Home Regressie- en reïncarnatie therapie Narcistisch misbruik

Narcistisch misbruik

narcistisch misbruik narcismeIn mijn praktijk krijg ik vaak cliënten die slachtoffer zijn geweest van narcistisch misbruik: mensen die geboren zijn in een gezin met één of twee narcistische ouders, met narcistische broers of zussen, en mensen die narcistische partners hebben aangetrokken.

Genezing

Het genezen van narcistisch misbruik vraagt van een therapeut dat deze narcisme begrijpt, de manipulatieve aard en destructieve werkwijzen van narcisten goed kent en doorziet, en effectief therapeutisch om kan gaan met de wonden die narcistisch misbruik in de psyche slaat en tools heeft om deze te helpen genezen.

Therapie

In regressietherapie kun je met innerlijk kindwerk verbinding maken met het kind in je dat nog in verwarring is, emotioneel verwond en psychologisch gemanipuleerd. Dat deel van je is nog steeds in de war waardoor je niet effectief jezelf kunt zijn, jezelf en jouw ware kwaliteiten niet effectief in de wereld neer kunt zetten, en relaties met partners met narcistische trekken of narcistische vrienden blijft aantrekken.

Waarheid

Bij het genezen van narcistisch misbruik is een van de eerste en belangrijkste stappen het loslaten van de illusie van de ”bijzondere, nobele maar zielige ouder, broer of zus” en het erkennen van de waarheid: dat je inderdaad bent opgegroeid in een dysfunctionele relatie met een destructief, jaloers, giftig en meedogenloos familielid.

Narcistische ouder(s)

Opgroeien met een narcistische ouder betekent jarenlang zijn blootgesteld aan verwaarlozing, psychologische en/ of fysieke mishandeling, mindgames, en manipulatie. Bij het genezen van narcistisch misbruik is het belangrijk de narcistische ouder te gaan zien zoals die werkelijk is: een zeer beschadigd persoon, die jouw grenzen en de wetten van gezond ouderschap met voeten heeft getreden. Het is noodzakelijk jezelf daarbij erkenning te geven: erkenning van de waarheid van wat er werkelijk heeft plaatsgevonden en van wat je werkelijk gemist hebt aan gezond ouderschap.

Karmische relaties

Ook oude thema’s, waardoor je tegen narcistisch misbruik bent aangelopen in je leven of dit onbewust hebt aangetrokken, kunnen in regressietherapie in beeld komen en geheeld worden. Denk bijvoorbeeld aan vorige levens waarin je conclusies hebt getrokken waardoor je een makkelijke prooi bent geworden voor narcisten, zoals ”Ik moet altijd iedereen helpen”, ”Ik ben verantwoordelijk voor andermans geluk / ongeluk”, of ”Ik ben slecht,”, ”Ik mag er niet zijn,” en ”alles wat er mis gaat ligt aan mij.” Maar ook daadwerkelijke oude connecties in vorige levens tussen jou en een narcistisch familielid of ex-partner kunnen daarbij in beeld komen en geheeld worden.

Incarnatie

Bij het genezen van narcistisch misbruik kunnen sessie naar je incarnatie in dit leven ook zeer nuttig zijn. Immers: waarom ben je eigenlijk in dat gezin met die narcistische ouder(s) geboren? Waarom heeft jouw ziel daar op een bepaald niveau voor gekozen? Wat wilde je leren, wat kwam je brengen? Of ben je van je koers geraakt tijdens het incarnatieproces? Het antwoord op die vraag kan verrassend veel genezing brengen.

Empaten en narcisten

Mensen die vaak ten prooi vallen aan narcisten, zijn zelf vaak juist zeer empathisch of hoog sensitief. Voor therapie is het wel belangrijk te vermelden dat ik als therapeut alleen mensen kan helpen die niet in slachtofferschap blijven steken, maar daadwerkelijk iets aan de ware oorzaken van het narcistisch misbruik willen doen en zich realiseren dat ze uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze hebben aangetrokken in hun leven(s) – en daar dus ook heling in kunnen brengen.

NB Ik werk niet met mensen die zelf een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben.

NB 2 Wanneer je nog in een narcistische relatie vastzit, is regressietherapie in mijn praktijk niet zinvol. Kijk dan eerst voor informatie of coaching bij sites als Het Verdwenen Zelf of Seriepesten.nl. Of lees De Seriepester Ontmaskerd.

Hoe beter je narcisme begrijpt, des te sneller kun je de macht over jezelf en je eigen leven weer kunt opeisen. Mogelijk is het raadzaam eerst in samenwerking met de reguliere hulpverlening, maatschappelijk werk, en/of een coach of psycholoog die gespecialseerd is in narcisme aan je eigen basis te werken zodat je de verbinding met de narcist kunt verbreken en je eigen herstel en leven op kunt pakken.

NB 3 Het is goed om te weten dat ik in de eerste plaats regressie-en reïncarnatietherapeut ben. Dat houdt in, dat ik de traumatische nawerking van narcistisch misbruik behandel in het kader van de gehele reis van de ziel, met technieken van regressie-en reincarnatietherapie: regressie naar de jeugd, de prenatale periode en vorige levens waarin de basis is gelegd voor relaties met narcisten en trauma, het helen van de energetische ‘’wonden’’ die zijn geslagen met alternatieve technieken, het onderzoeken van de redenen waarom je in het spoor van narcistisch misbruik terecht bent gekomen, het behandelen van aangehechte niet-eigen energieën en entiteiten, etc.

Als dit niet jouw insteek is, en je vooral op zoek bent naar hulp, steun, begeleiding en het leren van handvatten om met narcistisch misbruik om te gaan, kun je het beste begeleiding zoeken in de vorm van coaching gericht op narcistisch misbruik. Op sites als www.seriepesters.nl kun je coaches en begeleiders vinden die daarin zijn gespecialiseerd.

Artikelen

Meer over narcisme kun je lezen in mijn artikelen die o.a. verschenen zijn op Nieuwetijdskind Magazine, Inspirerend Leven, Lichtwerkersnederland en mijn blog:
De verborgen tirannie van de stille narcist
Opgroeien met een narcistische ouder
De narcist in het gezin als spiegel 
Waarom trekken kinderen van narcisten narcistische partners aan?
“Maar ik hou van hem…” Waarom we narcisten zo mogelijk los kunnen laten
Een narcist komt zelden alleen: narcisme en entiteiten
Wat beweegt de narcist – en wat kan hij of zij ons leren?
Er kan er maar één de leukste zijn: narcistische moeders
How do narcissits charm? A spiritual perspective
Narcistische ouders – heel je innerlijke kind om jezelf te worden
Hoe werkt de betovering van de narcist?
Hoe raak je uit de ban van een narcist?
Waarom we als empaat zo blind kunnen zijn voor narcisten

En mijn artikelen over spiritueel narcisme:
Hoe herken je new age goeroes?
Vals licht: de valstrik van de schijnspiritualiteit
De wisseltruc van de spirituele narcist
Spirituele leraar of spirituele narcist? Zo kom je erachter

Lees-en surftips

seriepesterKijk voor meer over narcisme, sociopathie, psychopathie en pesten ook eens op de sites Het Verdwenen Zelf en seriepesten.nl (tijdelijk under construction)
of lees De Seriepester Ontmaskerd

Tip: VeiligThuis biedt hulp en advies. Voor als het bij jou thuis niet goed gaat of als je je zorgen maakt om iemand anders. VeiligThuis is 24 uur per dag bereikbaar op het gratis nummer 0800-2000 en via de website: www.vooreenveiligthuis.nl