Home Artikelen Wat is een spirituele bypass?

Wat is een spirituele bypass?

698
0
bypass

Spirituele bypass

Je hebt misschien wel eens van het fenomeen ‘’spirituele bypass’’ gehoord. In het spirituele circuit kom je ze het vaakst tegen. Ook narcisten en mensen die in de ban zijn van narcistisch misbruik gebruiken ze vaak.

Wat is een spirituele bypass?

Maar wat is een spirituele bypass eigenlijk? Waarom raak je ervan in de war? Waarom doen ze niks voor je? En wat is een betere optie?

Oneigenlijk

Een spirituele bypass zou je kunnen definiëren als een spiritueel principe dat oneigenlijk gebruikt wordt. Het is een spiritueel concept dat gebruikt wordt als afweermechanisme: om een gevoel, deel van jezelf of een situatie niet onder ogen te hoeven zien. Een spiritueel idee dat gebruikt wordt om gedrag van jezelf of een ander te vergoelijken wat eigenlijk niet ethisch (en dus zeker niet spiritueel) is.

Gaslighting

Narcisten gebruiken de spirituele bypass nogal eens om mensen te gaslighten (aan hun eigen  ervaring van de realiteit te doen twijfelen). En mensen die in de ban zijn van een narcist gebruiken de spirituele bypass vaak zélf (zonder het door te hebben) om hun situatie en het gedrag van de narcist te vergoelijken. Ze houden zichzelf er dus mee voor de gek. Op die manier houden ze de ongezonde situatie in stand.

Een paar voorbeelden:

Wanneer je je verzet tegen het ongewenste, krijg je alleen maar meer van hetzelfde.

Hoewel dit een spirituele Wet van Aantrekking is, werkt het als is een spirituele bypass wanneer deze gebruikt wordt in situaties waarin dingen gebeuren die niet goed voor je zijn en waar je wel degelijk iets aan kunt doen. Stel, je wordt geestelijk of fysiek mishandeld. Dan is het gebruik van dit principe in die context oneigenlijk en zeer destructief. Wanneer je mishandeld wordt, op wat voor manier dan ook, is het zaak de realiteit daarvan onder ogen te zien, de verantwoordelijkheid voor je eigen welzijn te nemen als autonoom wezen en jezelf uit de destructieve situatie te verwijderen.

Het verleden is geweest, ik houd me niet meer bezig met wat geweest is, ik leef in het nu / ik richt me op de toekomst.

Wanneer je deze gebruikt om de effecten van trauma uit het verleden in het nu niet onder ogen te hoeven zien, is het een spirituele bypass. Trauma laat sporen na. Die sporen ervaar je in het nu. Het niet onderkennen van je wonden en de afweermechanismen die je ontwikkeld hebt om jezelf tegen pijn te beschermen, zorgt ervoor dat je niets transformeert, niet groeit en alleen maar meer van hetzelfde creëert. Je blijft onbewust overleven in plaats van dat je gaat leven.

Alles is liefde. Iedereen is in de kern goed.

Nee, we leven wanneer we geïncarneerd zijn in een fysiek lichaam in de wereld van de polariteiten. Dus er bestaat naast liefde ook afgunst, haat, destructiviteit, kwaadwillendheid, psychopathie. Deze zijn simpelweg onderdeel van de andere pool en van het aardse bestaan. Het niet onder ogen zien van het feit dat die bestaan werkt als een spirituele bypass. Dat kan ervoor zorgen dat je jezelf of je geliefden niet afdoende beschermt wanneer er kwaadwillende mensen in het spel zijn.

We zijn allemaal EEN.

Nog zo’n leuke potentiele bypass. Op het niveau van de ziel zijn we allemaal via de Bron verbonden. Maar hier op aarde hebben we gezonde grenzen nodig. Stel je voor dat je ’s nachts je voordeur open laat staan. Reken maar dat je dan ’s morgens opstaat in een leeggeroofd huis. Dat is niet de bedoeling.
Zoals Gordon Volckmer ooit zo leuk zei in een reactie op een artikel van mij hierover: ‘’Ik ben god, jij bent god, maar ik zet ’s nachts wel mijn fiets op slot.’’ Hetzelfde geldt voor je recht op copyright, het recht op  je fysieke grenzen, je seksuele grenzen, je emotionele en psychologische integriteit. Niemand mag zonder jouw toestemming aan jou, je bezittingen of je kinderen zitten, ook al zijn we op zielsniveau uit dezelfde Eenheid gestapt.

Context

Zo zie je maar dat spirituele waarheden situatie-afhankelijk zijn, en afhankelijk van de context bevrijdend, helend of juist destructief kunnen uitpakken.

Goddelijk of ”demonisch”

In het boek ‘’Inwijding’’ van Elisabeth Haich, wat ik jaren geleden op mijn achttiende las, werd dit mooi uitgelegd aan de hand van de paren van tegenstellingen. Sommige principes zijn in de ene situatie goddelijk, maar hetzelfde principe kan in een andere context demonisch worden.

Waarheid

Neem bijvoorbeeld het ‘’spreken van de waarheid.’’ In de Tweede Wereldoorlog hadden vrome christenen die onderduikers in huis hadden hier veel moeite mee. Want als er Gestapo aan de deur kwam met de vraag: ‘’Heeft u Joden in huis?’’ moesten ze liegen om het leven van hun onderduikers en zichzelf te redden. Maar liegen is in de streng-christelijke optiek in alle situaties zondig. Dat bracht hen ethisch gezien in een lastig parket. Terwijl de waarheid niet zeggen in sommige situaties noodzakelijk en ethisch gezien juist is.

Neutraal, helend of destructief?

Het spreken van de waarheid is een van die lastige principes die afhankelijk van de situatie, de context en hoe ze gebracht wordt helend, kwetsend, of destructief kunnen zijn (goddelijk of demonisch). In feite geldt voor alle activiteiten, (spirituele) concepten en principes: het is van de situatie en de contact afhankelijk is of ze neutraal, helend of destructief uitpakken.

Tip

Daarom is de volgende uitspraak die aan filosofen en dichters waaronder Rumi wordt toegeschreven, een fijne om in je achterzak te houden als het gaat om zeggen wat je denkt:

Voordat je spreekt, laat je woorden drie poorten passeren. Bij de eerste poort vraag je jezelf af: Is het waar? Bij de tweede: Is het nodig? Bij de derde: Is het liefdevol?

Samenvattend

Een spirituele bypass is dus een filosofisch concept, een spiritueel principe dat, of zelfs een activiteit als het spreken van de waarheid die in de verkeerde context of oneigenlijk gebruikt onethisch, ongezond of destructief uitpakt.

Hoe weet je het verschil?

Wanneer je te maken hebt met een spirituele bypass zul je altijd merken dat deze niet bevrijdend of bekrachtigend werkt. Het voelt niet écht liefdevol en werkt niet positief uit. Als je er zélf een gebruikt, of een ander er een bij jou gebruikt, zul je merken dat je erdoor in verwarring raakt, je minder krachtig voelt, en minder helder. Het lijkt tijdelijk misschien dingen op te lossen omdat je de oorzaak van je probleem niet hoeft aan te gaan. Maar op de langere termijn zorgt het alleen maar voor verdere verwijdering van je autonomie, vrijheid en kracht. Datgene wat jouw ontwikkeling in de weg staat wordt niet opgelost.

Wat werkt wel?

Het toepassen van spirituele waarheden in de juiste context werkt wél helend, bekrachtigend en bevrijdend. Dus als je twijfelt of een spiritueel concept eigenlijk of oneigenlijk (bypass) gebruikt wordt, kun je je afvragen:

Voel ik me door deze uitspraak in deze context verwarder of helderder?
Loop ik erop leeg of voel ik me meer energiek?
Voel ik me hierdoor ontkracht of juist bekrachtigd?
Voel ik hierdoor me naar beneden gehaald of voel meer liefde en compassie voor mezelf?
Maakt deze me afhankelijk van een ander of  autoriteit van buitenaf of werkt deze mijn autonomie als mens in de hand?
Houdt deze mijn pijnpunten in stand of helpt deze me ze op te lossen?

En bij alles wat je in de war brengt kun je je onder andere deze drie manieren gebruiken om te kijken of je met een spirituele waarheid of bypass te maken hebt:

Ga met je aandacht naar je hart. Voelt je hart licht en helder, of bezwaard? Zegt het ‘’ja’’ of ‘’nee’’ tegen deze uitspraak?
Ga met je aandacht naar je zonnevlecht of 3e chakra. Voel je je verzwakt en verward, uit je kracht, of juist stevig en bekrachtigd?
Verbind je met de hoogste waarheid van de Bron via je kruin. Is het waar, of een oneigenlijk  gebruikte waarheid en dus een leugen?

Authentiek

Elke uitspraak die je dichter bij een gevoel van echte liefde, vreugde en vrijheid brengt is in overeenstemming met je hart, je ziel en de Bron. Dan heb je niet te maken met een spirituele bypass maar een authentiek gebruikte spirituele waarheid!

© drs. Wendy Gillissen, 2023
Wendy’s artikelen worden regelmatig gepubliceerd op Inspirerend Leven