Home Regressie- en reïncarnatie therapie Wat is regressie?

Wat is regressie?

regressie reincarnatie therapie

regressie

Bij regressie -en reïncarnatietherapie gaan we er vanuit, dat de oorsprong van veel klachten en problemen in onverwerkte eerdere pijnlijke ervaringen ligt. Deze ervaringen kunnen plaats hebben gevonden tijdens je jeugd, tijdens de periode voor je geboorte (de prenatale periode), maar ook in een of meer vorige levens.

hoe werkt regressie -en reïncarnatietherapie?

Bij regressie maken we de onbewuste oude ervaringen, of ze nu uit de jeugd stammen of uit vorige levens, bewust.
Hierbij maken we gebruik van een natuurlijke, lichte trance-toestand, waarbij je je zowel bewust bent van jezelf in het verleden, als jezelf in het heden. Hierbij raak je niet ‘weg’, zoals wel gedacht wordt, integendeel, het is de bedoeling dat je er zelf bij blijft, je gaat zelf immers in de therapiesessie ervaringen verwerken. Je kunt je na de sessie dus ook alles herinneren. Door je, onder de begeleiding van de therapeut, te focussen op factoren van je probleem kom je in de regel vrij snel bij de oorzaak ervan in het verleden.

heling

Door oude ladingen en ideeën, verbonden met oude ervaringen uit je jeugd of vorige levens, bewust te maken en te verwerken, bevrijd je jezelf van de klachten die ermee verbonden waren. Bovendien kun je je daardoor ook losmaken van de energieën en ladingen die je mogelijk van anderen hebt overgenomen. Het terughalen van je eigenheid en eigen energie, het herontdekken van je ziele-of geboorte missie en het eventueel herstellen van oude relaties met zielemaatjes of je tweelingziel kan daarbij tevens helend werken.

intakegesprek

In de meeste gevallen gaat er een uitgebreid intakegesprek vooraf aan de sessies.
De intake duurt, net als de sessies, twee uur. In de intake maken we kennis met elkaar en bespreken we uitgebreid je voorgeschiedenis, je familiegeschiedenis, alles dat betrekking heeft op je klachten en/of therapiedoelen, enz. Daarbij krijg je gelegenheid om vragen te stellen over regressietherapie, wordt je geboortehoroscoop besproken, en kan er reeds een indruk ontstaan van de oorza(a)k(en) van je klachten.

sessies

Elke sessie begint met een kort voorgesprek, waarin de voortgang wordt besproken en we samen bekijken waarin je wilt werken in de sessie zelf. Dan volgt de eigenlijke trance sessie; deze duurt ongeveer één tot anderhalf uur. Daarna volgt een kort nagesprek om wat er is doorgewerkt in de trance sessie op een rijtje te zetten, en eventueel aandachtspunten voor de periode tussen de sessies door te bespreken.
Gemiddeld kiezen cliënten ervoor ongeveer 2 sessies per maand te doen, maar meer of minder kan ook.
In verband met de drukte in de praktijk kan het raadzaam zijn een aantal sessies vooraf in te plannen, zodat je zeker weet dat je op de gewenst frequentie en dagen kunt komen.

klachten

In het algemeen is regressietherapie geschikt voor iedereen die bereid en in staat is om, zoals het heet ‘aan zichzelf te werken’, de verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn proces te nemen, en zijn gevoelens en gewaarwordingen serieus te nemen.

Veel verschillende soorten klachten zijn geschikt voor regressietherapie:
(onverklaarbare) angst(en), fobieën, onzekerheid, emoties als woede en verdriet, onverwerkte traumatische gebeurtenissen, een laag zelfbeeld en zelfkritiek, burn-out en stress, enz.
Regressietherapie kan als therapievorm heel geschikt kan zijn voor het verwerken van traumatische ervaringen, opgedaan in je huidige leven. Daarbij kun je denken aan ongelukken, geweld, seksueel geweld, emotionele en geestelijke mishandeling, gepest zijn.
Maar ook klachten als je vervreemd voelen, je nergens thuis voelen, niet goed weten wie je bent en wat je passie is in je leven, etc. kunnen goed behandelbaar zijn met regressietherapie.

Tevens kan regressietherapie ´slapende´ talenten aan het licht brengen en blokkades oplossen die je ontplooiing en spirituele groei in de weg kunnen staan, of die nu stammen uit je huidige leven, invloeden van je voorouders of vorige levens.
Daarnaast kan een ervaren regressietherapeut ook helpen bij het losmaken van en behandelen van de oorzaken van energetische aanhechtingen die je leven en welzijn verstoren.

sessies uit interesse

Natuurlijk hoef je geen ”probleem” te hebben om reïncarnatietherapie te overwegen. Het exploreren van vorige levens kan ook een prachtige manier zijn om jezelf beter te leren kennen, te ontdekken waar bepaalde talenten of interesses vandaan komen, of je levensmissie beter te leren kennen. Soms kan één sessie hiervoor afdoende zijn. Wel raad ik ook hier veelal een intake vooraf aan, zodat we niet voor verrassingen komen te staan tijdens de daadwerkelijke sessie!

voor wie?

Regressietherapie is bij uitstek geschikt voor mensen die graag de bron van de innerlijke obstakels die ze nog ervaren aan willen pakken en begrijpen om nog meer in hun kracht te kunnen staan en een authentiek leven te leiden.
Voor regressietherapie is een zeker mate van psychologische volwassenheid nodig: dat wil zeggen dat je in staat bent tot zelfreflectie en zelf de leiding neemt over jezelf en je leven, vanuit de visie dat je geen slachtoffer bent van omstandigheden maar dat je je leven zelf kunt creëren. Daarbij spiegelen je omstandigheden je waar je nog leeft vanuit op oude angst of beperking gestoelde overtuigingen. Deze kun je met assistentie van een therapeut oplossen zodat je nog meer kunt leven vanuit je kracht en de vreugde van het zijn van je authentieke zelf.

doelgroep

Elke therapeut is uniek, net als elke cliënt uniek is, en elke behandelaar heeft weer zijn of haar doelgroep en specialisaties.

In mijn praktijk werk ik alleen met individuele volwassenen en met ouders van jonge kinderen (zie ook: regressie voor kinderen via de ouder). Ik werk op dit moment niet rechtstreeks met kinderen. Ik werk niet met paren / relatietherapie.

Ik werk o.a. graag en vaak met mensen die hoog sensitief zijn en daar nog hun weg in aan het vinden zijn, met creatieve en gevoelige mensen die affiniteit hebben met de natuur, dieren en de aarde, met professionals die een carrière switch aan het maken zijn en de stap willen zetten van werken om te overleven naar het realiseren van hun ware zielemissie en neerzetten van hun grootste passie op aarde.

Verder werk ik veel met ”oude zielen” die met de laatste loodjes van het zg. ascentieproces bezig zijn waarbij oude thema’s en pijnstukjes nog één keer naar boven komen om geheeld te worden, zodat men volledig in zijn potentieel kan komen.

voor wie niet?

Mensen die op zoek zijn naar een medium of excorcist zijn bij mij niet aan het goede adres.

Ik werk in het algemeen niet met cliënten die niet de verantwoordelijkheid kunnen of willen nemen voor zichzelf en hun eigen leven. In de regel zou je kunnen zeggen dat mensen die niet of nauwelijks kunnen functioneren in de wereld beter gebaat zijn met een andere behandelaar en/of vorm van begeleiding. Wanneer er sprake is van acute (psychische) nood zal ik doorverwijzen naar de crisisdienst van de GGZ, maatschappelijk werk of de huisarts. Ik werk dan ook niet met mensen die vrijwillig of gedwongen zijn opgenomen in psychiatrische instellingen.

Meer specifiek werk ik NIET met cliënten met psychiatrische problematiek zoals persoonlijkheidsstoornissen als narcistische persoonlijkheidsstoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis), schizofrenie (en psychotische episoden), dissociatieve stoornissen als MPS/DIS, autisme en aanverwante stoornissen, stemmingsstoornissen zoals ernstige klinische depressie en bipolaire stoornis, verslavingsproblematiek, eetstoornissen, parafilieen zoals fetisjisme, daders van seksueel misbruik, enz.

De reden dat ik met name niet met cliënten met schizofrenie, psychotische episoden en dissociatieve stoornissen werk, is omdat voor regressietherapie nodig is dat de cliënt in staat is bij zichzelf te blijven, het contact met zichzelf en het hier-en-nu te bewaren, en het overzicht en de leiding over zichzelf kan bewaren in het exploreren van verschillende tijdlijnen. Wanneer men hiertoe niet afdoende in staat is, is regressietherapie niet alleen vrijwel onmogelijk, het is ook niet verantwoord omdat het klachten als desorientatie, controleverlies, angst, wanen en hallucinaties bij mensen met schizo-affectieve stoornissen juist kan versterken. Wellicht dat zeer voorzichtige regressie mogelijk zou zijn in uitzonderingsgevallen; maar dan zou dit alleen kunnen in een gecontroleerde, veilige setting zoals een psychiatrische afdeling. In een informele setting als mijn praktijk is dit niet mogelijk.

Het gebruik van antidepressiva en andere psychofarmaca heeft een dempend effect op de emoties en gaat daarom niet goed samen met regressie. Cliënten die deze middelen gebruiken of zeer moeilijk verbinding maken met hun gevoel, zal ik in veel gevallen (eerst) moeten doorverwijzen naar een andere therapievorm.

Verder werk ik momenteel niet met mensen wiens klachten veroorzaakt worden door enige vorm van zwarte magie in dit leven. (Ik werk wel met dergelijke klachten vanuit vorige levens)

Weet je niet zeker of regressie of begeleiding in mijn praktijk iets voor jou is? Aarzel dan niet even met me te overleggen via het contactformulier.

Lees hieronder meer over de doelgroepen waar ik wel mee werk, met meer informatie.

regressie reincarnatie spiritualiteit ascentieaktisch

hsp

Ik krijg relatief veel mensen in de praktijk die zichzelf HSP zouden kunnen noemen: hoog sensitief. Hoog sensitieve mensen voelen vaak veel aan van hun omgeving en zijn snel geneigd emoties en energieën van andere mensen over te nemen. Ook staan ze meer dan de gemiddelde persoon open voor andere energieën. Zodra je hebt geleerd hoe je met HSP om kunt gaan is het een prachtige manier om in de wereld te staan.
Het leren omgaan met hoog-sensitiviteit is vaak een onderdeel van de begeleiding bij deze cliënten.

ascentie

Veel mensen die met hun persoonlijke ascentie proces bezig zijn, worden geconfronteerd met oude ladingen, energieen en thema’s die nog één keer de kop opsteken om vervolgens geheeld, begrepen en losgelaten te kunnen worden. Cliënten die in deze fase van het bewustwordingsproces of zelfontwikkelingsproces zitten, begeleid ik graag met een in overleg op de unieke persoon afgestemde combinatie van regressie, astrologie, energiewerk etc.

energetisch werk

In de praktijk pas ik veel energiewerk toe, in het kader van of losstaand van regressie: het opsporen en loslaten van ladingen van anderen, koorden, eden uit vorige levens, etc. Het vinden, exploreren en loslaten van deze ladingen heeft doorgaans een verruimend en bevrijdend effect op je huidige leven en functioneren.

gidsen, engelen en andere helpers

Ik ga er in de therapie vanuit dat ik niet alleen samen werk met mijn cliënt zoals die op dat moment in de stoel voor me zit, maar ook diens Hoger Zelf of ziel, en diens onbewuste. In sommige sessies is er ook hulp merkbaar uit andere niveaus van bestaan: gidsen in de vorm van overleden geliefden of vorige levens, tweelingzielen, en/of engelen. Natuurlijk checkt de therapeut deze hulp samen met de cliënt op authenticiteit. De aanwezigheid van authentieke gidsen en engelen in de sessie kan een prachtige aanvulling zijn op de therapie en wordt veelal ervaren als een ‘cadeautje uit de hemel.’

niet-eigen energieën

Onder wezensvreemde energieën kun je alles verstaan wat eigenlijk niet bij jou hoort: van de emoties van je partner, aanhechting van overledenen die zich doorgaans niet bewust zijn van het feit dat ze zijn overgegaan, tot parasitaire energievormen als zg. archonten. Er is altijd een onbewuste overeenkomst, een aanhechtingspunt, een reden waarom je onbewust ‘ja’ hebt gezegd tegen de energie. In regressietherapie kun je dit soort aanhechtingen van energieen en entiteiten, die kunnen leiden tot energieverlies en het ervaren van emoties en klachten die je niet eigen zijn, opsporen en oplossen (zie ook de voorbeeld regressiesessies).

innerlijk kindwerk

We ontmoeten allemaal teleurstellingen in onze jeugd: geen enkele ouder is perfect en kan aan al onze behoeften en verwachtingen voldoen. Soms is de relatie tussen de ouder(s), of tussen ouder(s) en kind zo problematisch, en ga je je als kind zo aanpassen, dat je relatie met jezelf en je omgeving verstoord raakt.
Voorbeelden van problemen in het gezin die kunnen leiden tot bovenstaande innerlijke problematiek zijn o.a. emotionele/ lichamelijke verwaarlozing, ruzies, emotionele manipulatie, geestelijke mishandeling, incest, een slechte relatie tussen de ouders, ouders met persoonlijkheidsstoornissen als borderline en narcisme, enz.

Het innerlijk Kind is het deel van je dat eigenlijk een bron van energie, speelsheid en vreugde zou kunnen zijn, maar vaak nog steeds vast zit in het verleden. Overlevingsstrategieën die we als kinderen gaan gebruiken om emotioneel te ‘overleven’, gaan ons als volwassen beperken in ons leven, met name in onze relaties.
Contact maken met het innerlijk kind en het verlossen van de verantwoordelijkheden, energieën en patronen van de ouders via regressie en Innerlijk Kindwerk, geeft je de vrijheid en de levensvreugde terug die je geboorterecht zijn als kind.

kinderen

Sinds eind 2015 werk ik ook met regressie voor kinderen via de ouder. Hierbij is het kind zelf niet aanwezig, maar wordt er via de ouder contact gemaakt met het kind en diens hoger wezen om problemen, ontstaan in de prenatale periode, geboorte, babytijd, en vorige levens op te lossen. Deze manier van werken is met name geschikt voor kinderen van ongeveer 0 – 6 jaar.
Kinderen zijn verbazingwekkend open en veerkrachtig, en als je als ouder in staat bent in lichte trance contact te maken met je kindje kan regressie voor het kind verbluffend effectief en snel werken.

regressie als aanvulling op andere therapievormen

Met enige regelmaat ontvang ik cliënten die na bijvoorbeeld ayahuasca ceremonies, helende reizen of familieopstellingen merken dat er veel is losgekomen uit dit of vorige levens, maar niet afdoende is begrepen en uitgewerkt. Met regressietherapie kun je de ervaringen, bloot gelegd door andere therapievormen alsnog goed doorwerken op alle niveaus, zodat alle losse eindjes worden opgelost.

engelincarnaties

Het werken met mensen die hun oorsprong hebben in het engelenrijk en nog aanpassingsproblemen ondervinden in hun menselijk bestaan op aarde is een ander deel van mijn doelgroep als therapeut.

tenslotte

Misschien is het goed om nog even aan te geven dat ondanks de intensiteit van bovenstaande er tijdens de therapie ook veel gelachen wordt! Therapie is werken met mensen, en dat is wat mij betreft het leukste wat er is. Humor brengt je in je kracht en helpt om alles in perspectief te zien.

leestips

Op Nieuwetijdskind Magazine worden veel van mijn artikelen over reincarnatie, psychologie (o.a. persoonlijke groei en ontwikkeling, narcistisch misbruik, spiritueel narcisme) en spiritualiteit geplaatst. Tegenwoordig schrijf ik regelmatig voor Inspirerend Leven.

locatie

De praktijk is in Delft, aan de rand van het centrum en nabij de uitvalswegen (afrit ter hoogte van de IKEA Delft). Vanaf station Centraal is de reistijd per bus ongeveer 10 minuten, en te voet ongeveer 15-20 minuten.

Ik verzorg incidenteel tevens sessies in Catalonie, Spanje.

Voor informatie over kosten, duur, vergoedingen etc., bezoek svp de pagina praktische informatie.

Heb je belangstelling voor regressie -en reïncarnatietherapie, heb je vragen of wil je een afspraak maken?
Gebruik dan het aanmeldformulier.
NB ik verzorg alleen sessies in mijn praktijk te Delft, Nederland, en bij hoge uitzondering op locatie. Ik werk op dit moment NIET via Skype, telefoon of e-mail.

To give real service, you must add something which cannot be bought or measured with money, and that is sincerity and integrity. ~Douglas Adams