Home Regressie- en reïncarnatie therapie Innerlijk Kindwerk

Innerlijk Kindwerk

Jeugd

innerlijk kindwerk

We ontmoeten allemaal teleurstellingen in onze jeugd: geen enkele ouder is perfect en kan aan al onze behoeften en verwachtingen voldoen. Soms is de relatie tussen de ouders, of tussen ouders en kind echter zo problematisch, en ga je je als kind zo aanpassen, dat je relatie met jezelf (en later je omgeving) verstoord raakt.

Problemen

Voorbeelden van problemen in het gezin die kunnen leiden tot bovenstaande innerlijke problematiek zijn o.a. emotionele en/of lichamelijke verwaarlozing, ruzies, emotionele manipulatie, geestelijke mishandeling, seksueel misbruik, een slechte relatie tussen de ouders, ouders met persoonlijkheidsstoornissen als borderline en narcisme, enz.

Innerlijk Kind

Het innerlijk kind is het essentiële deel van je dat eigenlijk een bron van energie, speelsheid en vreugde zou moeten zijn, maar vaak nog steeds vast zit in het verleden. Meestal hebben we zo meerdere innerlijke kinddelen: delen van onze vitale energie die bevroren zijn in de tijd, en emotioneel, psychologische, en energetisch nog steeds vastzitten in oude psychologische mechanismen en verstrikkingen die we vervolgens onbewust herhalen in ons huidige leven.

Overlevingsstrategieën

Overlevingsstrategieën die we als kinderen gaan gebruiken om emotioneel te ‘overleven’ gaan ons als volwassenen beperken in ons leven, met name in onze relaties. Voorbeelden van overlevingsstrategieën kunnen bijvoorbeeld zijn: de energetische ”buffer” zijn voor het gezin, de rol van de helper, de bemiddelaar, aannemen, en alle verantwoordelijkheid gaan dragen voor het welzijn van de gezinsleden. We nemen de rol aan van de vader of moeder: de zg. parentificatie.
Andere strategieën zijn bijvoorbeeld het je terug trekken uit de fysieke realiteit en het contact met anderen, gevoelens wegstoppen, en wegvluchten in fantasie, in boeken, in films.
Ook overdreven perfectionisme, het perfect moeten doen of zijn om te vermijden dat we opnieuw gekwetst worden, is een bekende overlevingsstrategie.
Het overdreven bescheiden zijn, je eigen licht dimmen om de ander niet te kwetsen of te voorkomen dat je zelf afgewezen wordt, is ook een klassieke overlevingsstrategie.
Deze strategieën hebben ons als kind geholpen om te overleven en waren destijds het beste wat we konden doen; echter, als volwassenen werken ze tegen ons, zorgen ervoor dat we oude patronen blijven herhalen en beperken ons in ons verlangen echt onszelf te zijn en onze passies te leven.

Entiteiten en parasitaire energieën

Soms laten we, in tijden waarin we ons als kind bijzonder angstig, overladen of eenzaam voelen, bijvoorbeeld tijdens ziekenhuisopnames, mishandeling en verwaarlozing, parasitaire energieën of entiteiten binnen die ons danig kunnen gaan belasten en storen. Het losmaken hiervan en het dichten van de oorspronkelijke wond waarop ze zijn binnen gekomen, is ook een belangrijk onderdeel van innerlijk kindwerk binnen regressietherapie.

Vrijheid

Contact maken met het innerlijk kind in regressietherapie en het verlossen van de verantwoordelijkheden, energieën en patronen van de ouders via regressie en Innerlijk Kindwerk, geeft je de vrijheid en de levensvreugde terug die je geboorterecht zijn als kind. Het innerlijk kind is in wezen uiterst veerkrachtig, optimistisch, speels en blij.

Energie

Ook het weer verbinding maken met je eigen echte wezensenergie en kwaliteiten, die waar je mee naar de aarde kwam, en deze waar nodig weer herstellen is een zeer helend onderdeel van innerlijk kindwerk. Voorbeelden van momenten waarop we door shock en trauma onze eigen energie kwijt kunnen raken, weg kunnen geven of kunnen inperken zijn tijdens het oorspronkelijke oertrauma of de indaling in de fysieke wereld bij deze incarnatie, tijdens de periode in de baarmoeder, de geboorte, en tijdens psychologisch en emotioneel traumatische momenten of episoden in de (vroege) jeugd.

Herstel

Het herstellen van onze verbinding met ons eigen ware wezen, en het terughalen van onze eigen energie werkt vitaliserend en geeft ons onze ware identiteit en levensvreugde terug. Het loslaten of teruggeven van de ladingen, energieën, en lasten die we als kind voor onze ouders of voorouders zijn gaan dragen, is bevrijdend en helpt ons weer met beide voeten op ons eigen levenspad te gaan staan, en onze eigen zieledoel en passie weer te leven!

[bol_product_links block_id=”bol_5b699bca51e91_selected-products” products=”9200000085090034,9200000091361390,1001004006538781,9200000014001945″ name=”kind” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”D2D2D2″ width=”695″ cols=”2″ show_bol_logo=”0″ show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]