Home Artikelen Reïncarnatietherapie voor het hier en nu

Reïncarnatietherapie voor het hier en nu

3928
0
reïncarnatietherapie regressietherapie

In spirituele kringen hoor ik nog wel eens variaties op deze uitspraak: ‘het is me afgeraden om reïncarnatietherapie te doen, want dat draait allemaal om het verleden en het gaat er om in het hier en nu te leven’.
Ik moet daar altijd een beetje om grinniken. Want bij reïncarnatietherapie gaat het er juist om, de blokkades en beperkingen die ontstaan zijn in het verleden op te lossen zodat je jezelf zo volledig mogelijk kunt ontplooien in het hier en nu.

Misschien zijn er wel mensen die zich willen verliezen in het verleden, alsof het een soap is op tv. Het is goed mogelijk dat er mensen zijn die vorige levens romantiseren. Ik komt ze zelden tegen, omdat ik niet op die frequentie zit, en ze als therapeut ook niet aan zou nemen.

Het gaat er bij reïncarnatietherapie namelijk niet om, het verbinding maken met vorige levens te misbruiken als een vlucht, als iedere andere (spirituele) verslaving. Het draait er juist om, de realiteit van oude pijnstukken aan te gaan, ze te onderzoeken en begrijpen in het grotere geheel van de geschiedenis van je ziel. Het draait erom, de impact die trauma’s in andere levens hebben gehad op te zoeken en ze te helen zodat je er niet langer door beperkt wordt. Het is juist het je bevrijden van de greep van het oude.

Het onderzoeken van vorige levens om ze te helen zodat ze je niet langer beperken in je huidige leven, is daarom vaak geen sinecure. Er is een beetje moed voor nodig. Er is doorzettingsvermogen voor nodig. Want juist de vorige levens waarin blokkades ontstaan zijn, zijn vaak niet de makkelijkste.

Waarom dan toch die duik nemen in de geschiedenis van je ziel?
Omdat die nog steeds relevant kan zijn.
Omdat tijd voor de ziel niet bestaat.

Stel je voor: je probeert overvloed te creëren in je leven, maar wat je ook doet, hoe hard je ook je best doet met de Wet van Aantrekking, je blokkeert jezelf omdat je diep van binnen nog steeds gelooft dat het niet mag, dat geld slecht is, dat je geen persoonlijke bezittingen mag hebben als monnik. Nee, je bent in dit leven geen monnik, maar een vorig leven van je is blijven hangen in de sfeer van verloochening van persoonlijk leven en heeft zelfs een gelofte van armoede afgelegd die nog steeds in je systeem zit, ook al is het niet bewust.

Of: Je wilt graag een fijne seksuele relatie, maar een onbestemde angst houdt je tegen elke keer als het dichtbij ‘dreigt’ te komen. Ook al heb je geen geschiedenis van misbruik of seksueel geweld in dit leven, de angst uit vorige levens waarin seks wel degelijk werd geforceerd met geweld, zit nog in je lijf en beperkt je onbewust in het hebben van een fijne, liefdevolle seksuele relatie.

Of: je wilt graag een eigen praktijk of zaak beginnen op spiritueel gebied, maar het loopt niet lekker omdat je er nét niet helemaal voor durft te gaan. Een onbestemde angst in je systeem, stammend uit vorige levens waarin je werd vervolgd en gestraft voor ‘hekserij’ (iets dat veel voorkomt bij mensen die actief willen zijn in het alternatief circuit) houdt je onbewust tegen om echt naar buiten te treden en zichtbaar te zijn.

Zo zijn er talloze voorbeelden te geven van situaties waarin mensen ervaren dat ze in het hier en nu beperkt worden door ladingen uit vorige levens.

Naast het onderzoeken van vorige levens om jezelf te helen en beter te kunnen ontplooien in dit leven, is er ook een andere reden waarom mensen reïncarnatietherapie willen doen: uit nieuwsgierigheid. Is dat per definitie ongezond? Zeker niet.

Alleen wanneer mensen uit een vorm van sensatiezucht, alweer als vorm van vlucht uit de realiteit of spirituele verslaving in regressie willen gaan, is regressie NIET aan te bevelen.

Maar wanneer mensen daadwerkelijk geïnteresseerd zijn in hun andere levens omdat ze deel uitmaken van de grotere reis van hun ziel, van hun totale Zelf, is mijns inziens deze interesse gezond en volkomen in lijn met het doel van spirituele en persoonlijke groei.

Meer inzicht krijgen in de thema’s, de rode draden in je leven in de context van alle levens van je ziel, en hoe ze ontstaan zijn leidt juist tot een groter begrip van en compassie voor je huidige persoonlijkheid en het leven dat je, al dan niet bewust voor jezelf gecreëerd hebt. Begrip en compassie voor jezelf en de mensen om je heen, voor het pure mens-zijn, het in een lichaam zijn, en alle uitdagingen en lessen die dat met zich meebrengt.

Het is een prachtige, bonte reis van de ziel die we allemaal maken, in al onze gedaanten en al onze hoedanigheden, en al onze incarnaties zijn een deel van ons hoger Zelf of onze Ziel. We hebben allemaal een lange reis afgelegd die respect en eerbied verdient. Een reis die ons kan helpen liefde en empathie te hebben voor iedereen die deze reis gaat.

Wat mij betreft is reïncarnatietherapie dus geen spirituele afleiding, maar een verdiepen van inzicht in het leven en kennis van het Zelf – in het hier en nu.

Dit artikel van Wendy werd tevens gepubliceerd op online magazine Nieuwetijdskind