Narcistisch misbruik

Narcistisch misbruik

narcistisch misbruik narcismeIn mijn praktijk krijg ik vaak cliënten die slachtoffer zijn geweest van narcistisch misbruik: mensen die geboren zijn in een gezin met één of twee narcistische ouders, met narcistische broers of zussen, en mensen die narcistische partners hebben aangetrokken.

Genezing

Het genezen van narcistisch misbruik vraagt van een therapeut dat deze narcisme begrijpt, de manipulatieve aard en destructieve werkwijzen van narcisten goed kent en doorziet, en effectief therapeutisch om kan gaan met de wonden die narcistisch misbruik in de psyche slaat en tools heeft om deze te helpen genezen.

Therapie

In regressietherapie kun je met innerlijk kindwerk verbinding maken met het kind in je dat nog in verwarring is, emotioneel verwond en psychologisch gemanipuleerd. Dat deel van je is nog steeds in de war waardoor je niet effectief jezelf kunt zijn, jezelf en jouw ware kwaliteiten niet effectief in de wereld neer kunt zetten, en relaties met partners met narcistische trekken of narcistische vrienden blijft aantrekken.

Waarheid

Bij het genezen van narcistisch misbruik is een van de eerste en belangrijkste stappen het loslaten van de illusie van de ”bijzondere, nobele maar zielige ouder, broer of zus” en het erkennen van de waarheid: dat je inderdaad bent opgegroeid in een dysfunctionele relatie met een destructief, jaloers, giftig en meedogenloos familielid.

Narcistische ouder(s)

Opgroeien met een narcistische ouder betekent jarenlang zijn blootgesteld aan verwaarlozing, psychologische en/ of fysieke mishandeling, mindgames, en manipulatie. Bij het genezen van narcistisch misbruik is het belangrijk de narcistische ouder te gaan zien zoals die werkelijk is: een zeer beschadigd persoon, die jouw grenzen en de wetten van gezond ouderschap met voeten heeft getreden. Het is noodzakelijk jezelf daarbij erkenning te geven: erkenning van de waarheid van wat er werkelijk heeft plaatsgevonden en van wat je werkelijk gemist hebt aan gezond ouderschap.

Karmische relaties

Ook oude thema’s, waardoor je tegen narcistisch misbruik bent aangelopen in je leven of dit onbewust hebt aangetrokken, kunnen in regressietherapie in beeld komen en geheeld worden. Denk bijvoorbeeld aan vorige levens waarin je conclusies hebt getrokken waardoor je een makkelijke prooi bent geworden voor narcisten, zoals ”Ik moet altijd iedereen helpen”, ”Ik ben verantwoordelijk voor andermans geluk / ongeluk”, of ”Ik ben slecht,”, ”Ik mag er niet zijn,” en ”alles wat er mis gaat ligt aan mij.” Maar ook daadwerkelijke oude connecties in vorige levens tussen jou en een narcistisch familielid of ex-partner kunnen daarbij in beeld komen en geheeld worden.

Incarnatie

Bij het genezen van narcistisch misbruik kunnen sessie naar je incarnatie in dit leven ook zeer nuttig zijn. Immers: waarom ben je eigenlijk in dat gezin met die narcistische ouder(s) geboren? Waarom heeft jouw ziel daar op een bepaald niveau voor gekozen? Wat wilde je leren, wat kwam je brengen? Of ben je van je koers geraakt tijdens het incarnatieproces? Het antwoord op die vraag kan verrassend veel genezing brengen.

Empaten en narcisten

Mensen die vaak ten prooi vallen aan narcisten, zijn zelf vaak juist zeer empathisch of hoog sensitief. Voor therapie is het wel belangrijk te vermelden dat ik als therapeut alleen mensen kan helpen die niet in slachtofferschap blijven steken, maar daadwerkelijk iets aan de ware oorzaken van het narcistisch misbruik willen doen en zich realiseren dat ze uiteindelijk zelf verantwoordelijk zijn voor wat ze hebben aangetrokken in hun leven(s) – en daar dus ook heling in kunnen brengen.

NB Ik werk niet met mensen die zelf een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben.

Artikelen

Meer over narcisme kun je lezen in mijn artikelen over narcisme die verschenen zijn op Nieuwetijdskind Magazine:

De verborgen tirannie van de stille narcist
Opgroeien met een narcistische ouder

En over spiritueel narcisme:
Hoe herken je new age goeroes?
Vals licht: de valstrik van de schijnspiritualiteit
De wisseltruc van de spirituele narcist

De narcist in het gezin als spiegel is in voorbereiding van publicatie.