Home Regressie- en reïncarnatie therapie Regressietherapie voor wie?

Regressietherapie voor wie?

regressie reincarnatie spiritualiteit ascentieaktisch

In het algemeen is regressietherapie geschikt voor iedereen die bereid en in staat is om, zoals het heet ‘aan zichzelf te werken’, de verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn proces te nemen, en zijn gevoelens en gewaarwordingen serieus te nemen.

Klachten

Veel verschillende soorten klachten zijn geschikt voor regressietherapie:
(onverklaarbare) angst(en), fobieën, onzekerheid, emoties als woede en verdriet, onverwerkte traumatische gebeurtenissen, een laag zelfbeeld en zelfkritiek, burn-out en stress, enz.
Regressietherapie kan als therapievorm heel geschikt kan zijn voor het verwerken van traumatische ervaringen, opgedaan in je huidige leven. Daarbij kun je denken aan ongelukken, geweld, seksueel geweld, emotionele en geestelijke mishandeling, emotionele, fysieke en psychologische verwaarlozing, narcistisch misbruik, gepest zijn.
Maar ook klachten als je vervreemd voelen, je nergens thuis voelen, niet goed weten wie je bent en wat je passie is in je leven, etc. kunnen goed behandelbaar zijn met regressietherapie.

Tevens kan regressietherapie ´slapende´ talenten aan het licht brengen en blokkades oplossen die je ontplooiing en spirituele groei in de weg kunnen staan, of die nu stammen uit je huidige leven, invloeden van je voorouders of vorige levens.

Daarnaast kan een ervaren regressietherapeut ook helpen bij het losmaken van en behandelen van de oorzaken van energetische aanhechtingen die je leven en welzijn verstoren.

sessies uit interesse

Natuurlijk hoef je geen ”probleem” te hebben om reïncarnatietherapie te overwegen. Het exploreren van vorige levens kan ook een prachtige manier zijn om jezelf beter te leren kennen, te ontdekken waar bepaalde talenten of interesses vandaan komen, of je levensmissie beter te leren kennen. Soms kan één sessie hiervoor afdoende zijn. Wel raad ik ook hier veelal een intake vooraf aan, zodat we niet voor verrassingen komen te staan tijdens de daadwerkelijke sessie!

voor wie?

Regressietherapie is bij uitstek geschikt voor mensen die graag de bron van de innerlijke obstakels die ze nog ervaren aan willen pakken en begrijpen om nog meer in hun kracht te kunnen staan en een authentiek leven te leiden.
Voor regressietherapie is een zeker mate van psychologische volwassenheid nodig: dat wil zeggen dat je in staat bent tot zelfreflectie en zelf de leiding neemt over jezelf en je leven, vanuit de visie dat je geen slachtoffer bent van omstandigheden maar dat je je leven zelf kunt creëren. Daarbij spiegelen je omstandigheden je waar je nog leeft vanuit op oude angst of beperking gestoelde overtuigingen. Deze kun je met assistentie van een therapeut oplossen zodat je nog meer kunt leven vanuit je kracht en de vreugde van het zijn van je authentieke zelf.

doelgroep

Elke therapeut is uniek, net als elke cliënt uniek is, en elke behandelaar heeft weer zijn of haar doelgroep en specialisaties.

In mijn praktijk werk ik alleen met individuele volwassenen en met ouders van jonge kinderen (zie ook: regressie voor kinderen via de ouder). Ik werk op dit moment niet rechtstreeks met kinderen. Ik werk niet met paren / relatietherapie.

Ik werk o.a. graag en vaak met mensen die hoog sensitief zijn en daar nog hun weg in aan het vinden zijn, met creatieve en gevoelige mensen die affiniteit hebben met de natuur, dieren en de aarde, met professionals die een carrière switch aan het maken zijn en de stap willen zetten van werken om te overleven naar het realiseren van hun ware zielemissie en neerzetten van hun grootste passie op aarde.

Verder werk ik veel met ”oude zielen” die met de laatste loodjes van het zg. ascentieproces bezig zijn waarbij oude thema’s en pijnstukjes nog één keer naar boven komen om geheeld te worden, zodat men volledig in zijn potentieel kan komen.

hsp

Ik krijg relatief veel mensen in de praktijk die zichzelf HSP zouden kunnen noemen: hoog sensitief. Hoog sensitieve mensen voelen vaak veel aan van hun omgeving en zijn snel geneigd emoties en energieën van andere mensen over te nemen. Ook staan ze meer dan de gemiddelde persoon open voor andere energieën. Zodra je hebt geleerd hoe je met HSP om kunt gaan is het een prachtige manier om in de wereld te staan.
Het leren omgaan met hoog-sensitiviteit is vaak een onderdeel van de begeleiding bij deze cliënten.

ascentie

Veel mensen die met hun persoonlijke ascentie proces bezig zijn, worden geconfronteerd met oude ladingen, energieen en thema’s die nog één keer de kop opsteken om vervolgens geheeld, begrepen en losgelaten te kunnen worden. Cliënten die in deze fase van het ascentieproces of zelfontwikkelingsproces zitten, begeleid ik graag met een in overleg op de unieke persoon afgestemde combinatie van regressie, energiewerk en theta therapie.

energetisch werk

In de praktijk pas ik veel energiewerk toe, in het kader van of losstaand van regressie: het opsporen en loslaten van ladingen van anderen, koorden, eden uit vorige levens, etc. Het vinden, exploreren en loslaten van deze ladingen heeft doorgaans een verruimend en bevrijdend effect op je huidige leven en functioneren.

gidsen, engelen en andere helpers

Ik ga er in de therapie vanuit dat ik niet alleen samen werk met mijn cliënt zoals die op dat moment in de stoel voor me zit, maar ook diens Hoger Zelf of ziel, en diens onbewuste. In sommige sessies is er ook hulp merkbaar uit andere niveaus van bestaan: gidsen in de vorm van overleden geliefden of vorige levens, tweelingzielen, en/of engelen. Natuurlijk checkt de therapeut deze hulp samen met de cliënt op authenticiteit. De aanwezigheid van authentieke gidsen en engelen in de sessie kan een prachtige aanvulling zijn op de therapie en wordt veelal ervaren als een ‘cadeautje uit de hemel.’

niet-eigen energieën

Onder wezensvreemde energieën kun je alles verstaan wat eigenlijk niet bij jou hoort: van de emoties van je partner, aanhechting van overledenen die zich doorgaans niet bewust zijn van het feit dat ze zijn overgegaan, tot parasitaire energievormen als zg. archonten. Er is altijd een onbewuste overeenkomst, een aanhechtingspunt, een reden waarom je onbewust ‘ja’ hebt gezegd tegen de energie. In regressietherapie kun je dit soort aanhechtingen van energieen en entiteiten, die kunnen leiden tot energieverlies en het ervaren van emoties en klachten die je niet eigen zijn, opsporen en oplossen (zie ook de voorbeeld regressiesessies).

innerlijk kindwerk

We ontmoeten allemaal teleurstellingen in onze jeugd: geen enkele ouder is perfect en kan aan al onze behoeften en verwachtingen voldoen. Soms is de relatie tussen de ouder(s), of tussen ouder(s) en kind zo problematisch, en ga je je als kind zo aanpassen, dat je relatie met jezelf en je omgeving verstoord raakt.
Voorbeelden van problemen in het gezin die kunnen leiden tot bovenstaande innerlijke problematiek zijn o.a. emotionele/ lichamelijke verwaarlozing, ruzies, emotionele manipulatie, geestelijke mishandeling, incest, een slechte relatie tussen de ouders, ouders met persoonlijkheidsstoornissen als borderline en narcisme, enz.

Het innerlijk Kind is het deel van je dat eigenlijk een bron van energie, speelsheid en vreugde zou kunnen zijn, maar vaak nog steeds vast zit in het verleden. Overlevingsstrategieën die we als kinderen gaan gebruiken om emotioneel te ‘overleven’, gaan ons als volwassen beperken in ons leven, met name in onze relaties.
Contact maken met het innerlijk kind en het verlossen van de verantwoordelijkheden, energieën en patronen van de ouders via regressie en Innerlijk Kindwerk, geeft je de vrijheid en de levensvreugde terug die je geboorterecht zijn als kind.

kinderen

Sinds eind 2015 werk ik ook met regressie voor kinderen via de ouder. Hierbij is het kind zelf niet aanwezig, maar wordt er via de ouder contact gemaakt met het kind en diens hoger wezen om problemen, ontstaan in de prenatale periode, geboorte, babytijd, en vorige levens op te lossen. Deze manier van werken is met name geschikt voor kinderen van ongeveer 0 – 6 jaar.
Kinderen zijn verbazingwekkend open en veerkrachtig, en als je als ouder in staat bent in lichte trance contact te maken met je kindje kan regressie voor het kind verbluffend effectief en snel werken.

regressie als aanvulling op andere therapievormen

Met enige regelmaat ontvang ik cliënten die na bijvoorbeeld ayahuasca ceremonies, helende reizen of familieopstellingen merken dat er veel is losgekomen uit dit of vorige levens, maar niet afdoende is begrepen en uitgewerkt. Met regressietherapie kun je de ervaringen, bloot gelegd door andere therapievormen alsnog goed doorwerken op alle niveaus, zodat alle losse eindjes worden opgelost.

engelincarnaties

Het werken met mensen die hun oorsprong hebben in het engelenrijk en nog aanpassingsproblemen ondervinden in hun menselijk bestaan op aarde is een ander deel van mijn doelgroep als therapeut.