Home Regressie- en reïncarnatie therapie Innerlijk Kindwerk

Innerlijk Kindwerk

hand-1250677_1280Naast regressie naar vorige levens, het huidige leven, ervaringen in de baarmoeder en in andere dimensies, doe ik in de praktijk veel innerlijk kindwerk.

het innerlijk kind

We ontmoeten allemaal teleurstellingen in onze jeugd: geen enkele ouder is perfect en kan aan al onze behoeften en verwachtingen voldoen. Het is een deel van het proces van volwassen worden om onze teleurstellingen om te zetten in leerervaringen, onze ouders als menselijk en dus feilbaar te accepteren en uiteindelijk zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor onze gevoelens en behoeften. Soms is de relatie tussen ouder(s) en kind echter zo problematisch, en ga je je als kind zo aanpassen, dat je relatie met jezelf en je omgeving, en je vermogen gezonde relaties met anderen aan te gaan knopen behoorlijk verstoord raakt.

Voorbeelden van problemen in het gezin die kunnen leiden tot bovenstaande innerlijke problematiek zijn o.a.:

  • Alcohol- en drugmisbruik van de ouder(s)
  • Emotionele verwaarlozing
  • Emotionele manipulatie
  • Geestelijke mishandeling
  • Incest
  • Lichamelijke verwaarlozing
  • Lichamelijke mishandeling
  • Regelmatige ruzies en/of geweld tussen de ouders
  • Psychische mishandeling
  • Ziekte/Psychiatrische problemen van de ouder(s) (Narcisme, Sociopathie, Borderline, ernstige depressie, schizofrenie, enz.)

Als klein kind ben je meestal in de eerste plaats loyaal aan je ouders: zij zijn voor jou de norm, van hen ben je afhankelijk voor liefde, zorg, veiligheid, je overleven. Daarom zullen de meeste kinderen zich in de eerste plaats aanpassen om zich van de liefde van hun ouder te verzekeren, om de ouder te beschermen, redden, enz. ook al gedraagt de ouder zich nog zo destructief.
Daarbij verliest het vaak een deel van zichzelf en leert het zich aanpassen en haar ware zelf en eigen behoeften verloochenen om liefde te krijgen.

innerlijk kindwerkHet innerlijk Kind (en daarvan hebben we er niet een, maar vaak meerdere) is het deel van je dat eigenlijk een bron van energie, speelsheid en vreugde zou kunnen zijn, maar vaak nog steeds vast zit in het verleden. Vaak draagt dit deel van ons (en we hebben allemaal een of meerdere Innerlijke kinderen) pijn, verdriet, teleurstelling en vaak ook boosheid bij zich en wordt het om die reden uit het bewustzijn weggeduwd: omdat we niet geleerd hebben goed voor onszelf te zorgen gaan we andere dingen doen om onszelf af te leiden van deze gevoelens. Overmatig eten, t.v. kijken, roken, je storten in relaties, zijn hier een paar voorbeelden van. Hierbij worden de echte oorzaken van de gevoelens niet onder ogen gezien en dus niet opgelost. Het verdriet, de leegte, de woede en de onrust worden alleen maar groter.

overlevingsstrategieën

Overlevingsstrategieën die we als kinderen gaan gebruiken om emotioneel te ‘overleven’, gaan ons als volwassen beperken in ons leven, met name in onze relaties. Voorbeelden hiervan zijn het kind wat alle problemen op haar schouders neemt, het verdriet van de ouders gaat dragen, de verantwoordelijkheid voor de ouders gaat dragen, doet alsof om het gezellig te houden, enz.

relaties als spiegel

Bovendien zorgen onopgeloste delen van ons ervoor, dat we precies die relaties in het leven roepen die een afspiegeling zijn van die met onze ouders, waarin de oorspronkelijke problemen ontstonden. Zo zal een niet-opgelost probleem met een emotioneel afhankelijke moeder die zich in een slachtoffer rol plaatst ten koste van haar kind(eren), bijvoorbeeld worden gespiegeld in relaties met afhankelijke, manipulatieve partners.

het innerlijk kind in therapie

Net als bij het reïncarnatieproblematiek zorgt dit uiteindelijke probleem voor de oplossing: mits je bereid bent te ervaren of begrijpen hoe het ontstaan is, kun je het in regressietherapie op gaan lossen waardoor je een gezonde relatie met je innerlijke kind, jezelf, en daardoor met partners zal kunnen aangaan.

Hoe veel werk hiervoor nodig is hangt met name af van hoe je voorgeschiedenis was voor je in je huidige leven geboren werd, de mate van emotionele of lichamelijke verwaarlozing of mishandeling, in hoeverre er ook positieve contacten en andere krachtbronnen waren in je jeugd en/of vorige levens (grootouders, buren, contact met de natuur, contact met lichtwezens, enz.), hoeveel ‘veerkracht’ en motivatie je hebt als persoonlijkheid, hoe gemakkelijk je uiteindelijk het verleden zult kunnen loslaten en accepteren, enz.

Bij regressietherapie met het innerlijk kind gaan we naar die sleutelmomenten in je leven toe, waarin het innerlijk kind zich het meest is gaan aanpassen, terugtrekken, enz. om te overleven en maken we er verbinding mee, zodat je het alsnog kunt helpen en geven wat het destijds nodig had. Ook worden energieen en ladingen van de ouders losgelaten en de eigen kracht teruggehaald. Dit kan verbazingwekkend snel helend werken.

Innerlijke kinderen zijn, als je maar bereid bent naar ze te luisteren en ze te helen, zeer veerkrachtig en levenslustig en hebben maar weinig nodig om weer op te staan en het leven te gaan leven zoals het oorspronkelijk bedoeld was!reincarnatietherapie regressietherapie vorige levens