald. Deze delen hebben onze hulp nodig om zich te bevrijden en de weg naar huis en de verbinding met het Zelf te vinden. Een ervaren (reïncarnatie-) therapeut, Lichtwerker of sjamaan kan daarbij assistentie bieden.

Maar zodra deze levens geheeld en tot volledig bewustzijn gekomen zijn, kunnen ze hun kracht en eigenheid vrijelijk toevoegen aan het Zelf, en dus aan ons. Vanuit een ruimer bewustzijn heb je dan niet alleen de beschikking over de eigenschappen van je eigen persoonlijkheid, maar ook die van andere incarnaties van je Zelf. Hoe bewuster je bent, en hoe meer je je kunt verbinden met je ziel of Multidimentionale Zelf (ook wel Hoger Zelf genoemd) des te meer zul je merken dat deze een plaats kunnen krijgen in je leven.

Een van de andere wonderbaarlijke dingen die je daarbij kunt ervaren is dat ook de ‘vorige’ levens van mensen die wij lief hebben gehad ons maar al te graag komen bijstaan of gezelschap komen houden! Voor diegenen onder ons die gevoelig zijn voor de aanwezigheid van energieën kan dit een in het begin verwarrende ervaring zijn.
Maar als je de aanwezigheid van een ‘spirit’ voelt, of dit nu een geliefde uit een ander leven is, of een overledene uit dit leven, kun je altijd met je hart checken of deze vanuit een hogere intentie komt. Geliefden, familieleden en gidsen die bewust zijn, komen vanuit onvoorwaardelijke liefde en brengen altijd warmte en liefde met zich mee.
En wanneer je bewuster wordt van deze liefdevolle aanwezigheden kun je bewuster gebruik maken van hun assistentie (zie voor een voorbeeld het artikel op mijn blog ‘The Company of Spirits’: De Griekse visser) of gewoon genieten van hun aanwezigheid. Want liefde is voor eeuwig!

Dit artikel van Wendy verscheen ook op Nieuwetijdskind