Home Artikelen Omgaan met entiteiten

Omgaan met entiteiten

22606
0
entiteiten spirits geesten entities

Wanneer je hooggevoelig bent of je frequentie verhoogt ga je doorgaans steeds verfijnder voelen en waarnemen. Dan is de kans groot dat je je er op een gegeven moment in je leven bewust van wordt dat je, naast de energieën van de wereld om je heen en de fysiek belichaamde wezens daarin, ook te maken hebt met de onbelichaamde wezens: natuurwezens, engelen, elementalen, maar ook entiteiten.

Wat zijn entiteiten?
‘Entiteit’ is een brede term en je zou veel verschillende soorten entiteiten kunnen onderscheiden. Onder ‘entiteiten’ versta ik in dit artikel: mensen (of andere wezens) die overleden zijn en zich niet van hun huidige staat bewust zijn.
Wanneer mensen overlijden terwijl hun bewustzijn vernauwd is, zoals tijdens een ongeluk, een misdrijf, drugsgebruik, maar ook dementie of gewoon in hun slaap, kan het zijn dat ze zich niet helemaal bewust zijn van hun overlijden. Ze blijven als het ware een beetje hangen in hun oude gewoonten, hun oude sfeer en begrijpen niet goed wat er aan de hand is. Omdat ze zich niet in een fysiek lichaam bevinden, ervaren ze de tijd heel anders en kunnen ze decennialang, zelfs eeuwenlang in dezelfde staat blijven hangen zonder het door te hebben. Soms lijden ze eronder dat ze geen contact krijgen met de levenden om hen heen en voelen ze zich eenzaam.
Zo kunnen we zelf ook één of meerdere vorige levens hebben die nog ronddolen, onbewust van het feit dat ze overleden zijn. Dit zijn in wezen ook entiteiten, en omdat ze deel uitmaken van dezelfde ziel als onze huidige persoonlijkheid, is het belangrijk voor ons eigen welzijn en onze ontwikkeling deze te helpen en helen.

Een dolende entiteit uit een vorig leven: het Indiaanse meisje in de sneeuw
Op een dag werd ik me bewust van een klein stemmetje diep van binnen, dat verbonden was met een oud gevoel van eenzaamheid. Ik ben het gewend om dergelijk stemmetjes niet te negeren, maar ze te onderzoeken en dus liet ik alles vallen en ging ik op de bank zitten met mijn ogen dicht. Ik ging met mijn aandacht naar binnen, en vond haar. Een Indiaans meisje van een jaar of anderhalf.
Het meisje was onderweg geweest door de sneeuw met haar stam, toen ze even van het pad afweek om een van die duizend dingen die een klein kind kunnen fascineren te bestuderen: een glinsterende sneeuwvlok, een vreemd gevormde rots. Wat het ook was, toen ze opkeek werd het al donker. En haar familie was verdwenen.
Het meisje raakte totaal in paniek. Ze zwierf urenlang door de sneeuw, maar ze kon haar stam niet meer vinden. Uiteindelijk vroor ze dood in de sneeuw, maar ze had het niet door. Haar geest bleef maar zoeken, tot ze haar stam eindelijk vond. Maar haar mensen reageerden totaal niet op haar. Ze begreep er niets van. Ze dacht dat haar familie misschien wel boos op haar was, dat ze iets verkeerd had gedaan. In haar cultuur werden kinderen die stout waren immers niet gestraft, maar genegeerd. Waarom erkende niemand haar aanwezigheid? Wat had ze gedaan?
In mijn helende reis liep ik naar haar toe, knielde in de sneeuw en sloeg mijn armen om haar heen. Ze begon hartverscheurend te huilen en hield me stevig vast. Eindelijk was er iemand voor haar.
Toen vertelde ik haar dat ze allang vrij was, dat haar lichaam één was geworden met de aarde. ‘Kijk!’ zei ik, ‘Je familie staat al op je te wachten. Ze zijn niet boos op je. Ze konden je alleen niet zien.’ Ik zag ze ook, een grote groep mensen omringd door een warm gloeiend licht van liefde. De ijzige eenzaamheid smolt weg toen het meisje met open armen op haar stam afrende en weer werd opgenomen in het hart van haar familie.

Waar bevinden entiteiten zich?
Entiteiten bevinden zich eigenlijk overal, vooral op plaatsen waar mensen geleefd hebben en gestorven zijn.
Daarnaast is het zo dat, omdat energie niet gebonden is aan de fysieke wereld, aan plaats en tijd, en we ons kunnen afstemmen op energieën onafhankelijk van hun fysieke locatie, we entiteiten werkelijk overal en altijd kunnen aantrekken of binnenlaten.
Verder kun je op sommige fysieke plekken een hogere concentratie onbewuste entiteiten aantreffen dan op andere. Denk aan plaatsen waar ongelukken of rampen gebeurd zijn, slagvelden, ziekenhuizen, psychiatrische inrichtingen.

Hoe komen we aan entiteiten in ons systeem?
Het is in wezen heel makkelijk om ongemerkt af en toe een entiteit op te pikken, vooral als je hoogsensitief bent. Er zijn verschillende oorzaken waardoor dit kan gebeuren. Hier zijn een paar van de meest voorkomende:

1. Wanneer je op dezelfde trilling zit
Het gelijke trekt het gelijke aan, en dat is voor energieën en entiteiten al niet anders. Net zoals we onbewust gelijkgestemde mensen of situaties aantrekken, trekken we ook gelijkgestemde entiteiten aan. Als je op een laagfrequente energie zit, zoals angst of gedeprimeerdheid, is de kans groter dat angstige, gedeprimeerde entiteiten in je systeem blijven ‘hangen’. Alleen daarom al is het zaak je frequentie zo hoog mogelijk te houden.

2. Wanneer je niet bewust genoeg aanwezig bent in je lichaam
Wanneer je ongeaard bent, vermoeid, emotioneel uitgeput zijn je energetische grenzen brozer, is je onderscheidingsvermogen minder scherp en kunnen entiteiten ook makkelijker ongemerkt binnen komen.

De Griekse dronkaard
Zo was ik op de terugreis van Griekenland met mijn reisgenoot door een vertraging enige tijd gestrand op het vliegveld. Mijn reisgenoot was moe, hongerig en had het koud, en zat te bibberen op een bankje. Toen we weer thuis waren bleef ze maar beverig, wazig, en kon ze niet helder denken, alsof ze stevige griep had. Omdat de ‘griep’ na weken maar niet over ging besloten we tot nader onderzoek en bleek dat ze op het vliegveld een entiteit had opgepikt. Het was een jonge zwerver, een alcoholist die in toestand van dronkenschap overleden was. Daarom was ze zo vaag en verward! We vroegen om assistentie van zijn geliefden en er kwam een grootmoeder van de zwerver bij, een typisch Grieks oud vrouwtje in het zwart die hem liefdevol meenam naar het licht. Meteen waren de symptomen van de ‘griep’ verdwenen.

Haast
Na een sessie met een regressiecliënt die veel last had van entiteiten was ik ietwat verlaat en sprong ik zonder me even goed te aarden op mijn fiets op weg naar een eetafspraak. Toen ik daar aankwam, voelde ik me vreemd: ik was wazig, voelde me niet helemaal mezelf en had opeens last van een melancholieke stemming die ik niet kon plaatsen. Vlug deed ik een spiertest en jawel: na de uitleg aan mijn cliënt over het belang van goed aarden, had ik nota bene zelf op mijn race door de stad een overleden mevrouw opgepikt die de weg kwijt was! Omdat mijn onoplettendheid de enige oorzaak was kon ik haar ook weer makkelijk loslaten en naar het licht laten brengen door aartsengel Michaël.

3. Wanneer je ze onbewust hebt toegelaten
Soms staan we onbewust entiteiten toe met ons mee te ‘liften’ omdat we moeilijk nee kunnen zeggen, het zielig vinden, de neiging hebben iedereen te willen ‘helpen’. Dat komt veel voor bij gevoelige en empatische mensen die moeite hebben met grenzen en assertiviteit, mensen met veel vorige levens in tempels en dienstverlenende beroepen, mensen met een engel-achtergrond enz. Als je veel last hebt van entiteiten in je systeem kan het nuttig zijn te onderzoeken of je inderdaad moeite hebt je grenzen af te bakenen, en zo ja waarom.

De buurvrouw
Zo had een regressiecliënte van mij wanneer ze ging mediteren steeds last van een gevoel van angst en verdriet wat ze niet thuis kon brengen. Toen we dat gevoel onderzochten, kwamen we erachter dat ze een verdrietige oude vrouw bij zich had die angstig en verward was. Ik voelde ook duizeligheid en gedesoriënteerdheid bij haar. Toen we gingen kijken wanneer de cliënte de vrouw had opgepikt, bleek dit te zijn toen ze nog thuis woonde. Op de galerij woonde een oude dame die erg eenzaam was en vaak kwam ‘buurten’. Ook al had ze als jong meisje niet altijd zin om open te doen, ze deed dit vaak wel omdat ze het zielig vond. Toen de oude vrouw in het ziekenhuis overleed, waarschijnlijk onder narcose, bleef ze in haar verwardheid ‘hangen’ en vond ze weer ingang bij de cliënte. Toen ze zich daarvan bewust was, kon ze de dame liefdevol meegeven aan de engelen en haar familie. Vervolgens hielpen we het eenzame kind in haarzelf, die de dame in kwestie had binnengelaten om haar eigen eenzaamheid te verlichten.

Wie houdt wie vast?
Een andere cliënte kwam bij het onderzoeken van de oorzaak van haar vermoeidheid uit bij een vorig leven van haarzelf, van een oude wijze man. In zijn energie hingen allemaal mensen, die zijn hulp wilden, zich van zijn energie afhankelijk hadden gemaakt en zich nu energetisch gezien aan hem hadden vastgeklampt. Nu kunnen entiteiten nooit zomaar aan je blijven hangen als je dat niet toelaat, dus vroeg ik hoe het kwam dat de man die mensen nog steeds toestand aan hem te hangen. Bij wat doorvragen bleek, dat het hem het gevoel gaf dat hij waardevol was, dat hij er mocht zijn. Toen we aan dit stukje hadden gewerkt kon de man de mensen loslaten, en mijn cliënte hen daarmee ook en was de vermoeidheid verdwenen.

4. Wanneer je een oud programma of oude eed in je systeem hebt
Het komt nogal eens voor, dat mensen die veel vorige levens hebben gehad waarin ze leefden en werkten in tempels, opgeleid werden tot priester(es), monnik of non, eden hebben gezworen waardoor ze nu nog steeds teveel open staan voor hulpbehoevende entiteiten. Eden bijvoorbeeld waarin gezworen werd om ‘altijd en overal iedereen te helpen’ kunnen er nu nog voor zorgen dat je je onbewust openstelt voor hulpbehoevende entiteiten, die vervolgens in je systeem blijven zitten. Dergelijke eden zijn met behulp van spiertesten makkelijk te vinden. Soms is het, om de eed effectief los te laten, nodig het desbetreffende vorig leven eerst te helen, vooral als dit traumatisch geëindigd is en/ of het vorig leven zelf onbewust is van het feit dat hij of zij overleden is! Daarna is de eed makkelijk los te laten, indien nodig met behulp van theta healing.

5. Omdat je een persoonlijke, karmische of familie band hebt met de entiteit
Het komt wel eens voor, dat mensen overleden familieleden bij zich hebben die zich niet geheel bewust zijn geweest van hun sterven. Vaak zit er een emotionele verknoping onder, die eerst opgelost moet worden voordat men de vader, het zusje, de oom los kan laten. Wanneer dit goed begeleid wordt, kan er zowel voor de persoon als de overledene een prachtig stuk genezing optreden.
Ook mensen waar je een band mee hebt uit vorige levens, zowel positief als negatief kunnen als entiteit nog met jouw energie verknoopt zijn. Om zulke verknopingen op te lossen is het meestal handig de assistentie in te roepen van een ervaren therapeut.

6. Omdat je een lichtbaken bent
Entiteiten zijn vaak, of ze het nu doorhebben of niet, op zoek naar het Licht, de weg terug naar Huis. Wanneer je op een hoge frequentie leeft en veel licht uitstraalt kun je ongemerkt fungeren als baken van licht voor deze mensen. Natuurlijk is het niet de bedoeling dat ze bij jou blijven hangen. Maar sommige entiteiten zijn bang om naar het daadwerkelijke Licht te gaan omdat ze bijvoorbeeld bang zijn veroordeeld te worden of naar de hel te gaan. Een kort gesprekje waarin uitgelegd wordt dat ze liefdevol worden opgevangen en waarbij geliefden worden gevraagd om ze op te halen, is vaak voldoende om ze over de drempel en op weg naar Huis te krijgen.

De koude zolder
Op een winterdag in februari was ik bij een vriendin om harp te spelen. Haar harp stond op een kleine zolderkamer, die goed verwarmd werd door een elektrische radiator. Desondanks was het zo koud, dat mijn vingers te stijf werden om te kunnen spelen. Ik werd me bewust van een tastbare kou in de kamer, een kou die ik bijna kon zien! Toen besefte ik dat er meer aan de hand was. Ik stemde me af op de kou en voelde dat er meerdere verdwaalde geesten in de ruimte waren. Ik zette met mijn intentie een cirkel om mezelf neer, zodat ik niet alle gevoelens van de entiteiten over zou nemen (mijn gevoelige plek) en begon ze toe te spreken. Ik legde uit dat ze overleden waren, dat ze veilig en wel waren en naar Huis konden. Allengs kreeg ik steeds meer informatie door: zo was er een jonge vrouw die niet ‘naar boven’ durfde omdat ze bang was dat ze misschien naar de hel zou gaan. Toen ik uitlegde dat de hel zoals die door de pastoor onderwezen werd, een hoop flauwekul is, durfde ze de stap aan en ging ze mee met haar engelen. Na een tijdje waren alle entiteiten vertrokken, en werd het weer warm in de kamer.

Zijn entiteiten ‘eng’? Kunnen ze kwaad?
Nee, onbewust overleden mensen zijn ook gewoon maar mensen die de weg kwijt zijn. Meestal is het afdoende ze te helpen zich bewust te worden van hun toestand, en ze mee te geven van de zorg van hun geliefden of de engelen.

In principe zijn entiteiten voornamelijk lastig omdat hun aanwezigheid in ons systeem ons energie kost, en we last kunnen hebben van hun emoties, hun gedachten, en hun energie. Daarom is het zaak om, als je vermoed dat je een of meerdere entiteiten in je systeem hebt, daar iets aan te doen. Dit kan in de meeste gevallen heel gemakkelijk gaan. Vaak is het je bewust zijn van het feit dát er een in je systeem zit, en de desbetreffende entiteit heel bewust overgeven aan aartsengel Michael om naar het Licht gebracht te worden, voldoende.
Alleen als er sprake is van een persoonlijke band, een karmische verstrengeling, een fikse overtuiging die ervoor zorgt dat je ze moeilijk los kan laten of blijft aantrekken, kan het noodzakelijk zijn hulp in te roepen van een deskundige op dit gebied.

Als het gaat om entiteiten waar je een karmische of emotionele verstrengeling mee hebt, of duistere entiteiten (zie bijvoorbeeld mijn artikel over duistere entiteiten) is het wel vrijwel altijd raadzaam de hulp van een deskundige in te roepen: deze verstrengelingen of bezettingen zijn vaak complexer en lastig om zonder gedegen kennis en ervaring effectief te behandelen.

Hoe herken je of je last hebt van een entiteit in je systeem?
Er zijn een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat je wellicht recent een entiteit hebt opgepikt:
1. Plotselinge stemmingswisselingen (woede, depressieve gevoelens, angst)
2. Plotselinge gedachten die je vreemd zijn
3. Plotselinge vermoeidheid
4. Plotseling optredende griepachtige symptomen, plots opkomende huiduitslag die spontaan weer verdwijnt
4. Plotselinge lichamelijke symptomen zonder duidelijke fysieke oorzaak (raadpleeg altijd eerst je huisarts)
5. Plotselinge kou

Bij entiteiten die al veel langer in ons systeem zitten, zijn we ons er minder van bewust omdat we niet anders meer kennen. We geloven bijvoorbeeld dat de vermoeidheid, de lethargie, de negatieve buien en angsten bij ons horen.
Wanneer je het gevoel houdt dat je gedachten en gevoelens hebt die eigenlijk niet echt bij jou horen, kan het raadzaam zijn te onderzoeken of je een of meerdere entiteiten bij je hebt.

Wat doe je eraan?
Wat kun je eraan doen om het oppikken van wezensvreemde energieën en entiteiten zoveel mogelijk te voorkomen?

1. Bewoon je eigen lijf en ken jezelf
Om te voorkomen dat je veel entiteiten en energieën van anderen oppikt, is het in de eerste plaats belangrijk om zo bewust mogelijk in je eigen lichaam te leven. Wees zo goed mogelijk in verbinding bent met je eigen lichaam, je eigen energie, gevoelens en gedachten. Hoe meer jij aanwezig bent in je lichaam en hoe beter verbonden je bent met de aarde, des te minder ruimte bied je aan verdwaalde wezens. Hoe beter je jezelf kent en bewuster je bent van je eigen gevoelens en frequentie, des te sneller heb je het door als er gedachten of emoties opkomen die niet van jou zijn en op de aanwezigheid van een entiteit kunnen wijzen.

2. Wees assertief
Je hebt recht op je eigen ruimte. Oude patronen waardoor je moeilijk nee kunt zeggen en jezelf wegcijfert spelen vaak een rol bij het onbewust te open staan voor entiteiten. Er zijn verschillende therapievormen die je kunnen helpen de oorzaak hiervan op te sporen en te helen. Assertiviteitstraining kan daarnaast ook nuttig zijn.

3. Houd je frequentie hoog
Zoals gezegd trek je met je frequentie gelijksoortige energieën aan. Oefenen je in het bewust ophogen van je frequentie, laat negatieve gedachten los en richt je zoveel mogelijk op wat je wel wilt ervaren in je leven. Soms komt het desondanks voor dat onbewust gestorvenen juist afkomen op je licht, maar deze zijn dan meestal niet erg ‘zwaar’ qua energie en problematiek en doorgaans makkelijk ‘door te sturen’ naar hun geliefde familieleden of de engelen onder begeleiding van aartsengel Michael.

4. Houd je aura en ruimte schoon
Dit kun je doen door energie-oefeningen, meditatie, visualisatie en allerlei therapeutische methoden. Hierover zijn diverse boeken en websites te vinden.
Sommige mensen gebruiken voor het schoonhouden van de aura en vooral van de ruimte graag kristallen en (edel)stenen, klankschalen, branden salie of wierook. Mijn ervaring is dat de methode niet zo belangrijk is. Waar het vooral om gaat, is de energie en de intentie waarmee je het doet.

5. Hulp inroepen
Je kunt ook de hulp van aartsengel Michael en bijvoorbeeld Meester El Morya of Christus aanroepen om je aura en ruimte vrij te maken en te houden van wezensvreemde energieën en entiteiten. Dit werkt meestal prima bij entiteiten waar je verder geen karmische of emotionele binding mee hebt.

Wat doe je als je toch entiteiten in je energiehuishouding hebt toegelaten of binnen gekregen?
Er zijn verschillende technieken te gebruiken als je tenslotte toch een of meerdere entiteiten in je systeem blijkt te hebben.
Als er geen sprake is van emotionele verbinding, karmische banden of verstrengeling zijn deze doorgaans, zoals gezegd makkelijk los te laten. Er zijn verschillende methoden die je kunt gebruiken, van zeer eenvoudig tot meer uitgebreid. Ik raad altijd aan die techniek te gebruiken die jou het meeste aanspreekt en je het makkelijkst afgaat.

Als je de tijd hebt, kun je ook kiezen voor een meer uitgebreide techniek. In een situatie waarin je weinig tijd en/of privacy hebt, kun je voor een snelle en directe methode kiezen.

Een meer uitgebreide manier is bijvoorbeeld:
Kies een moment waarop je even privacy hebt. Neem even de tijd te ontspannen, doe eventueel korte ontspanningsoefening of adem een paar keer diep in en langzaam uit, waarbij je alle spanning via je adem laat ontsnappen. Aard jezelf door je bijv. voor te stellen dat er wortels vanuit je voeten diep in de kern van de aarde doordringen en verbinding maken met de kern. Stel je voor dat je jezelf en je aura via je kruin vult met puur, zuiver licht vanuit de Bron, de kosmos of de Centrale Zon. Stel je dan voor dat je de entiteiten op een liefdevolle manier buiten je aura plaatst. Vertel ze eventueel in gedachten dat het veilig is, dat ze overleden zijn en vrij om naar hun geliefden in het Licht te gaan. Laat ze volledig los, vraag aartsengel Michael eventueel alle energiebanden los te maken en geef de entiteiten over aan de begeleiding en zorg van de engelen en/ of hun geliefden.

Als je weinig tijd hebt of ervaren bent in het begeleiden van entiteiten, is het simpelweg in gedachten de intentie uitspreken dat je alle entiteiten loslaat en overdraag aan de liefdevolle begeleiding van de engelen, veelal genoeg. Vaak is het enige dat ik hoef te doen, in stilte vragen: ”Aartsengel Michael, neem deze entiteit / energie alsjeblieft mee naar Gods licht voor heling en transformatie. Dank u.”

Engelen en Opgestegen Meesters komen ons graag te hulp. Het enige dat je er eigenlijk voor hoeft te doen, is er om te vragen.

© drs. Wendy gillissen, 2015
Dit artikel werd eerder gepubliceerd door Wendy op Nieuwetijdskind en is beschermd door het auteursrecht. Het is niet toegestaan dit artikel of delen ervan zonder schriftelijke toestemming van Wendy te kopieren en publiceren.