Home Seksueel misbruik en seksueel geweld

Seksueel misbruik en seksueel geweld

misbruik
Seksueel misbruik is een veel voorkomend fenomeen. Volgens cijfers van het Ministerie van Justitie heeft bijna 40 procent van de vrouwen voor hun zestiende levensjaar een of meer negatieve ervaringen met seksueel misbruik.

Hoger aantal

Mijn vermoeden als therapeut is dat dit aantal (ook bij mannen) wel eens veel hoger zou kunnen liggen. Seksueel misbruik is namelijk een van de meest verdrongen en verborgen vormen van geweld omdat het zo beladen is door schaamte, (onterecht) schuldgevoel en angst. Veel slachtoffers verdringen het misbruik en praten er nooit over, zelfs niet met hun naasten.

Verdringen

Soms is het misbruik zo ingrijpend, dat het diep wordt weggestopt en vergeten als overlevingstrategie. Het spreekt vanzelf dat dit nooit gebeurt zonder dat je daar een prijs voor betaalt. Mensen die misbruik bewust of onbewust verdringen, hebben minder energie, zijn minder in staat zich met zichzelf, hun gevoel, lichaam of geliefden te verbinden, en lijden vaak aan onbegrepen angsten, schaamte en schuldgevoelens, gebrek aan zelfvertrouwen, slapeloosheid, en meer symptomen van post- traumatische stress.

Gradaties

Misbruik kan in verschillende gradaties voorkomen. Als therapeut zie ik seksueel grensoverschrijdend gedrag al als misbruik: bijvoorbeeld pubermeisjes die zich in hun eigen huis niet veilig voelen omdat een vader, broer, huisvriend of andere persoon geregeld ongepaste seksuele toespelingen maakt of vervelende seksueel getinte ”grapjes”, ”per ongeluk” de badkamer instapt als ze net uit de douche komen, of hen op ongepaste wijze bekijkt. Seksueel grensoverschijdend gedrag is een golfbeweging die begint bij toespelingen en eindigt bij ongewenste aanrakingen, aanranding en in het uiterste geval verkrachting.

Verborgen misbruik

Verborgen structureel misbruik, waarbij het slachtoffer in bewusteloze of gedrogeerde toestand wordt mishandeld en verkracht in intieme kring is een minder bekende maar zeer ingrijpende vorm van misbruik die generaties lang door kan gaan. Onlangs schreef ik hier een blog post over met signalen, symptomen en tips.

Stilte

Wanneer misbruik wordt weggestopt, of erger nog, ontkend door de omgeving, komt er nog het feit bij dat het slachtoffer zich verantwoordelijk gaat voelen voor het misbruik, schuldig, niet begrepen en geisoleerd. Dit verergert ongeheeld misbruik en versterkt het traumatisch effect ervan.

Vorige levens

Seksueel geweld en misbruik kunnen als rode draad door de levens van mensen heenlopen. Vaak lopen er thema’s rond macht en onmacht, het wel of niet mogen en kunnen aangeven van grenzen, eigenwaarde, recht op eigen souvereiniteit, en manipulatie en bedrog door vorige levens én dit leven heen. Soms spelen deze thema’s ook in de familie, al vele generaties. Ook de relatie tussen mannen en vrouwen en het onderdrukken van de vrouwelijke kracht (ook bij mannen) kan een rol spelen.
Soms is er een karmische relatie met de misbruiker – of misbruikster die al eeuwenlang kan spelen.

Regressietherapie

Regressietherapie kan zeer geschikt zijn om innerlijke kinddelen, volwassen delen of vorige levens te helen die te maken hebben gehad met seksueel misbruik of seksueel geweld, in welke gradatie dan ook.
In regressie kan het deel van jou dat misbruik of seksueel geweld heeft ervaren een veilige plek creeeren om het misbruik te verwerken. Hij of zij kan de verantwoordelijkheid terugleggen waar die hoort, namelijk bij de dader.
Hij of zij kan met de hulp van jouw volwassen zelf, je hoger Zelf en eventuele andere helpers als dieren en engelen de ongezonde energie van de dader(s) loslaten en teruggeven, en vervolgens zijn of haar eigen onschuld, eigenwaarde, licht, levenskracht etc. terug halen.
Hij of zij kan ook niet-eigen energieen en aanhechtingen, die vaak aanhaken onder traumatische omstandigheden als misbruik, loslaten.
Ook kunnen de karmische thema’s in de grotere reis van onze levens daarbij onderzocht, begrepen en geheeld worden.
Dit alles gebeurt op een zachte manier, zonder enige vorm van dwang, en in jouw eigen tempo.

misbruik

Contra-indicaties

Daarbij is het wel van belang, in ieder geval in mijn praktijk, dat je geen persoonlijkheidsstoornis (zoals Borderline), ernstige stemmingsstoornis, ernstige dissociatieve stoornis zoals MPS/DIS of afhankelijkheid van drugs of medicijnen hebt ontwikkeld – dan is mijn begeleiding niet geschikt voor jou en zal ik (eerst) moeten doorverwijzen naar reguliere of veelomvattender hulpverlening. Stuur bij twijfel of je onder mijn doelgroep valt even een berichtje via de contactpagina.