Home Artikelen Vals licht: de valstrik van de schijnspiritualiteit

Vals licht: de valstrik van de schijnspiritualiteit

8178
0
schijnspiritualiteit

In de wereld van de spiritualiteit heeft er altijd een deel bestaan dat opereert onder de vlag van spiritualiteit, maar niet wezenlijk spiritueel is omdat ze de autonomie, groei, en eigenwaarde van mensen eerder ondergraaft dan dat ze die opbouwt.
Dit deel, dat de illusie wekt spirituele groei te propageren, werkt onder de vlag van wat je ‘vals licht’ kunnen noemen: schijnspiritualiteit.

Schijnspiritualiteit

Schijnspiritualiteit is elke vorm van spiritualiteit die geluk, genezing en groei belooft maar mensen juist berooft van eigenwaarde, autonomie, en ze uit hun kracht haalt. Het is van alle tijden en je vindt het onder alle geloofsovertuigingen en bij alle vormen van spiritualiteit: van kerken en tempels tot spirituele centra, websites, leraren en praktijken.

Het is een uitdaging van deze tijd voor mensen die verlangen naar bewustwording en zich tot spiritualiteit wenden om het juiste onderscheid te maken tussen authentieke spiritualiteit die je vrij laat en helpt in je kracht te gaan staan, en schijnspiritualiteit die je juist ontkracht en afhankelijk maakt.

Wanneer je verdwaalt in de wereld van vals licht kan dit je veel tijd, energie en geld kosten en zeer pijnlijk zijn, maar uiteindelijk leidt het ook tot bewustwording, mits je wakker wordt en weer de leiding over jezelf en je eigen leven neemt. Elke ervaring kan immers dienen als les en als weg naar bewustwording, en valse spiritualiteit is een heftige, verwarrende en pijnlijke, maar daarom uiteindelijk ook zeer leerzame weg!

Wat het lastig maakt om valse spiritualiteit te herkennen, is dat het door alle lagen van de spirituele wereld voorkomt. Binnen één spiritueel centrum of school kunnen zich bijvoorbeeld authentieke docenten bevinden vlak naast mensen die werken vanuit ego en verborgen machtsspelletjes.
Daarbij kunnen spirituele werkers deels authentiek zijn, en in sommige aspecten van hun werk of wanneer ze met sommige situaties of mensen geconfronteerd worden, doorschieten in egogebaseerde valse spiritualiteit.
Het is dus geen eenduidige zwart-wit situatie, wat het nog belangrijker maakt om zelf op te letten en gewaar te blijven.

Dus hoe kun je vals licht herkennen?

Er zijn een aantal kenmerken die veel mensen en instituten die opereren onder vals licht gemeen hebben.

Illusie van licht en het onderdrukken van de schaduw
Er is bij schijnspiritualiteit vaak weinig of geen ruimte voor de erkenning en expressie van alles wat niet lief, leuk en aardig is. Het beeld van wat spiritueel leven in zou moeten houden wordt daarmee een illusie waar echte menselijke ervaringen ondergeschikt aan gemaakt worden. ‘Moeilijke’ emoties als woede en pijn worden weggepraat of zelfs veroordeeld, het onderzoeken van de schaduw (alles wat onbewust en verdrongen is) wordt ontmoedigd en wat overblijft is een schijn van licht en liefde die niet dieper gaan dan de oppervlakte.
In de communicatie wordt vaak overmatig gestrooid met mooie of lieve woorden, maar er zit geen ware diepgang of echt gevoel achter.

Echte liefde en licht schuwen het duister in je niet, maar moedigen je juist aan alles wat in je is te onderzoeken, er licht op te werpen en jezelf te helen, zonder oordeel.

Projecteren van de schaduw en onderdrukken van vrouwelijke energie
Een uitzondering hierop zijn behandelaars of docenten die juist overdreven waarde hechten aan het ontladen van moeilijke emoties en overal schaduwstukken denken waar te nemen, ook waar ze niet zijn. Dan wordt datgene wat niet onder die noemer valt, de meer zachte, vrouwelijke energie, juist ondergewaardeerd, ontmoedigd en zelfs verdacht van het zijn van schone schijn.

Dualisme
Ja, een kenmerk van schijnspiritualiteit is dat ze vaak doorschiet in het een of ander. Vals licht is dualistisch in plaats van dat ze de balans zoekt, alles wat er is omarmt en er laat zijn zonder oordeel.

Persoonsverheerlijking
Bij schijnspiritualiteit is er vaak sprake van een al dan niet subtiele verheerlijking van bepaalde mensen, leraren, opgestegen meesters, etc. Mensen worden aangemoedigd de boodschappen van andere instanties (channels, mediums, spirituele entiteiten als engelen) voorrang te geven op hun eigen wijsheid en hun voorbeeld te volgen in plaats van de weg en wijsheid van hun eigen hart.

Er is een bekend Zen gezegde: ‘If you meet the Buddha on the road, kill him!’ (Als je de Boeddha onderweg tegenkomt, dood hem!’ Niet letterlijk bedoeld, natuurlijk.)
Juist de Boeddha zou zijn discipelen ontraden hebben hun persoonlijke autoriteit op te geven en te hangen aan de woorden van welke leraar dan ook, inclusief hemzelf. De enige wijsheid die van echte waarde is, resoneert met of ontspringt aan je eigen hart.

De inmiddels klassieke komedie ‘Monty Python’s Life of Brian‘ (1979) is een persiflage op het leven van Jezus en een hilarisch commentaar op religieus fanatisme en persoonsverheerlijking; een aanrader voor iedereen die er eens smakelijk om wil lachen.

Hiërarchie
Het dualisme van de schijnspiritualiteit kun je ook vaak waarnemen in de vorm van hiërarchisch, of ‘hoger-lager’ denken. Mensen worden met elkaar vergeleken en beoordeeld op kwesties als helderziendheid, het hebben van een hoge frequentie of mediamieke gave, ‘verlichting’, etc. waarbij natuurlijk de oudste, meest verlichte zielen bovenaan staan in de hiërarchie en de meeste respect krijgen en de anderen subtiel ondergewaardeerd worden.
Ware spiritualiteit erkent echter dat we allemaal, alle levensvormen, uniek en gelijkwaardig zijn en brengt dat ook in de praktijk door iedereen met dezelfde mate van respect te behandelen.

Theorieën en ideeën die je ‘uit je kracht’ halen
Bij valse spiritualiteit vindt je vaak theorieën en ideeën die beperkend of ontkrachtend werken en je angstig, afhankelijk en haastig kunnen maken.

Zo zie je bijvoorbeeld ideeën dat je een of andere deadline zou moeten halen om op tijd naar één of andere dimensie te kunnen opstijgen, omdat je anders buiten de boot valt.
Ware spirituele theorieën werken juist vanuit de wetenschap dat je een eeuwig wezen bent en precies bent waar en wanneer je moet zijn. Iedereen groeit in bewustzijn in zijn eigen tempo en op zijn eigen manier.

Ook fatalistische ideeën en uitlatingen over hoe alles voorbestemd zou zijn, op collectieve schaal of persoonlijk werken ontkrachtend. Je hebt als mens vrije wil en kunt altijd kiezen je leven zelf richting te geven. Vanuit de persoonlijkheid kan het wellicht soms lijken alsof alles voorbestemd is, maar vanuit het gezichtspunt van de ziel zijn we volledig vrij en kiezen we zelf voor wat we willen ervaren en hoe we ermee om willen gaan.

Channels, astrologen, mediums etc. die voorspellingen doen die je angstig maken of astrologische en andere tendensen zo duiden dat ze je het gevoel geven dat je machteloos bent en een slachtoffer van krachten buiten jezelf, zijn niet spiritueel bezig maar zitten zelf nog gevangen in de fuik van schijnspiritualiteit en angst. Ze zijn daardoor vooral gefixeerd op laagfrequente energieën en invloeden die hun voorspellingen beïnvloeden.

Ook ideeën over ascentie, hogere dimensies, buitenaards leven etc. die het wegvluchten van de aardse realiteit propageren vallen onder vals licht. Het is spiritueel gezien juist de bedoeling, dat wij leren ons licht hier op aarde neer te zetten, in een fysiek lichaam. Waarom zouden we anders ervoor gekozen hebben op deze prachtige planeet te zijn? Ascentie is geen vlucht, maar juist de realisatie van de ziel op aarde, de mystieke vereniging van aarde en hemel.

Spirituele scams
Sommige vals-licht theorieën beloven, als een spirituele scam, gouden bergen zonder dat je er iets voor hoeft te doen. Maar net als bij internet scamming is het zo dat als er iets beloofd wordt dat te mooi is om waar te zijn, het dat waarschijnlijk ook is. Er is geen quick fix en geen sluiproute naar verlichting. En dat hoeft ook niet. We zitten precies goed op ons pad door ons leven te ervaren zoals het is, te zijn wie we zijn, onze eigen schaduwstukken liefdevol uit te werken en de stem van ons hart en onze ziel te volgen.

Hoe kun je jezelf bevrijden van de fuik van de valse spiritualiteit of voorkomen dat je erin verstrikt raakt?

Ga in je kracht staan
Realiseer je in de eerste plaats dat jij in wezen een autonoom, soeverein wezen bent en de schepper van je eigen ervaringen. Je bent eeuwig. Je hoeft nergens bang voor te zijn. Je bent precies goed zoals je bent en precies waar je moet zijn. Er zijn geen deadlines die je moet halen. Je hoeft jezelf niet te zuiveren. Je zit precies goed op je pad en leer wat je wilt leren door het leven te ervaren zoals het is. Je kunt het niet verkeerd doen. Je bent evenveel waard als iedereen. Je hebt recht op jouw autonomie, jouw ervaringen, jouw grenzen.
Alles wat dit niet onderschrijft, valt onder valse spiritualiteit.

Luister naar je gevoel
Als iets niet goed voelt is het waarschijnlijk niet goed. Als je frequentie en gevoel van eigenwaarde dalen na het lezen van een boek, het bijwonen van een reading, een sessie, een workshop zitten er mogelijk elementen van valse spiritualiteit, angst-denken, macht en/of ego in.

Blijf kritisch
Omdat iemand beweert Aartsengel Michael te channelen hoeft de informatie die ze doorgeeft nog niet geheel zuiver of zelfs werkelijk van Michael afkomstig te zijn.
Daarnaast ben je zelf een autonome schepper en staat je ziel op hetzelfde niveau van bewustzijn en goddelijkheid als de aartsengelen en opgestegen meesters. De meest waardevolle wijsheid die je kunt ontvangen, is die van je eigen Ziel.

Wees eerlijk naar jezelf
We zijn allemaal menselijk en hebben nog allemaal nog kwetsbare plekken, wonden of onbewuste stukjes (het verlangen naar de perfecte vader- of moederfiguur die ons moet redden bijvoorbeeld) die ervoor kunnen zorgen dat we in de fuik van valse spiritualiteit gezogen worden. Veroordeel jezelf daar niet voor maar zie ze zoals ze zijn, en neem de verantwoordelijkheid om ze te helen.

Hoe kun je dan authentieke spiritualiteit herkennen?

Mensen, centra, theorieën die authentiek spiritueel zijn opereren daadwerkelijk vanuit het hart: zonder oordeel, met compassie, humor en geduld voor jouw tempo en jouw proces.
Ze hebben het niet nodig op een voetstuk gezet te worden, hebben het niet nodig gelijk te hebben of verheerlijkt te worden.
Ze laten je geheel vrij en respecteren je autonomie, en willen bovenal dat jij het krachtige, prachtige wezen wordt dat je al bent!

Dit artikel van Wendy Gillissen werd tevens gepubliceerd op Nieuwetijdskind magazine.