Regressietherapie voor wie niet?

Regressietherapie voor wie niet?

regressieDe laatste tijd kreeg ik vrij veel mails van mensen die niet tot mijn doelgroep behoren. Het beantwoorden van deze mails kostte teveel tijd en energie. Daarom hier nog een uiteenzetting over het soort problematiek waar ik mensen niet mee van dienst kan zijn:

Mensen die op zoek zijn naar een medium of excorcist zijn bij mij niet aan het goede adres.

Ik werk in het algemeen niet met cliënten die niet de verantwoordelijkheid kunnen of willen nemen voor zichzelf en hun eigen leven. In de regel zou je kunnen zeggen dat mensen die niet of nauwelijks kunnen functioneren in de wereld beter gebaat zijn met een andere behandelaar en/of vorm van begeleiding. Wanneer er sprake is van acute (psychische) nood zal ik doorverwijzen naar de crisisdienst van de GGZ, maatschappelijk werk of de huisarts. Ik werk dan ook niet met mensen die vrijwillig of gedwongen zijn opgenomen in psychiatrische instellingen.

Meer specifiek werk ik NIET met cliënten met psychiatrische problematiek zoals persoonlijkheidsstoornissen als narcistische persoonlijkheidsstoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis), schizofrenie (en psychotische episoden), dissociatieve stoornissen als MPS/DIS, autisme en aanverwante stoornissen, stemmingsstoornissen zoals ernstige klinische depressie en bipolaire stoornis, verslavingsproblematiek, eetstoornissen, parafilieën zoals exhibitionisme, daders van seksueel misbruik, enz.

De reden dat ik met name niet met cliënten met schizofrenie, psychotische episoden en dissociatieve stoornissen werk, is omdat voor regressietherapie nodig is dat de cliënt in staat is bij zichzelf te blijven, het contact met zichzelf en het hier-en-nu te bewaren, en het overzicht en de leiding over zichzelf kan bewaren in het exploreren van verschillende tijdlijnen. Wanneer men hiertoe niet afdoende in staat is, is regressietherapie niet alleen vrijwel onmogelijk, het is ook niet verantwoord omdat het klachten als desorientatie, controleverlies, angst, wanen en hallucinaties bij mensen met schizo-affectieve stoornissen juist kan versterken. Wellicht dat zeer voorzichtige regressie mogelijk zou zijn in uitzonderingsgevallen; maar dan zou dit alleen kunnen in een gecontroleerde, veilige setting zoals een psychiatrische afdeling. In een informele setting als mijn praktijk is dit helaas niet mogelijk.

Het gebruik van antidepressiva en andere psychofarmaca heeft een afvlakkend en dempend effect op de emoties en gaat daarom niet goed samen met regressie. Cliënten die deze middelen gebruiken of zeer moeilijk verbinding maken met hun gevoel, zal ik in veel gevallen (eerst) moeten doorverwijzen naar een andere therapievorm.

Ook wanneer mensen door overmatig XTC/MDMA gebruik of problemen naar aanleiding van ondeskundig /slecht begeleid XTC/MDMA gebruik klachten of verergering van bestaande klachten hebben ontwikkeld, iets wat helaas steeds vaker voorkomt, is een andere vorm van begeleiding meestal aan te raden. Overleg bij twijfel even via het contactformulier.

Mensen die hersenbeschadigingen hebben opgelopen naar aanleiding van overmatig alcohol – en/of XTC gebruik of gebruik van andere drugs kan ik als regressietherapeut helaas niet meer helpen.

Wanneer er na een ayahuasca sessie persoonlijke kwesties onafgemaakt blijven, kan regressie wel een uitkomst bieden. Echter, voor mensen die ayahuasca als een drug gebruiken (overmatig gebruik van ayahuasca, ook voor recreatieve, niet-therapeutische doeleinden en in niet-therapeutische settings) raad ik een andere vorm van begeleiding aan. Hetzelfde geldt voor mensen die cannabis veelvuldig gebruiken als drug.

Medicinaal gebruik van cannabis en/of CBD olie, bijvoorbeeld bij fysieke klachten, kanker, slapeloosheid e.d. is voor regressie geen beletsel – mits je nuchter binnen komt!

Verder werk ik momenteel niet met mensen wiens klachten veroorzaakt worden door activiteiten met zwarte magie in dit leven.

Weet je niet zeker of regressie of begeleiding in mijn praktijk iets voor jou is? Aarzel dan niet even met me te overleggen via het contactformulier.