Home Artikelen Tweelingzielen

Tweelingzielen

25989
0

“Love is composed of a single soul inhabiting two bodies”
~ Plato, 427 v. Chr.

“The supreme state of human love is the unity of one soul within two bodies”
~ Sri Aurobindo

Wat zijn tweelingzielen?
Toen de Bron, of God, de One Soul zich opdeelde in zielengroepen of -families, en individuele zielen om de ontzagwekkende reis te beginnen zich in de stof uit te zaaien door te incarneren om zichzelf te leren kennen, werden de zielen in de laatste deling opgesplitst in twee tegengesteld complementaire delen, die qua energetische trilling of frequentie identiek zijn aan elkaar: de twinsouls of twinflames (tweelingzielen).

In de reis terug naar de Eenheid via het incarnatieproces zullen alle twinsouls elkaar uiteindelijk weer tegenkomen om als eerste weer te versmelten in liefde, hun zielefamilies weer bij elkaar te brengen tot alle zielen weer Eén zijn, maar nu als bewuste scheppers (creators).

Wie is mijn tweelingziel?
Je tweelingziel kan in dit leven geïncarneerd zijn als je partner, je beste vriend(in), je vader of moeder, je opa… maar wat de relatie van twins altijd kenmerkt is een diepe, onvoorwaardelijke liefde die tijd en ruimte te boven gaat en een sterke aantrekkingskracht die zich niets aantrekt van grenzen of conventies. Er is veelal sprake van een vrijwel onmiddellijke herkenning, een diep gevoel van verbondenheid en liefde. Twinflames hoeven dus niet altijd en in elke incarnatie romantische partners te zijn, zoals weleens gedacht wordt.

Jij en je twin kunnen er ook voor gekozen hebben in dit leven niet tegelijk geïncarneerd te zijn. In dat geval kun je de aanwezigheid van je twin flame ervaren als die van een liefdevolle gids. Jij en je twin zijn in werkelijkheid nooit gescheiden; op zieleniveau ben je altijd verbonden.

Kan ik mijn tweelingziel in dit leven ontmoeten?
Het ontmoeten van de twin in dit leven heeft een diep en soms onthutsend effect op beide twins omdat er in de aanwezigheid van de andere helft van je ziel en de hoeveelheid licht die het samenkomen met je twin genereert niets verborgen kan blijven. Alle oude trauma’s die jullie mogelijkerwijze hebben meegemaakt zullen omhoog komen om geheeld te worden. Dit kan veel druk leggen, zowel op de relatie met je twin als op je eigen leven. Daarom komt je twinflame meestal pas fysiek in je leven wanneer je al een bepaalde spirituele volwassenheid hebt bereikt en een zekere stabiliteit in jezelf.

Twinsouls door levens heen
Twinsouls kunnen ervoor kiezen elkaar in meerdere incarnaties te ontmoeten, in verschillende relaties als ouder en kind, geliefden, enz. Hun band is er altijd een van onvoorwaardelijke (goddelijke) liefde. De lessen die ze leren in het incarnatieproces gaan vaak met heftigheid gepaard aangezien hun band zo sterk is en zulke sterke gevoelens genereert. Toch is de basis van de twinsoul relatie een diepe liefde en een welhaast onverklaarbaar gevoel van betekenis en vertrouwen.

Het helen van traumatische ervaringen met je twin in vorige levens kan een sterke spirituele groei en heelheid in jezelf in dit leven bewerkstelligen, alsmede een grotere gereedheid voor het ontmoeten met je twinflame in je huidige leven (als gids of op aarde).
Wanneer twinflames elkaar in dit leven ontmoeten voelen ze vaak een innerlijke drang om de mensheid ten dienste te zijn.

Twinsouls, soulmates en karmische relaties
Waar je twinsoul de andere helft van je ziel is, en je deze soms pas na een zekere spirituele groei tegen zult komen, zijn soulmates degenen in je zielegroep-of familie die je na je twin het meest na zijn (een soort ziele-broers of zussen). Met soulmates heb je door de eeuwen heen vaak redelijk moeiteloze, wederzijds ondersteunende relaties in wisselende samenstellingen, als man-vrouw, broer-zus, vader-kind etc.

Daarnaast zijn er nog allerlei soorten karmische relaties; relaties waarin je nog oude lessen met elkaar uit te werken hebt. Karmische relaties worden in de praktijk wel eens verward met tweelingziel relaties vanwege de emotionele heftigheid.

In tegenstelling tot de soms ook heftige twinsoul relatie hebben ze echter niet als basis de tijdloze, onvoorwaardelijke liefde voor elkaar. In karmische relaties is er veel sprake van projectie over en weer, waarbij oude angsten en pijn de kop opsteken om uitgewerkt en geheeld te worden. Deze relaties dienen wel je groei en zijn daarom vanuit het oogpunt van de ziel zeer waardevol. Wanneer er een zekere mate van bewustwording is bereikt hebben ze hun doel gediend en vallen ze veelal weg.

Meer over twinsouls
Er is veel tegenstrijdige informatie op het web over twinsouls. Voor meer info zie deze pagina over tweelingzielen en tweelingstralen die ik kan aanbevelen.