Home Regressie- en reïncarnatie therapie Niet-eigen energieën en aanhechtingen

Niet-eigen energieën en aanhechtingen

niet-eigen energieen entiteiten aanhechtingenIn het kader van regressietherapie werk ik vaak met het opschonen van aanhechtingen van niet-eigen energieën, entiteiten en parasitaire energieën zoals ”archonten”. Het is zelfs een vrij substantieel onderdeel van regressietrajecten. Het is belangrijk daarbij te vermelden, dat ik daar als regressietherapeut heel anders mee om ga dan een excorcist (een ouderwets woord waar ik niet van houd omdat het verkeerde associaties oproept).

Wat zijn entiteiten en niet-eigen energieën?

In wezen kun je alle entiteiten van welke aard dan ook die bij ons postvatten zien als ”niet-eigen energievormen”. Het zijn energetische wezens die, net als virussen of schimmels, niet in jouw energiehuishouding thuishoren. Ze hebben daarbij hun eigen agenda en kosten je op zijn minst energie. In het ergste geval verstoren ze emotionele leven, je denken, schepen ze jou op met hun eigen angsten, negativiteit en woede, of proberen ze je negatief te beïnvloeden.
Er zijn een aantal verschillende soorten in te onderscheiden met hun eigen bijbehorende problematiek, doel en werkwijze. Binnenkort zal hierover een boekje verschijnen van mijn hand.

Haakje

Belangrijk om te weten, is dat wezensvreemde energieën en entiteiten meestal  binnenkomen op een stukje verminderd bewustzijn, trauma, of onverwerkt leed van de client. Dit kan een nare episode in je jeugd zijn, een ongeval, een operatie onder narcose, of een moeizame bevalling. Het ”haakje” kan ook ontstaan tijdens chronische verwaarlozing en mishandeling, drugsgebruik, of chronische vermoeidheid en ziekte. Soms haakt een entiteit al aan in een vorig leven, tijdens de indaling in dit leven of in de prenatale periode. Het helen van de ingang, het ”haakje” is daarbij zeer belangrijk om een entiteit effectief te kunnen loslaten.

Misverstanden

Een van de misverstanden die ik vaak tegenkom over niet-eigen energieën, is dat een behandelaar een niet-eigen energie, parasiet of entiteit zonder meer ”weg kan plukken” bij een willekeurige client. Dit is niet het geval. De niet-eigen energie is ooit binnen gekomen op een stuk verminderd bewustzijn, op trauma, op een onvervulde behoefte van een innerlijk kind of vorig leven. Het is noodzakelijk dit te helen. Als het al zou lukken een entiteit weg te halen zonder de reden waarop deze ooit is binnen gekomen te helen, zou er zo weer een nieuwe voor in de plaats komen.

NB

Wanneer een entiteit, parasiet of stukje eigen energie is binnengekomen zonder dat er sprake is van een energetische of psychologische verstrengeling of ”haakje” is een entiteit wel  zonder therapeutische interventie op het ”haakje” los te laten. Hierover binnenkort meer in mijn aankomende boekje over niet-eigen energieeen.

Therapie

Wanneer ik werk met entiteiten, energieparasieten en allerhande aanhechtingen, is dat dus vrijwel altijd in het kader van regressietherapie. De redenen waarom bepaalde energieën mogelijk zijn binnengekomen in je systeem, worden tijdens het intakegesprek vaak al duidelijk. De behandeling van het aanhechtingspunt staat centraal.
Als er inderdaad niet-eigen energieën, energieparasieten of entiteiten in je systeem zitten, wordt dat meestal vanzelf duidelijk tijdens een sessie. Het hebben van storende gedachten en gevoelens die je niet eigen zijn, is vaak een duidelijke aanwijzing.
Bij negatieve entiteiten wordt hun aanwezigheid vaak duidelijk doordat ze hun eigen aanwezigheid verraden: bijvoorbeeld door de manier waarop ze je storen, beinvloeden, of de sessie proberen te saboteren. Het grappige is dat ze zich allemaal bedienen van dezelfde soort ”trucjes” – trucjes die voor een ervaren therapeut al snel te herkennen zijn.

Gewoon

De aanwezigheid van niet-eigen energieën en entiteiten in je energiesysteem klinkt misschien nog steeds een beetje gek, maar eigenlijk is het helemaal niet zo bijzonder. De meeste mensen hebben hier en daar wel wat ”bij zich”: van ladingen van hun oma of overgrootvader tot een tweelingbroertje dat in de baarmoeder is overleden en nog bij ze zit. Soms kunnen er niet alleen voor de client, maar ook voor een aangehecht overleden  familielid of verwante ziel ontroerende helende interventies gedaan worden.

Zware energieën

Juist mensen in het spirituele circuit hebben ook nog wel eens meer zware energieën bij zich, die ze bijvoorbeeld hebben opgepikt in vorige levens. Denk maar aan een vasthoudende inquisiteur uit de middeleeuwen die je nog steeds wil onderdrukken, met bijbehorende parasitaire energieen of archonten, aangehaakt op het trauma. Deze aanwezigheden kunnen erg storend zijn bij het opzetten van een eigen praktijk, bijvoorbeeld. Het helen van het vorige leven waarop zo iemand is aangehaakt en het loslaten van de boosdoener, geeft vaak enorme opluchting en bevrijding.

Contra-indicatie

Soms krijg ik wel eens paniekmailtjes van mensen die amper nog kunnen functioneren omdat ze last (menen te) hebben van kwaadwillende entiteiten. Ondanks het feit dat de aanwezigheid van enige energetische aanwezigheden eigenlijk helemaal niet zo bijzonder is en veel mensen er op een bepaalde manier wel een beetje last van (kunnen) hebben, is er méér aan de hand als het zodanig uit de hand loopt dat je je leven echt helemaal niet meer op orde krijgt. Onderliggende problematiek moet dan (eerst) aangepakt worden.
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van niet-gediagnosticeerde persoonlijkheidsstoornissen, psychose, zware stemmingsstoornissen of andere aandoeningen en combinaties daarvan die niet goed behandelbaar zijn met regressie. Vaak is er dan intensievere begeleiding nodig, vaak in combinatie met schuldhulpverlening en maatschappelijke en/of medische hulp. Dan is regressietherapie meestal geen goede keuze. In zo’n geval zal ik altijd doorverwijzen naar de reguliere hulpverlening.