Home Artikelen Noem ze nooit Archonten deel 1

Noem ze nooit Archonten deel 1

4324
0

Energieparasieten vind je in alle soorten en maten. Onlangs kwam ik in mijn praktijk in aanraking met het fenomeen ‘archonten’, energieparasieten die een grote rol hebben gespeeld en nog spelen in het onderdrukken van de ware menselijke natuur. Aanvankelijk was ik sceptisch, mede door hetgeen ik erover las op internet: door op sensatie gerichte,  sci-fi achtige artikelen werd ik op het verkeerde been gezet en deed het idee af als onzin. Tot ik dit artikel van Cameron Day tegenkwam.

Ik kon de volgende dag (wat heet toeval) de erin beschreven tactiek meteen toepassen bij een regressie cliënt die al vrijwel zijn hele leven kampte met de onderdrukkende invloed van een uit zijn krachten gegroeide ‘enkelbijter’. Het bevrijdende effect voor deze cliënt was enorm en veranderde zijn leven. Toen was ik ervan overtuigd: het is zeer belangrijk dat we op de hoogte zijn van dit fenomeen zodat we het aan kunnen pakken, zowel op eigen kracht als in de therapiepraktijk. Het artikel bestaat uit drie delen: deel 1 en deel 2 van Cameron Day, en een aansluitend artikel waarin ik mijn eigen ervaringen met deze energiezuigers beschrijf.

Noem ze nooit Archonten: deel 1

Het heeft 15 jaar geduurd om dit artikel te schrijven, omdat ik er zo lang mee bezig was alle informatie in een toegankelijke vorm te gieten. Er zullen een paar belangrijke puzzelstukjes op hun plek vallen over hoe we deze planeet, en iedereen erop, naar een verhoogde frequentie gaan brengen. Een sleutelaspect van deze shift is het ‘opschonen van het bewustzijn’ van de gehele mensheid, wat geen peulenschil is. Dit artikel zal in detail het grootste obstakel van deze opschoning behandelen, en een oplossing aanreiken die ook jouw inzet nodig heeft om te slagen.

Ik (Cameron Day, red.) schreef eerder al over een ‘levende wolk van schaduwen’ die deze planeet omringde, bewoond door energieparasieten. Deze parasitaire wezens hebben ervoor gekozen tot de hoogst mogelijke graad te experimenteren met de illusies van afscheiding, angst, duisternis, isolatie, overheersing, slavernij, pijn, lijden, etc. Door dit te doen, hebben ze zichzelf totaal afgesloten van het voedende Licht van Bestaan dat het leven in het Universum ondersteunt. Het gevolg is dat zij zich energetisch in stand moeten blijven houden door zich te voeden met laagfrequente energieën die resoneren met hun gekozen manier van expressie.

Deze wezens noemen zich ‘Archonten’ wat ‘Heren’ of ‘Heersers’ betekenen omdat zij zich zien als de heersers en slavenhalers van de mensheid. (De oude Gnostici gaven hen deze titel als eerste in hun verslagen gebaseerd op direct helderziend contact met deze wezens.)
Hoewel de manipulatie en slavernij van de mensheid door deze onzichtbare wezens tot nu toe zeer succesvol is geweest, zal ik ze op geen enkele wijze als mijn heersers of superieuren aanspreken, net zo min als ik fysieke parasieten in de ingewanden als superieur zal beschouwen, ook al kunnen ze me aanzienlijk fysiek ongemak bezorgen tot ik ze uit mijn systeem verwijder.

Onze gedachten hebben kracht – meer dan we ons vaak realiseren. Woorden en titels hebben macht omdat ze onze gedachten in zekere raamwerken van geloofsovertuigingen vastzetten, zelfs zonder dat we het doorhebben. Een ‘koninklijk’ menselijk wezen bijvoorbeeld ‘uwe hoogheid’ noemen plaatst ze automatisch in je gedachten boven jou. Daarom is het erg belangrijk dat, wanneer je over deze energieparasieten denkt, je ze NOOIT ‘Archon’ noemt omdat je dan letterlijk je macht en energie weggeeft.

Ik noem ze liever Enkelbijtertjes. Dit maakt ze direct duidelijk hoe ik over ze denk, namelijk als een stel lage parasieten, een infectie van bewustzijn die uit mijn systeem zal worden gespoeld door de juiste toepassing van mijn wil en een energetisch  schoonmaakproces. Het dient nog een ander doel: het maakt ze kwaad, hetgeen ze aan het daglicht brengt, alwaar ze makkelijker aangepakt kunnen worden. In tegenstelling tot hun zelfgekozen status als ‘heersers’ van de mensheid, verbergen ze zich als kleine wormen in de schaduwen van onze geest, en sturen impulsen van laagfrequente emoties en gedachten in ons ego en emotionele lichaam, om een laagfrequente emotionele energie uit te lokken die ze kunnen consumeren.

Omdat ze zich zo graag verstoppen, moeten ze naar buiten ‘gespoeld’ worden om open en bloot aangepakt te kunnen worden, dus een gezonde dosis gebrek aan respect en een vleugje arrogantie zijn ingrediënten die we goed kunnen gebruiken als we deze parasieten het hoofd bieden.

Een stukje achtergrondverhaal

Er was eens, op deze planeet in een ver verleden, een mensheid die oneindig indrukwekkender was dan vandaag het geval is. Wij mensen waren volledig telepathisch begaafde, multidimensionale wezens die tegelijkertijd in vele dimensies konden waarnemen en navigeren. We bouwden grootse steden met technologie die in harmonie was met de energetische Velden van de Aarde.  We waren volledig op één lijn met ons Goddelijke Innerlijke Zelf terwijl we ons in de fysieke dimensie uitdrukten op vele levensbevestigende manieren.
Deze ongelimiteerde expressie van het goddelijke Zelf werd door de enkelbijtertjes als een bedreiging voor hun bestaan gezien, omdat de derde dimensie op andere werelden door hen al lange tijd werd gedomineerd. Een derde dimensie-wereld die volkomen vrij was van hun manipulatie en hen niet kon voeden was iets dat ze niet zonder gevecht toe konden staan.
Het probleem was dat de Aardse mensen zo krachtig waren dat we hen letterlijk gedachteloos van ons af konden vegen. Deze wezens hebben alleen macht over diegenen die zich hebben laten manipuleren en in angst hebben laten vangen. Een volledig bewust menselijk wezen dat zijn Goddelijke Innerlijke Zelf kent, kan op geen enkele wijze door deze parasitaire wezens gedomineerd worden. De enkelbijters zouden bij wijze van spreken een metaforisch pak voor hun broek krijgen en weggestuurd worden als stoute kinderen.
archonten

Echter, deze enkelbijters zijn mogelijk de slimste manipulatoren in het hele universum, eenvoudigweg omdat het hun enige manier van leven is. Het is alles wat ze kennen.
Ze bestudeerden deze immens krachtige mensen, en hongerden naar hun macht en energie die ze af konden tappen als ze maar een manier kenden om hen te manipuleren, overwinnen en tot slavernij brengen. Ze ontwierpen een plan om heel voorzichtig een paar mensen in hoge machtsposities te manipuleren en zover te krijgen dat ze een vreselijke fout maakten met catastrofale gevolgen.
Deze mensen experimenteerden met nieuwe methoden om energie in grote hoeveelheden te bedwingen en te sturen. De experimenten waren nooit eerder gedaan en erg ambitieus — te ambitieus, want een paar van deze enkelbijters spoorden heimelijk enkele van deze mensen via hun ego aan om verder te gaan dan voorheen mogelijk werd geacht.

Toen het in een geavanceerde testfase op de noordpool vreselijk mis ging, explodeerde een extreem krachtig apparaat met zo’n kracht dat het enorme natuurrampen op de hele planeet veroorzaakte. Het smolt razendsnel grote ijskappen en veroorzaakte een vloedgolf die vrijwel alle kustgebieden op de planeet binnen een dag verwoestte. De hoeveelheid dood en verwoesting was onvoorstelbaar groot, en slechts een klein deel van de biljoenen mensen overleefde de ramp.
Zwaar getraumatiseerd en gebroken door het verlies van hun geliefden, waren ze alleen nog gericht op fysiek overleven, en vluchtten naar veilige gebieden om te proberen hun ooit grootse beschaving weer op te bouwen. Dit verhaal klinkt misschien erg als de Val van Atlantis, maar ook al viel ook deze beschaving op vergelijkbare manier, deze ramp vond vele eeuwen eerder plaats.

Het ongelofelijke trauma van deze ervaring veroorzaakte een verlies van perceptie bij de overlevenden, en maakte dat ze minder gewaar werden van de andere dimensies die altijd door de derde dimensie heen lopen. Ze konden simpelweg niet de tijd nemen om zich op welke andere dimensie dan ook behalve deze te richten, aangezien hun fysieke overleven afhankelijk was van het volledig gericht zijn op het fysieke vlak. Tegelijkertijd verschafte de diepe emotionele pijn, rouw en emotionele verwonding van de mensen de enkelbijters een grote hoeveelheid laagfrequente energie die ze konden consumeren, en gaf hen de gelegenheid een feestmaal te maken van het lijden van de overlevende mensen en zodoende krachtiger te worden.

De enkelbijters kwamen erachter dat, zo lang ze verborgen bleven, ze een kleine gedachtenvorm in de geesten van de getraumatiseerde mensen konden sturen die hen eraan herinnerde wat ze hadden verloren. Dit zou een kettingreactie van pijnlijke gedachten en emoties in de betreffende persoon veroorzaken die meer energetisch voedsel zou verschaffen voor de enkelbijters. Met elke volgende generatie mensen die geboren werd, werden de enkelbijters brutaler en plaatsten een programma dat direct interfereerde in het menselijk bewustzijn. Ze programmeerden de mensen subliminaal om blind te blijven voor hun aanwezigheid, zodat ze de gedachten van mensen nog directer konden beïnvloeden.
Ze programmeerden het menselijk bewustzijn ook zodanig dat het weg zou deinzen van referenties aan de enkelbijters of hun invloed, zodat wanneer ze geconfronteerd werden met zulke informatie, de eerste reactie er één zou zijn van ongeloof en spot.

Uiteindelijk, in hun meest briljante sinistere zet, herprogrammeerden ze het menselijk ego om op hun eigen ego te lijken, en moedigden het egobewustzijn aan alle andere niveaus van zijn en bewustzijn te domineren. Feitelijk herprogrammeerden ze de mensen om net als hen te zijn: angstig, jaloers, kleinzielig, brutaal, op slavernij gericht, moordzuchtig, wraakzuchtig, etc. Dit verzekerde hen ervan dat mensen duizenden jaren lang eenvoudig te besturen zouden zijn als energetische voedselbron. Deze lagen van programmeringen zijn sindsdien altijd in het menselijk denken aanwezig geweest, en hebben de onfortuinlijke onharmonische gebeurtenissen die wij kennen als de menselijke geschiedenis in stand gehouden.

Het donkere controlenetwerk

Mettertijd bouwden de enkelbijters een energievoedende structuur om de gehele planeet heen dat hen de mogelijkheid verschafte automatisch laagfrequente energie, gegenereerd door mensen, te vergaren en angstwekkende of andere laagfrequente boodschappen in het menselijk bewustzijn te sturen om mensen voedsel te laten blijven verschaffen. Deze structuur bestond in een ‘hogere’ laag van dichtheid dan de onze, dus kon zij alleen waargenomen worden door ESP of buiten het lichaam. Ik ontdekte dit grid voor het eerst in 1997 tijdens een buitenlichamelijke ervaring, maar had geen idee wat het was. Ik werd prompt onderschept door twee wezens die zichzelf vermomden als ‘gidsen’ maar wiens energie meer voelde als die van cipiers dan van wat voor soort goedaardige gids dan ook.
archonten

Met de jaren heb ik meer informatie over dit controlenetwerk verzameld, maar ik weet nog niet zoveel als ik zou willen. Dit is wat ik erover weet. Deze structuur is als een donker web van energie dat de planeet omgeeft en het is zwaar en drukkend. Het blokkeert energieën die naar de aarde komen van de kern van de Melkweg en andere delen van de Melkweg, maar kan ze niet helemaal tegenhouden. Het web is geprogrammeerd met “negatieve feedback” dat subtiele signalen in het onderbewuste en het ego stuurt om mensen gericht te houden op laagfrequente overtuigingen en gedachtenpatronen.

Het ‘donkere controle web’ is geprogrammeerd met kunstmatige intelligentie om zichzelf te repareren en enkelbijters te alarmeren als het beschadigd wordt. Het ondersteunt de ‘collectanten’ van de enkelbijters, levende amoebe-achtige wezens die met bijna elke mens op de aarde verbonden zijn, en alle laagfrequente energieën opzuigen die we in ons dagelijks leven afgeven. Enkelbijters reizen door dit web om het te onderhouden of personen wiens energie te hoog van frequentie wordt direct te onderdrukken. De ‘bazen’ in de enkelbijterhiërarchie vertonen zich meestal met een ‘reptielachtig’ menselijk uiterlijk, hoewel ze zich veel verschillende vermommingen aan kunnen meten. (Noot: het donkere web is sinds 2013 vrijwel opgelost, zie deel 2 van dit artikel, Red.)

De enkelbijters hebben hun overwicht over mensen gebruikt om compleet te corrumperen wat wij geloven dat de menselijke natuur inhoudt. Je zou je af kunnen vragen wat de ‘menselijke natuur’ zou zijn zonder die enkelbijters en hun donkere controlenet.
Wat altijd beschouwd is als de ‘menselijke natuur’: om te liegen bedriegen, stelen, verkrachten, tot slavernij brengen en moorden; dat is eigenlijk een vals programma dat in de menselijke geest is geprogrammeerd, en is helemaal niet de wezenlijke menselijke natuur.
De ware menselijke aard is vol compassie, zorgend, sensitief, liefhebbend, vergevingsgezind, op samenwerking gericht, empathisch, creatief, vol energie, vreugdevol, nieuwsgierig, onstuitbaar, non-conformistisch, blijmoedig en GODDELIJK. Om onze ware menselijke natuur weer neer te zetten, moeten we de valse programmeringen van de enkelbijters overboord werpen.

Het Herstellen van je Goddelijke Natuur

Het herstel van je bewustzijn dat je Goddelijk bent is de belangrijkste reden voor het bestaan van AscensionHelp.com. De energie opschoningstechnieken zijn ontworpen om je te helpen op een zachte manier de valse lagen van illusies op te lossen die in de loop van vele levens  in je bewustzijn zijn geplant zodat je je ware ‘Hoger Zelf’ kunt herontdekken, dat eigenlijk je Innerlijke Goddelijke Zelf is.
We beginnen elke incarnatie met ons goddelijke Zelf volledig gesitueerd in het hartcentrum van ons fysieke lichaam, wat de reden is dat kinderen zo wonderbaarlijk en vol energie zijn. Dan, wanneer autoriteitsfiguren, media, leeftijdgenoten, het duistere controleweb en de wereld als geheel het kind ervan overtuigen dat het NIET goddelijk is, verlaat deze innerlijke goddelijke energie het lichaam en verblijft boven de persoon, geduldig wachtend om weer geïntegreerd te worden in het hartcentrum. Omdat onze goddelijke energie zich schijnbaar ‘boven’ ons bevindt, is men het ons Hoger Zelf gaan noemen.

Dus, vanaf dit moment, wanneer je de woorden ‘Hoger Zelf’ hoort, vervang deze alsjeblieft door ‘Innerlijk Goddelijk Zelf’ en voel de subtiele maar krachtige verschuiving in je gewaarzijn die hierdoor veroorzaakt wordt. In plaats van dat je je Goddelijke Licht voor je ziet als boven je, zie het uitstralen vanuit je hartcentrum. In plaats van dat je een aspect van je goddelijke natuur in je brengt, ga je het van diep van binnenuit jezelf uitstralen. Dit lijkt misschien iets kleins, maar het verschil is uiterst krachtig.

archonten

Wanneer je Innerlijke Goddelijke Licht vanuit je hart uitstraalt en je hele lichaam omringt, kun je een straal liefdevolle energie naar de kern van de planeet sturen om er energetische interactie mee te hebben. Dit allemaal kun je doen zonder teveel aandacht van enkelbijtertjes te trekken, dus blijf dit doen wanneer je een makkelijke, soepele, frequentieverhogende ervaring wilt hebben met minimale ‘weerstand’ van het controle grid.
(Noot: het donkere web is sinds 2013 vrijwel opgelost, zie deel 2 van dit artikel, Red.)

Het oplossen van het Donkere Controle Web

Zoals ik eerder opmerkte, is een van de functies van het web om de energie die naar de aarde komt vanuit het Galactisch centrum te blokkeren. Gelukkig is het web inmiddels verzwakt, en bevinden er zich ‘gaten’ waar de galactische energie in steeds groter wordende mate doorheen kan stromen. De enkelbijters weten dat hun tijd bijna gekomen is, en zetten wanhopig alles op alles om het menselijk bewustzijn in een lage frequentie te houden.

Eén van de gevolgen van hun wanhoop is dat ze agressief ingrijpen bij iedereen die actief zijn frequentie en bewustzijn probeert te verhogen. Dat ben jij, dat ben ik. Voor hen is het oorlog, en ze zullen alles doen wat in hun macht ligt om jou en mij verdrietig, angstig, depressief, machteloos etc. te houden. Je hoeft maar naar het nieuws te kijken om dit bevestigd te zien.

Dus wat kan jij doen om de situatie te verbeteren? Veel! De basistraining in energie opschoning is gratis verkrijgbaar in het Self-Clearing System (in het Engels, red.). Pas de kleine verschuiving in bewustzijn toe die ik eerder beschreef zodat je je er altijd vol van bewust bent dat je verbinding maakt met je eigen Goddelijke Macht en deze toepast. Onthoud altijd dat JIJ de macht bent die deze enkelbijtertjes willen hebben en waar ze op willen teren. Ze pretenderen machtig te zijn, maar hun kracht komt van JOU. Enkelbijtertjes hebben NIETS van zichzelf dat ook maar lijkt op de kracht van één enkel menselijk wezen dat zich volop bewust is van zijn ware Goddelijke Natuur.

Wanneer je Goddelijke Innerlijke Licht naar buiten uitstraalt en je verbonden bent met de kern van de Aarde, stel je dan voor dat je een lichtstraal van je Innerlijke Goddelijke Kern rechtstreeks omhoog straalt, in het hart van de Melkweg. Je lichtstraal zal door het controle web heen gaan en vrijwel meteen in het hart van de Melkweg aankomen. Zeg dan tegen de Kern van de Melkweg: ‘Ik ben er klaar voor een Galactisch Kanaal te zijn’ waarop je een stroom van Galactische energie zult ontvangen.
Deze werkwijze verschilt enigszins met de ‘cosmic flush’ in de eerste opschoningstechnieken op ascencionhelp.com, omdat JIJ de energetische verbinding met de Galactische kern initieert, en dan optreedt als een kanaal voor het Galactisch bewustzijn om zijn energie rechtstreeks door jou naar de planeet te sturen. Dit is een belangrijk verschil omdat dit het inzicht versterkt dat JIJ de macht bent die de kosmische energie initieert. Jij bent geen zwak klein wezentje dat om hulp smeekt aan de Galactische kern, nee, je bent een krachtige, ongelofelijk belangrijke speler in dit kosmische schaakspel dat zijn einde nadert. Zonder jouw vrijwillige medewerking als Galactisch kanaal, zou het veel moeilijker zijn het donkere controle web op te lossen als de tijd gekomen is.

Stel je voor: honderdduizenden mensen over de hele planeet die het donkere controle web doorprikken en kosmische energie rechtstreeks de kern van de planeet in laten stromen, waarbij dat licht zich verspreidt naar iedereen die het kan ontvangen. Stel je de enkelbijtertjes voor die wanhopig rondvliegen om de gaten in het controleweb te dichten terwijl de mensen in hun kracht blijven staan als Galactische kanalen, ondanks de pogingen van de enkelbijters om hen te proberen te laten stoppen en in plaats daarvan angstige of verdrietige gedachten te laten denken.

archonten

De knuppel in het hoenderhok gooien

Ik kan me voorstellen dat het idee om de aandacht van enkelbijters te trekken niet erg aanlokkelijk is, en je zou misschien liever ontspannen op een strand op Hawaï liggen, maar het feit blijft dat de enkelbijters iedereen die zijn bewustzijnsfrequentie probeert te verhogen zullen proberen te hinderen, zoals ze dat door de hele menselijke geschiedenis heen gedaan hebben.
Hun favoriete methode is om je een herinnering te zenden aan alles wat er ‘mis’ is in je leven, vooral als ze je ook nog kunnen afleiden door je iemand anders de schuld kunnen laten geven voor het ‘probleem’ dat plotseling in je gedachten opduikt.
Andere nare trucjes die ze gebruiken zijn je te doordringen van de behoefte jezelf af te leiden door iets leuks te gaan doen, of iets wat je ‘moet’ doen, als het er maar voor zorgt dat je stopt met het belichamen van een staat van hoogfrequente energie. Soms bestoken ze je met een totale energetische aanval. Vaak proberen ze je in je slaap te ‘pakken’, of als je iets totaal anders aan het doen bent dan energiewerk. Al deze trucjes kunnen worden aangepakt.

Wanneer je merkt dat enkelbijters je gedachten, emoties of energie proberen te beïnvloeden, begin dan onmiddellijk met het uitbreiden van je Goddelijke Innerlijke Licht vanuit je hart tot het je hele lichaam omhult. Dit pure, intense licht van je Goddelijke Wezen is pijnlijk voor deze laagfrequente enkelbijters, en ze zullen zich terugtrekken.  (Ik vermoed dat dit is waar de mythe van de vampier die niet tegen daglicht kan, vandaan komt.) Echter, zelfs als ze zich hebben teruggetrokken, hebben de enkelbijtertjes mogelijk een dunne ‘buis’ bij je aangehecht, ergens in je bewustzijn, die ze gebruiken om schadelijke energie te sturen of je emotionele energie af te tappen.

Geef opdracht vanuit je Goddelijke Kern dat de enkelbijters die nu bij je zitten worden vastgezet in ‘energiecontainers’, bollen van energie en licht die ervoor zorgen dat ze niet terug kunnen komen of ervandoor kunnen gaan en zich verstoppen. Doe dan een energie-uitwisseling waarbij je alle ‘energiebuizen’ en andere connecties die ze hebben gevormd in je bewustzijn, terugstuurt.
Het is prima om je daarbij eventjes kwaad te maken als een tijdelijke maatregel om uit te stijgen boven hulpeloosheid. Geen blinde woede, maar een beetje gerechtvaardigde woede dat deze parasieten met je hebben lopen sollen. Dit is namelijk een stap hoger in frequentie van het gevoel een hulpeloos slachtoffer te zijn, wat is hoe ze willen dat je je voelt.
Maar blijf niet te lang boos, werk er in plaats daarvan aan je energiefrequentie nog hoger te doen stijgen. Het uiteindelijke doel is om volkomen kalm te blijven, in een staat van vergeving, maar als een beetje gezonde woede je helpt uit het gevoel van slachtofferschap te komen, ga ervoor. Het is echter belangrijk niet te lang boos te blijven, want boosheid is een energie waar ze zich mee voeden, en dat willen we overduidelijk niet.

Wanneer ze zijn vastgezet, stel je dan voor dat je ze vastgrijpt en ‘uitknijpt’ zodat ze alle energie die ze van JOU hebben gepakt loslaten. Zie die laagfrequentie energie voor je en stuur er dan een straal van licht vanuit je hart doorheen om ze te zuiveren en transmuteren tot haar oorspronkelijke staat van pure, zuivere energie, en haal die dan terug in je wezen.

Op dat moment zullen de enkelbijters overstuur zijn en proberen je je rot te laten voelen over jezelf, op elke manier die ze kunnen bedenken. Ik stel voor dat je daarbij lacht en ze eraan herinnert dat ze NOOIT toestemming hebben gekregen je energie te stelen of de mensheid tot slavernij te brengen. Vraag dan aan het Galactische Wezen om ze te ‘arresteren’ en ze de kans te geven terug te gaan naar het Licht, of elders vastgezet te worden waar ze nooit meer iemand kunnen leegzuigen of schade toebrengen.
Vroeger deed ik in plaats hiervan een soort ‘vangen en weer loslaten’ met de enkelbijters, maar de tijden zijn veranderd. We zijn dichtbij het punt waarop het tijd is de invloed van de enkelbijters volledig te verwijderen van de aarde, en hun donkere controleweb te ontmantelen. Dit houdt in dat het oké is het Galactisch Wezen te vragen deze enkelbijters op te sluiten, en ze de kans te bieden om te helen en langzaamaan weer terug te komen in het licht.

Hen een kans bieden te genezen en terug in het licht te komen is een belangrijk punt. Uiteindelijk ontspringt alles in het universum uit één enkel Goddelijk Bewustzijn, zelfs de duisterste enkelbijter. Dit betekent dat ze zich uiteindelijk weer zullen afstemmen op het Licht en hun reis terug naar de Bron zullen aanvangen, dus eigenlijk fungeren we simpelweg als Goddelijke Kanalen om dit proces sneller te doen verlopen.
Enkelbijters zullen dit niet als iets wenselijks of goeds ervaren vanwege hun gebrek aan empathie, en zullen je wellicht zelfs het gevoel proberen te geven dat je hun vrije wil geweld aandoet. Echter, de vrije wil van de mensheid is veelvuldig geweld aangedaan door deze parasitaire wezens, en daarom hebben ze geen recht meer op totale vrije wil. De enige keuzes die hen overblijven zijn genezing en terugkeren naar het Licht, of ‘opgesloten’ blijven waar ze niemand meer kwaad kunnen doen.

Het begin van het einde van de duisternis

De enkelbijters zullen het niet snel opgeven, en zijn al bezig terug te vechten met alles wat ze in zich hebben. De verhoogde intensiteit van hun aanvallen op zowel lichtwerkers als degenen die bij gelegenheid mediteren is een aanwijzing voor hun wanhoop. Ze zijn verzwakt door de geleidelijke stijging van frequentie op de planeet en nu zijn ze gevaarlijk, als een dier dat in een hoek gedreven is.

Om het plan om hun invloed volledig uit het menselijk bewustzijn te verwijderen te laten slagen, is er een leger van lichtwerkers nodig die hun Innerlijke Goddelijke licht laten stralen en fungeren als Galactische kanalen, en het donkere web vol met gaten prikken zodat er een geweldige hoeveelheid licht naar de aarde kan stromen. Als wij hier op aarde onze rol vervullen, kunnen de niet-geïncarneerde leden van de kracht van het Licht uiteindelijk in actie komen en het donkere controleweb volledig van deze planeet afhalen, wat zal resulteren in een totale stijging in frequentie van al het leven op aarde.

Ik kan niet genoeg benadrukken hoe belangrijk deze stap is in onze planetaire ascensie. Dit duistere controleweb heeft het menselijk bewustzijn vele, vele millennia verstikt. Als het samen met de enkelbijters verwijderd is, zal het zijn alsof het bewustzijn van elke persoon op de planeet ogenblikkelijk wordt verruimd. Stel je voor dat iedereen opeens vrij is van de ‘duistere kant van de menselijke natuur’ zodat de ware glorie van het liefhebbende menselijke bewustzijn zich kan uitbreiden in de harten en het denken van iedereen op aarde. Het is een deel van onze reis van bewustwording die plaats moet vinden. De meeste mensen zullen niet eens weten wat er gebeurd is, ze zullen zich alleen veel beter voelen, veel meer ontspannen, gelukkig en bereid om anderen te helpen.

archonten

Geen verplichting

Het is aan jou of je wilt meewerken op dit niveau, en het is prima als je dat niet wilt of kan wegens jouw levensomstandigheden. Als jouw leven energetisch gladjes verloopt en je je niet aangetrokken voelt tot het helpen met schoonmaken van de enkelbijters, respecteer ik dat volledig. Dit pad is niet voor iedereen, dus check met je eigen Goddelijke Innerlijke Zelf of het iets voor jou is.

Maar als je dit moment aan wilt grijpen als een kans om te groeien in kracht, compassie en uiteindelijk vergeving, is dit misschien wel iets voor jou. Bovendien, als je al energetische aanvallen van de enkelbijters ervaart, maak je al deel uit van de ultieme confrontatie. Als dat het geval is, raad ik je dringend aan de technieken in dit artikel te gebruiken om effectiever om te kunnen gaan met de enkelbijters.

Als het idee om deel uit te maken van een groep die direct werkt met het weghalen van het donkere controleweb van planeet aarde je aanspreekt, verwelkom ik je bij het Galactische Kanaal Team! Om mee te doen kun je tenminste één keer per dag de boven beschreven meditatie doen waarbij je je innerlijke Goddelijke licht neerzet, je verbindt met de kern van de Aarde en van de Melkweg, je intentie uitspreekt te fungeren als een Galactisch Kanaal en de energie laat stromen, waarbij je een mooi gat in het donkere web prikt. Als er enkelbijters opduiken, zet ze dan vast in energiebollen, lach vriendelijk naar ze, haal je energie terug, stuur hun eigen energieën en manipulaties terug naar hen en laat het Galactisch Wezen hen ‘arresteren’.

Je onbewuste milieu

Het is belangrijk te begrijpen dat enkelbijters onze onbewuste overtuigingen als ‘portalen’ naar onze geest gebruiken. Elke ongeheelde psychische wond is als een ‘drukpunt’ dat ze kunnen gebruiken om een emotionele respons van ons te krijgen. Dat is één van de redenen waarom jezelf opschonen zo belangrijk is.
Wanneer je werkt met enkelbijters, neem dan de tijd om nadat je ze hebt laten ‘arresteren’, wat werk te doen om de diepe lagen van onbewuste kwesties die ze gebruikt hebben om hun haakjes in je te slaan te helen. Gebruik bijvoorbeeld het ‘Self-Clearing System om energiewerk op jezelf te doen.

Enkelbijters manipuleren mensen tijdens hun droomslaap om onderbewuste, beperkende programmeringen te herstellen of versterken. Angst is hun voornaamste wapen, dus zullen ze angstwekkende scenario’s in de droomstaat inbrengen om de persoon ontvankelijk te maken voor hun programma’s. Het heeft veel gemeen met suggesties onder hypnose, en er is een grote mate van zelfbewustzijn voor nodig om je los te breken uit dit geprogrammeerde geestelijke controlesysteem.
Roep elke nacht voordat je gaat slapen je Goddelijke Innerlijke Zelf aan vanuit je hart en verklaar dat je veilig zult dromen binnenin je Goddelijke Innerlijke Licht. Zet neer dat je je voorneemt AL je dromen te onthouden, zodat je eventuele beperkende onbewuste overtuigingen die worden geopenbaard in je dromen aan kunt pakken.
Neem ’s morgens tien minuten de tijd om energie terug te halen uit beperkingen of angsten die in je dromen zijn geopenbaard. Gebruik, zelfs als je je dromen niet kunt herinneren, die tien minuten om je Goddelijke Innerlijke licht neer te zetten, je energieveld schoon te maken en je dag te beginnen vanuit je innerlijke goddelijke inspiratie.

Hoe helderder jij wordt, des te minder de enkelbijters erin slagen je laagfrequente emotionele patronen te manipuleren. Houd jezelf altijd voor: ‘Ik ben de macht die ze willen hebben’ en sta dan sterk in de kracht van je Goddelijke Innerlijke Zelf. Laat je licht stralen als een miljoen zonnen, want je bent zoveel meer dan je je realiseert, en weldra zul je zonder enige twijfel weten hoe krachtig je werkelijk bent.

Artikel van Cameron Day, Ascensionhelp.com
Vertaald door drs. Wendy Gillissen
Voor het eerst gepubliceerd op Nieuwetijdskind Magazine
Wordt vervolgd in: ‘Noem ze nooit Archonten’ deel 2 en 3